Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej! ACBP

Organizator:

Patronat:

Proces edukacyjny programu ACBP

Kompetencje niezbędne w pracy controllera i finansisty

Program Advanced Controlling Business Partner posiada patronat Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) oraz jest zgodne z wytycznymi i najlepszymi praktykami wskazanymi przez International Group of Controlling (IGC), Institute of Management Accountants (IMA), International Federation of Accountants (IFAC).

Program Advanced Controlling Business Partner kompleksowo przygotowuje finansistów do pełnienia roli Partnera Biznesowego kadry zarządzającej. Podczas pięciu modułów uczestnicy zdobędą gruntowną wiedzę z zakresu specjalistycznych kompetencji controllingowych (m.in. nowoczesny rachunek kosztów, budżetowanie, raportowanie zarządcze) oraz unikatowych kompetencji społecznych niezbędnych w pracy controllera (m.in. umiejętność współpracy z menedżerami z różnych działów, budowanie autorytetu, doskonalenie umiejętności komunikowania, skuteczna prezentacja).

Program Advanced Controlling Business Partner to 16 dni szkoleniowych w ramach 7 zjazdów (dwa zjazdy trzydniowe oraz pięć zjazdów dwudniowych). Ponadto w ramach programu uczestnicy podchodzą do czterech egzaminów kompetencyjnych (E1-E4), przygotowują pięć projektów (P1-P5). Zwieńczeniem kursu jest egzamin dyplomowy, realizowany w odrębnie wyznaczonym terminie po ukończeniu pięciu modułów, zaliczeniu czterech egzaminów (E1-E4), przygotowaniu pięciu projektów (P1-P5). Absolwenci programu ACBP uzyskują prestiżowy dyplom potwierdzający ich interdyscyplinarne kompetencji.

Opis Advanced Controlling Business Partner

Program ACBP

Poznaj moduły program Advanced Controlling Business Partner

Moduł I – Controlling i Partnerstwo Biznesowe

Moduł II – Nowoczesny rachunek kosztów (ZPRK/RPCA)

Moduł III – Planowanie, budżetowanie i prognozowanie

Moduł IV – Controlling inwestycji

Moduł V – Raportowanie zarządcze

Egzamin dyplomowy D5 oraz prezentacja projektu P5

 

Program ACBP

 

Warunki uzyskania dyplomu Advanced Controlling Business Partner

  1. Zaliczenie egzaminów kompetencji zawodowych: E1, E2, E3, E4 na poziomie min. 75% każdy,
  2. Zaliczenie projektów P1, P2, P3, P4 na poziomie min. 75%
  3. Zaliczenie egzaminu końcowego, dyplomowego (części ustnej P5 oraz pisemnej D5) na poziomie min. 75%.
  4. Przedstawienie udokumentowanego 3 letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku specjalisty lub 2 letniego na stanowisku kierowniczym w dziale controllingu, finansowym, analitycznym lub księgowym.

Nowa tabela ACBP

Program ACBP objęty jest patronatem największego na świecie Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

Akademia Controllingu Sp. z o.o. jest partnerem strategicznym i wyłącznym przedstawicielem ICV w Polsce oraz członkiem IGC