Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Outsourcing transportu – problem make or buy, czyli transport własny czy obcy

Opis

Transport to jedna z najczęściej wydzielanych funkcji (logistycznych) przedsiębiorstw i jeden z głównych kosztów w tym obszarze. Transport własny to to dla wielu firm handlowych, czy produkcyjnych jedyna forma bezpośredniego kontaktu z klientami, ale także flota, którą trzeba zarządzać i dobrze wykorzystać. Transport obcy z kolei, to bardziej elastyczne dostosowanie możliwości przewozowych do zmieniających się w czasie potrzeb oraz brak konieczności inwestowania, ale także mniejsza kontrola nad przebiegiem procesu dostaw i konieczność wyboru formy jego rozliczania.

A ryzyko? Transport własny – ryzyko własne. Transport obcy – ryzyko … być może także własne. Tak nakreślony problem zwany jest problemem make or buy (zrobić czy kupić) i prowadzi do outsourcingu pełnego lub, częściej stosownego w praktyce, częściowego. Czyli takiego, w którym część obciążeń przewozowych firma realizuje własną flotą, a szczyty przewozowe (sezonowe, czy te z końca każdego miesiąca czy poszczególnych dni tygodnia) dodatkowymi pojazdami podwykonawców. Mimo to, praktycznie wszystkie metody analizy w tym obszarze odnoszą się do przypadku OR, czyli opcji 100% make LUB 100% buy. Tymczasem problem tkwi jak znaleźć optymalne rozwiązanie typu AND. I tym wszystkim w/w aspektom outsourcingu transportu poświęcone jest niniejsze szkolenie, z dużym naciskiem na wykorzystanie metod analitycznych.

Szkolenie adresowane jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla kierowniczego przedsiębiorstw oraz ich pracowników, którzy podejmują decyzje związane z organizacją transportu w firmie. W tym pracowników działów logistyki, czy transportu, a także analityków.

Zdobyta wiedza:

• Poznanie istoty outsourcingu, jako strategii i rozwiązania organizacyjnego.
• Poznanie różnic między problemem make OR buy a make AND buy.
• Poznanie zalet i wad obu opcji (make i buy).
• Poznanie metod analitycznych rozwiązania problemu make OR/AND buy.
• Poznanie problematyki obu opcji – make i buy.
• Poznanie i pełne zrozumienie istoty różnych form / strategii rozliczeń
z przewoźnikami.

Nabyte umiejętności:

• Umiejętność przeprowadzenia analizy make OR/AND buy.
• Umiejętność wyznaczenia optymalnej liczebności potrzebnego taboru.
• Umiejętność wyznaczenia optymalnego okresu eksploatacji pojazdów.

Outsourcing transportu – problem make or buy, czyli transport własny czy obcy

Dzień 1

1. Wstęp do outsourcingu:

a. Outsourcing jako strategia;
b. Outsourcing jako rozwiązanie organizacyjne;
c. Problem make OR buy a make AND buy;
d. Plusy i minusy, czyli za i przeciw.

2. Potrzeby przewozowe:

a. Rodzaje;
b. Miary;
c. Zmienność w czasie.

3. Rozwiązanie problemu make and buy:

a. Punkt wyjścia – rozwiązanie obecne – trzy możliwe przypadki;
b. Model biznesowy firmy – macierz O-D (Orygin – Destination Matrix);
c. Wzór na koszty całkowite transportu przy różnym stopniu jego realizacji
we własnym zakresie i środkami obcymi oraz zmienności w czasie
potrzeb przewozowych;
d. Wykorzystanie Excela celem rozwiązania problemu;
e. Analiza jakościowa – metoda punktowa, ważona;
f. Ćwiczenia.

Dzień 2

4. Opcja make:

a. Jaka flota? Jak duża i z jakich pojazdów złożona?
b. Pojazdy nowe, czy używane?
c. Forma pozyskiwania pojazdów;
d. Optymalny okres eksploatacji pojazdów – TCO;
e. Ćwiczenia.

5. Opcja buy:

a. Wybór i ocena podwykonawców / przewoźników;
b. Formy rozliczeń z przewoźnikiem;
c. Strategia Win-Win;
e. Ćwiczenia.

6. Podsumowanie i dyskusja.

dr inż. Adam Redmer

Trener z bogatym doświadczeniem dydaktycznym, szkoleniowym i praktycznym.

Absolwent i pracownik Politechniki Poznańskiej, Doradca Biznesowy w ABC Akademia w obszarze „Zarządzania Logistycznego”. W latach 1999-2001 pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, na stanowisku specjalisty, w ramach którego, pełnił m.in. funkcję kierownika i głównego wykonawcy projektów konsultingowych z zakresu transportu i magazynowania, projektowania i przebudowy sieci dystrybucji, analizy procesowej i przebudowy procesów gospodarczych, optymalizacji i wspomagania decyzji.

Współpracuje, jako wykładowca i prowadzący szkolenia, z takimi instytucjami, jak: ABC Akademia, Akademia Menedżera, Akademia Zarządzania, Centrum Edukacji Logistycznej, ECR Polska, WYG Consulting, Forum Media Polska oraz Wyższa Szkoła Logistyki i Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”. Autor i realizator ponad 70 szkoleń i warsztatów otwartych oraz zamkniętych / dedykowanych. Doradca biznesowy – współpracujący, m.in. z: ONTZ – Ośrodek Nowoczesnych Technik Zarządzania, Stratex, ABC Akademia, Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Centrum Edukacji Logistycznej. Publikuje w wielu czasopismach branżowych, jak: Logistyka, Logistyka a Jakość, Nowoczesny Magazyn, czy Eurologistics.