Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Kinga Roszewska – Kujawa

Trener, Praktyk, Specjalista HR

Doświadczona specjalistka, HR w zakresie selekcji i rekrutacji kadr, konstruowania i przeprowadzania szkoleń interpersonalnych a także tworzenia i wdrażania narzędzi HR, we współpracy z kadrą zarządzającą.

Specjalizuje się w tworzeniu szkoleń zamkniętych, które rozwiązują konkretne problemy biznesowe z zakresu komunikacji, motywacji, zarządzania pracownikami, pracy zespołowej, rekrutacji i selekcji kadr a także coachingu kariery.

Magister psychologii pracy, absolwentka studiów podyplomowych Manager HR.

Pracowała w branży szkoleniowej, doradztwa personalnego, call center, prawnej, bankowej, prawniczej, produkcyjnej, gdzie zajmowała się budowaniem i wdrażaniem strategii HR (badanie opinii pracowników, programy pracownicze, rekrutacja, działania EB). Odpowiedzialna była za
opracowanie procedur HR (obsługa pracowników w zakresie administracji personalnej, współpraca z dostawcami usług szkoleniowych, personalnych i eventowych).

Zrealizowała m.in. projekty z obszarów:

  • System ocen okresowych, 50 osobowa firma, branża prawnicza, zebranie oczekiwań od osób zarządzających, budowanie modeli kompetencyjnych, opisów stanowisk pracy, stworzenie narzędzi do oceny, komunikacji dla pracowników.
  • Program adaptacyjny dla nowych pracowników/program relokacyjny dla cudzoziemców, 50 osobowa firma, branża prawnicza, 200 osobowa branża produkcyjna, zebranie oczekiwań od osób zarządzających, misja, wizja firmy, logo, prezentacje nt. firmy, informacje nt. zespołu, komunikacji, sprawy kadrowe, corporate identity, dress code, wskazówki porządkowe, struktura organizacyjna.
  • Działania EB, 50 osobowa firma, branża prawnicza, 300 osobowa firma, branża finansowa, stworzenie strony kariera, udział w targach pracy, spotkania ze studentami i absolwentami, konkursy, współpraca z dostawcami usług EB, agencjami reklamowymi.
  • Selekcji i rekrutacji pracowników, 200 osobowa branża produkcyjna, 50 osobowa firma, branża prawnicza, 300 osobowa firma, branża finansowa, 100 osobowa firma, branża call center, 10 osobowa firma, branża doradztwa personalnego, tworzenie ogłoszeń rekrutacyjnych, kwestionariuszy rozmów, raportów, narzędzi do rekrutacji, nadzorowanie całości procesu selekcji i rekrutacji tj. Menager-Kandydat-HR-Head Hunter.
  • Zarządzania talentami/rozwój kariery, 300 osobowa firma, branża finansowa, zebranie oczekiwań od osób zarządzających, analiza ofert wraz z rekomendacją dla zarządu.
  • Procedura rekrutacji, 50 osobowa firma, branża prawnicza, 300 osobowa firma, branża finansowa, cel, definicje, zakres, odpowiedzialność, przebieg procesu rekrutacji zewnętrznej, wewnętrznej, zasady współpracy z agencjami doradztwa personalnego.
  • Badanie opinii satysfakcji pracowników, 200 osobowa branża produkcyjna, przygotowanie ankiety, dystrybucja, opracowanie wyników dla zarządu, pracowników.

W ciągu swojej kariery zawodowej prowadziła szkolenia m.in. dla BZ WBK Leasing, Carier Expo, Techpak, Ecozysk, Politechniki Poznańskiej, Parotec, Szkoleniowca.

Stosuję następujące metody szkoleniowe:
Prowokacyjne pytania, ćwiczenia wykorzystujące rekwizyty, analiza przypadków, wizualizacja, praca na przekonaniach, testy psychologiczne i biznesowe, dyskusje moderowane, działania w grupach zadaniowych, kwestionariusze.

Łączy biznesowe podejścia do rozwiązywania problemów ZZL z wiedzą psychologiczną i naturalną ciekawością do drugiego człowieka. Energiczna, empatyczna i pomysłowa trenerka.

Szkolenia zamknięte trenera

Pozostali trenerzy