Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

SMED, czyli skrócenie czasu przezbrojeń – praktyczne warsztaty

Opis

Na szkoleniu Trener przedstawia i tłumaczy proces, w którym czas zmiany oprzyrządowania (przezbrojenia) jest zmniejszany do wartości poniżej 10 minut, poprzez systematyczne rozwiązywanie problemów  i eliminację strat.

Zastosowanie tego systemu pozwala na produkcję małych partii wyrobów.

W ten sposób uzyskuje się redukcję zapasów, podnosi faktyczną produktywność i zwiększa się konkurencyjność w stosunku do innych producentów.

Szkolenie adresowane jest do:

  • kierowników działów produkcyjnych
  • operatorów linii produkcyjnych lub gniazd produkcyjnych
  • pracowników z działów utrzymania ruchu

Celem szkolenia jest:

  • wzrost elastyczności przedsiębiorstwa – dostosowanie się do zmiennych potrzeb Klienta
  • organizowanie szybszych dostaw z bardzo dobrą jakością
  • zmniejszenie czasów przestojów i kosztów produkcji
  • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa

SMED, czyli skrócenie czasu przezbrojeń – praktyczne warsztaty

Program:

Dzień 1

1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing

2. Ogólne zasady systemu SMED

3. Etapy przygotowania operacji
a. przestawienie zewnętrzne
b. przestawienie wewnętrzne

4. Fazy wdrożenia systemu SMED
a. Faza 1 – brak zróżnicowania między przezbrojeniem zewnętrznym a wewnętrznym
b. Faza 2 – oddzielenie operacji wewnętrznych i zewnętrznych
c. Faza 3 – konwersja przezbrojeń wewnętrznych na zewnętrzne
d. Faza 4 – poprawa wszystkich elementarnych operacji

5. Metodyka SMED’u – usprawnienie metod pracy

Dzień 2

1. Fundamentalne zasady SMED’u

2. Druki i formularze w procesie SMED’u

3. Analiza czynności w procesie SMED’u

4. Kazein w procesie SMED

5. Symulacja procesu przestawienia – ćwiczenie
a. opracowanie kolejności operacji,
b. poszukiwanie prostszych narzędzi
c. sposoby eliminacji regulacji

Adam Łazarski MBA

Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Od siedemnastu lat zawodowo zajmuje się realizowaniem projektów reorganizacyjnych z zakresu zagadnień logistyki i planowania produkcji zgodnie z APICS®, tematyki Project Management zgodnie z PMBOK®, jak i Lean Manufacturing-Office.

Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku od realizacji projektów wdrożeniowych systemu klasy ERP – IFS. Później Project Manager zajmujący się wdrożeniami systemu SAP. Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Zawodowo prowadzi również tematy dostosowywania elementów metodyki oferowanej przez PMI® – do wymagań konkretnych przedsiębiorstw. Jest autorem wielu pomysłów usprawniających pracę Project Manager’a – rozwiązań informatycznych, dot. metod dokumentacji i komunikacji, jak i „czysto” organizacyjnych.
Przynależy do PMI®, gdzie publikuje – oddział PMI® Monachium. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Autor wielu cykli dydaktycznych dla polskich i zagranicznych firm doradczo – szkoleniowych. Ma udokumentowaną z realizację w okresie trzynastu lat ponad 750’u usług doradczych i szkoleniowych. Od 1999 roku wiodący konsultant w zakresie zarządzania projektami, jak i logistyki. Prelegent i moderator na konferencjach krajowych, jak i prelegent na konferencjach międzynarodowych.