Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Artykuł: Poziom dojrzałości rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach

_DSC4297

W specjalistycznym czasopiśmie Controlling (38/2015) ukazał się artykuł dr T.M. Zielińskiego prezentujący ogólnopolskie badanie poziomu dojrzałości stosowanych rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach.

Mając na uwadze rosnące potrzeby informacyjne zarządzających, krytykę założeń tradycyjnego rachunku kosztów oraz światowy rozwój nowoczesnych koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów, zasadne jest postawienie pytania: Jaki jest obecnie poziom zaawansowania stosowanych rachunków kosztów w przedsiębiorstwach działających w Polsce?

W artykule zaprezentowano wyniki badania ankietowego, którego celem było określenie luki, „odległości”, jaka dzieli polskie przedsiębiorstwa od wykorzystania najbardziej zaawansowanych zasobowo-procesowych rachunków kosztów, jak również ustalenie kierunku rozpowszechniania zasobowo-procesowych rachunków kosztów w zależności od branży, wielkości przedsiębiorstw, struktury własności kapitału oraz faktu notowania przedsiębiorstw na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zieliński_T.M._2015_Poziom dojrzałości