Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Maciej Czosnowski

Lider Grupy Roboczej ICV Poznań

Lider Grupy Roboczej ICV Poznań, Menedżer ds. Controllingu Grupowego w Amica S.A.

Posiada ponad 25 lat doświadczenia w finansach i controllingu. Od 2006 roku pełni funkcję Group Controlling Manager w Amica S.A. Jest odpowiedzialny za nadzorowanie procesu budżetowania w Grupie, zestawienia budżetowe i raportowanie do Zarządu, współpracę z innymi działami biznesowymi i wsparcie controllingowe, analizę wyników finansowych spółek zależnych i Grupy. Ponadto zajmuje się utrzymaniem i rozwojem systemów informatycznych w obszarze controllingu oraz raportowaniem zewnętrznym (np. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie).

W latach 2016-2018 pełnił funkcję Synergy Manager w CDA Group. W latach 2009-2012 był Członkiem Rady Nadzorczej w firmie INTECO Sp. z o.o.

Najważniejsze projekty, w których brał czynny udział w swojej karierze to:

  • Wdrożenie zintegrowanego systemu kontroli w Grupie Amica (SAP-BPC, Business Object)
  • Wsparcie we wdrażaniu systemu SAP w spółce zależnej – Amica International., CDA
  • Wdrożenie systemu kontroli w KKS Lech Poznań (przed Amica Sport SSA). Przygotowanie systemu raportowania.
  • Wiceprezes klubu piłkarskiego Błękitni Wronki.

Jest Członkiem ICV od 2018, lecz w ciągu ostatnich 10 lat uczestniczył w wielu spotkaniach Grup Roboczych ICV.

Ukończył szereg kursów i szkoleń, m.in.: kurs z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR, IFRS) (zakończony egzaminem), kurs dla kandydatów na głównych księgowych organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (zakończony egzaminem), Studium Zarządzania Finansami organizowany przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Pozostali trenerzy