Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Zarządzanie procesowe i mapowanie procesów logistycznych

Opis

Dotychczas najczęściej stosowaną metodą opisu przedsiębiorstwa jest schemat organizacyjny pokazujący firmę w ujęciu pionowym i statycznym, tymczasem procesy logistyczne są dynamiczne i przecinają w poprzek strukturę organizacyjną.

Zarządzanie procesowe to kluczowa umiejętność „zarządzania białymi przestrzeniami” pomiędzy strukturą organizacyjną.

Zadaniem szkolenia jest przekazanie menedżerom kompetencji w zakresie precyzyjnego identyfikowania i projektowania procesów z wykorzystaniem popularnych technik mapowania procesów i zarządzania procesowego.

Szkolenie adresowane jest do:

 • menedżerów najwyższego i średniego szczebla kierowniczego przedsiębiorstw, którzy na co dzień podejmują decyzje związane z zarządzaniem procesami logistycznymi, sprzedażowymi i produkcyjnymi
 • menedżerów doskonalących techniki procesowego opisu organizacji i mapowania procesów

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne doświadczenia prelegenta z kierowania i uczestnictwa w kilkudziesięciu analizach procesów logistycznych, następujących przedsiębiorstw:

TP S.A., Wavin Metalplast-Buk, PKO BP, , Nadwiślanka, StarFoods, Centrostal Gdańsk, Interchem, El-Centrum, Kujawska Fabryka Manometrów.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu:

 • Wykorzystania podejścia procesowego w logistyce przedsiębiorstw
 • Metod opisu działań oraz definiowania kluczowych parametrów działań logistycznych
 • Pomiaru kosztów i efektywności procesów oraz szczegółowych działań logistycznych
 • Identyfikacji i projektowania procesów logistycznych z wykorzystaniem zasad analizy procesowej
 • Mapowania procesów logistycznych z wykorzystaniem powszechnie stosowanych standardów

Zarządzanie procesowe i mapowanie procesów logistycznych

Program:

Dzień 1 (10:00 – 17:00)

1. Wprowadzenie do zarządzania procesowego w logistyce
a. Strategie logistyczne a podejście procesowe w zarządzaniu.
b. Systemowe ujęcie organizacji;
c. Definicja procesu biznesowego;
2. Działanie – podstawa podejścia procesowego
a. Jak opisać działania logistyczne? – Model Działania;
b. Elementy działania
c. Mierniki efektywności procesów i działań logistycznych;
d. Kategoryzacja i hierarchia działań logistycznych;
e. Dekompozycja procesów logistycznych przedsiębiorstw.
3. Identyfikacja i mapowanie procesów logistycznych – Ćwiczenie praktyczne nr 1
a. Utworzenie mapy procesów głównych przedsiębiorstwa;
b. Dekompozycja i mapowanie procesów logistycznych przedsiębiorstwa;
c. Podsumowanie i dyskusja dotycząca zalet i wad mapowania procesów.
4. Kalkulacja kosztów działań
a. Kalkulacja kosztów działań
b. Zasobowe ujęcie kosztów a wycena kosztów działań

Dzień 2 (09:00 – 15:30)

1. Mapowanie procesów i analiza procesowa
a. Analiza procesowa;
b. Istota mapowania procesów logistycznych;
c. Metody odgórna i oddolna identyfikacji procesów logistycznych;
d. Standardy mapowania procesów;
e. Inne standardy mapowania procesów.
2. Parametryzacja i pomiar procesów logistycznych – Ćwiczenie praktyczne nr 2
a. Wykonanie kart opisu procesów i poszczególnych działań logistycznych;
b. Identyfikacja klientów, mierników efektywności, czynników kosztótwórczych, wyzwalaczy i innych parametrów działań;
c. Wykonanie projektu systemu pomiaru kosztów i efektywności procesów;
d. Podsumowanie i dyskusja
3. Ciągłe doskonalenie organizacji – Continuous Improvement
a. Koncepcja Ciągłego Doskonalenia (CI);
b. Eliminacja zbędnych działań;
c. Uprawnianie procesów podstawowych;
d. Zarządzanie czynnikami kosztotwórczymi;

Podsumowanie i dyskusja

Dr Tomasz M. Zieliński, Prezes Zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.

 • Jeden z najlepszych Ekspertów w zakresie systemów controllingowych do zarządzania kosztami i rentownością w Polsce
 • Prezes Zarządu firmy ABC Akademia specjalizującej się we wdrażaniu nowoczesnych rachunków kosztów ZPRK/ABC/RCA/GPK
 • Autor przełomowej książki pt. „Odkrywanie prawdy o zyskach. Teoria i praktyka systemów ABC/M”
 • Charyzmatyczny wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Łódzkiego
 • Jego największy sukces, to skuteczne powiązanie nauki i praktyki oraz najszersze w Polsce rozpowszechnianie zaawansowanych rachunków kosztów przedsiębiorstwach z różnych branż
 • Już ponad 1700 osób uznało szkolenia i wykłady dr. Tomasza M. Zielińskiego za inspirujące, motywujące edukacyjnie niezbędne i dające nowe spojrzenie na rachunek kosztów
 • Jego wykłady to połączenie najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania kosztami, doświadczenia praktycznego oraz aktywnej dyskusji
 • Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań controllingowych oraz nowoczesnych rachunków kosztów w przedsiębiorstwach z wielu branż
 • Autor koncepcji Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów wdrażanego
  w przedsiębiorstwach takich jak: ENERGA OBRÓT, ELECTROLUX, FIRSTDATA POLAND (POLCARD), SPOMLEK, KUPIEC, CERAMIKA TUBĄDZIN, GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW, JURAJSKA, BALCERZAK, VISOTEC SOCHA i szereg innych