Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

dr Bartłomiej Cegłowski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, partner w firmie doradczej.

dr Bartłomiej Cegłowski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, partner w firmie doradczej.

Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz zarządzania wartością. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich, podyplomowych i typu MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych.

Autor wielu biznesplanów, wycen przedsiębiorstw i projektów doradczych. Współautor kilku monografii i licznych artykułów, które publikował między innymi na łamach periodyków: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Doradca Dyrektora Finansowego oraz Analiza finansowa i kontrola w praktyce.

Od ponad 21 lat prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu: Finanse dla niefinansistów, Wykorzystanie MS Excel w finansach, Analiza finansowa, Controlling, Ocena opłacalności inwestycji, Wycena przedsiębiorstw, Wizualizacja danych i wiele innych.

Szkolenia zamknięte trenera

Pozostali trenerzy