Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Wielowymiarowe analizy przychodów, kosztów i rentowności w Ms Excel

Opis

Szkolenie jest poświęcone wielowymiarowej analizie przychodów i kosztów oraz analizie rentowności służącej do oceny centrów zysku na różnych poziomach odpowiedzialności.

Obejmuje prezentację możliwości zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel do wielowymiarowego analizowania sprzedaży i rentowności z wykorzystaniem mechanizmu tabel przestawnych.

Uczestnicy szkolenia, wspólnie z trenerem oraz samodzielnie, będą tworzyli wielowymiarowe raporty za pomocą tabel przestawnych oraz będą budowali i analizowali wielostopniowe rachunki marż pokrycia służące do oceny rentowności na wielu poziomach.

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów:

 • ekonomicznych
 • sprzedaży
 • controllingu

oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem istoty analizy wielowymiarowej i wielopoziomowej analizy rentowości, a także możliwościami tabel przestawnych i ich wykorzystaniem w analizie sprzedaży i rentowności.

Głównymi zaletami szkolenia są:

 • praktyczne ćwiczenia w Ms Excel – około 80% czasu szkolenia
 • przekazane informacje dotyczące przydatnych, a rzadko wykorzystywanych, możliwości tabel przestawnych
 • otrzymanie prawidłowych rozwiązań wszystkich zadań

 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom

wiedzy z zakresu:

 • wielowymiarowej analizy danych i sposobów wykorzystania tabel przestawnych w analizie sprzedaży i rentowności
 • zastosowania wielostopniowych rachunków marż pokrycia do oceny rentowności na wielu poziomach

oraz praktycznych umiejętności z zakresu:

 • posługiwania się mechanizmem tabel przestawnych do analizowania sprzedaży (w tym wykorzystania różnych funkcji obliczeniowych, różnych sposobów analizowania danych, definiowania pól obliczeniowych)
 • tworzenia modeli kalkulacji kosztów i oceny rentowności w rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych
 • tworzenia i analizowania wielostopniowych rachunków marż pokrycia z wykorzystaniem przydatnych funkcji arkusza MS-Excel (m.in. max.k, indeks, podaj.pozycję)
 • budowania wielostopniowego rachunku marż pokrycia za pomocą tabeli przestawnej

Uczestnicy otrzymają pliki MS-Excel z prawidłowymi rozwiązaniami wszystkich zadań.

Wielowymiarowe analizy przychodów, kosztów i rentowności w Ms Excel

Program:

1. Ograniczenia „tradycyjnej” analizy w arkuszu kalkulacyjnym

 • Wielowymiarowa analiza z wykorzystaniem mechanizmu sortowania danych
 • Wielowymiarowa analiza z wykorzystaniem mechanizmu filtrowania

2. Podstawy analizy wielowymiarowej

 • Wymiary (kategorie) i miary
 • Zasady budowy tabeli przestawnej

3. Analiza sprzedaży za pomocą tabeli przestawnej

 • Zastosowanie różnych funkcji podsumowujących (m.in. suma, średnia, max, licznik, indeks)
 • Wielowymiarowa analiza struktury sprzedaży
 • Wielowymiarowa analiza dynamiki sprzedaży
 • Różne możliwości analizy w jednym raporcie
 • Sortowanie i grupowanie danych w tabeli przestawnej (w tym według czasu)
 • Wykorzystanie pól obliczeniowych w tabeli przestawnej

4. Ćwiczenia sprawdzające umiejętności posługiwania się tabelami przestawnymi

5. Analiza rentowności w rachunku kosztów pełnych i zmiennych

 • Kalkulacja kosztów w rachunku kosztów pełnych
 • Wpływ doboru klucza rozliczeniowego kosztów na wysokość kosztów jednostkowych ceny sprzedaży
 • Analiza rentowności w rachunku kosztów pełnych
 • Analiza rentowności w rachunku kosztów zmiennych – wskaźnik marży pokrycia

6. Wielostopniowe rachunki marż pokrycia

 • Istota oceny rentowności za pomocą wielostopniowego rachunku marży pokrycia
 • Konstrukcja wielostopniowego rachunku marży pokrycia w MS-Excel – wady i zalety poszczególnych rozwiązań
 • Analiza wielostopniowego rachunku marży pokrycia (wykorzystanie funkcji max.k, indeks i podaj.pozycję)
 • Sporządzanie wykresu skumulowanego zysku
 • Tworzenie wielostopniowego rachunku marży pokrycia za pomocą tabeli przestawnej

7. Zastosowanie Menedżera Scenariuszy w analizie wyniku finansowego i rentowności

 • Zasady posługiwania się Menedżerem Scenariuszy, tworzenie ra-por¬tu, posługiwanie się nazwami komórek
 • Tworzenie planowanego rachunku wyników przedsiębiorstwa handlowego z wykorzystaniem Menedżera Scenariuszy

8. Prezentacja studium przypadku – wielowymiarowa i wielopoziomowa analiza rentowności na przykładzie firmy doradczo-szkoleniowej

Dr hab. Arkadiusz Januszewski

Prof. nadzw. w Katedrze Inżynierii Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

KIEROWNIK I WYKŁADOWCA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH „CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W PRAKTYCE” NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UTP W BYDGOSZCZY.

WYKŁADOWCA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH „RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING – NOWOCZESNE SYSTEMY OPARTE NA TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ” NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE, NA STUDIACH MBA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ORAZ NA PODYPLOMOWYCH STUDIACH MENEDŻERSKICH Z „ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI” NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO.

Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i szkoleniowe.

Opracował i prowadził takie szkolenia jak:

 • „Planowanie systemu informacji menedżerskiej”
 • „Projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie”
 • „Excel w zarządzaniu”
 • „Rachunkowość zarządcza”
 • „Excel w zarządzaniu MŚP”

Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie analizy, projektowania i wdrażania systemów rachunkowości zarządczej i controllingu oraz systemów informatycznych.

Opracował m.in. metodykę projektowania i wdrożenia instrumentów controllingu operacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach handlowych i usługowych w ramach projektu „Region Otwarty na Innowacje”.