Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

POKA YOKE – znaczenie i zastosowanie metody zapobiegania błędom

Opis

Poka-yoke (inne określenia: mistake proofing, error proofing) to metoda zapobiegania defektom pochodzącym z pomyłek.

Pomiędzy pomyłką a wynikającym z niej defektem jest jeszcze jedna, potencjalna możliwość: zauważenie pomyłki i jej poprawienie.

Sposobem ograniczenia wadliwości jest stwarzanie warunków, w których błąd nie może się zdarzyć, albo będzie natychmiast widoczny.

Szkolenie Poka Yoke ma na celu zaznajomienie uczestników z metodą organizacji stanowiska pracy, a zwłaszcza operacji montażowych tak, aby ograniczyć możliwość popełnienia błędu na skutek działania czynnika ludzkiego.

 

Szkolenie adresowane jest do kierowników obszarów produkcyjnych, inżynierów procesu, technologów, mistrzów, brygadzistów, pracowników produkcji (operatorów).

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności zakresu:

 • narzędzii Poka Yoke
 • konkretnych wypracowanych rozwiązań w zakładzie
 • przygotowania do wprowadzenia metody Poka Yoke na swoich stanowiskach

POKA YOKE – znaczenie i zastosowanie metody zapobiegania błędom

Dzień 1 – 10:00-17:00
Dzień 2 – 09:00 – 15:30

 1. Wstęp
  a.    wartość dodana i MUDA
  b.    7 typów strat
  c.    główny cel przedsiębiorstwa
 2. Poka Yoke
  a.    definicja i znaczenie pojęcia
  b.    przykłady zastosowań
  c.    sposoby wdrażania
  d.    rodzaje rozwiązań Poka Yoke
 3. Kiedy i jak stosować Poka Yoke?
  a.    zastosowanie różnych rodzajów Poka Yoke
  b.    środowiska produkcyjne pod kątem rozwiązań typu Poka Yoke
 4. Projektowanie rozwiązań Poka Yoke
  a.    warsztaty na przykładowych urządzeniach
  b.    warsztaty na przykładowych procesach (wybranych uprzednio)
  c.    gotowe rozwiązania
 5. Narzędzia jakościowe wspierające metodę Poka Yoke
  a.    FMEA
  b.    FTA
  c.    Ppm
 6. Podsumowanie
  a.    omówienie korzyści wynikających ze szkolenia
  b.    opracowanie planu działań w celu wdrożenia wypracowanych rozwiązań

Krystian Geilke

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Specjalista w zakresie wdrażania Lean Manufacturing (LM) i nowoczesnych metod zarządzania produkcją.

Wieloletni dyrektor zarządzający produkcją w międzynarodowych koncernach.
Posiada certyfikat z zakresu stosowania i wdrożenia LM wydany przez General Electric oraz certyfikat użytkownika systemu SAP R/3 dla modułu PP „Planowanie Produkcji”.

Autor wielu publikacji z zakresu praktycznego stosowania LM.

Doświadczony trener, prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe i wdrożenia dla firm produkcyjnych.

Konsultant CSK Araneus; Polskiego Centrum Produktywności i członek Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw.

Szkolił pracowników m.in.: BOS (Tychy), ZPC Mieszko, ABB (Łódź), New Holand – Płock, Huta Katowice i wiele innych.

Wdrażał z sukcesami kompletne systemy 5S, TPM, OEE, Operation Exellence w takich firmach jak:
Kler, ETRANS, ZPC Mieszko, Thule, Ingpol, Atlas, IMI International, Federal Mogul, Borg Warner Turbo Systems Poland, Dramers, Prima S.A.