Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Współpraca zdalna – obszar kompetencji społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi

Opis

Skorzystaj z możliwości współpracy zdalnej z nami z zakresu m.in.

 1. Badania potrzeb szkoleniowych poprzez indywidualne wywiady z pracownikami
 2. Ewaluacja projektów szkoleniowych – rozmowy indywidualne oraz ankiety on-line
 3. Konsultacje zdalne
 4. Pakiet ćwiczeń i zadań utrwalających wiedzę (aktywności e-learning) z zakresu kompetencji  społecznych
 5. Coaching przez skype
 6. Badania klimatu organizacji (diagnoza sytuacji, analiza poziomu zaangażowania)
 7. Budowanie modeli kompetencji i doskonalenie procedur działania

Współpraca polega na:

 1. Wstępnym określeniu potrzeb przez klienta
 2. Opracowaniu oferty wsparcia w formie kilku spotkań (zazwyczaj 2 do 5 spotkań on-line każde trwa do 60 minut)
 3. Przesłaniu dodatkowych dedykowanych materiałów edukacyjnych
 4. Wspólnym podsumowaniu działań

Szczegółowe informacje i oferta – skontaktuj się z nami!

 1. Unikalna i elastyczna forma pracy z trenerami
 2. Dostarczenie wiedzy i propozycji ściśle związanych z omawianym tematem dotyczących zagadnień „tu i teraz”
 3. Fachowe wsparcie ze strony doświadczonego zespołu konsultantów i trenerów

Cele:

 1. Przegląd działań i procesów pod kątem optymalizacji i usprawnień
 2. Bezstronne spojrzenie na sytuację w organizacji
 3. Pozyskanie inspiracji i motywacji do nowych wyzwań
 4. Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu
 5. Zaplanowanie konkretnych działań na czas po wygaszeniu kryzysu