Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Leadership

Opis

Cele szkolenia:

  • Wzrost samoświadomości i pobudzenie refleksji nad rolą efektywnego menedżera
  • Przegląd i ćwiczenie narzędzi skutecznego kierowania – budowania autorytetu i rozwiązywania problemów, motywowania, delegowania uprawnień
  • Doskonalenie komunikacji i przepływu informacji w zespole
  • Budowanie atmosfery współpracy i poczucia odpowiedzialności wśród pracowników
  • Zwiększenie identyfikacji z firmą i gotowości tworzenia kultury firmowej.

Leadership

Program:

1. Wprowadzenie
Rozpoczęcie szkolenia. Oczekiwania uczestników Program i cele szkolenia

2. Przywództwo
Rola przywódcy.

Zachowania przywódcze – aktywne wprowadzanie zmian, inspirowanie wizją, umożliwiania działania innym, modelowanie sposobu działania, „zagrzewanie serc”.

3. Władza i umiejętności kierownicze
Podejścia do władzy. Rodzaje władzy w dyspozycji kadry kierowniczej. Przywództwo vs. kierowanie.
Umiejętności i cechy aktualne kadry kierowniczej vs. cechy pożądane.

4. Budowanie autorytetu lidera
Rozróżnienie pomiędzy władzą formalną i nieformalną. Władza i wpływanie. Kiedy odwoływać się do różnych rodzajów władzy.
Delegowanie sukcesu i przyjmowanie niepowodzeń, kluczem do budowania wyrazistego wizerunku.
Charyzma lidera.

5. Komunikacja w zespole
Diagnoza własnych stylów porozumiewania się i ich konsekwencji. Bariery i mosty komunikacyjne.
Sztuka budowania czytelnych komunikatów.

6. Asertywność- zakres użyteczności
Przydatność wybranych technik asertywnych – komunikowanie odmowy, oczekiwań, niezadowolenia. Czterostopniowy schemat budowania komunikatu. Budowanie własnych granic w kontaktach zawodowych.

7. Informacja zwrotna, jako narzędzie wpływu
Struktura efektywnej informacji zwrotnej w zestawieniu z krytyką. Feedback motywujący i korygujący. Skutki dostrzegania działań pozytywnych. Jak i za co chwalić?
Przekazywanie niepomyślnych wiadomości-planowanie, cel, struktura.
Egzekwowanie poleceń.
Praca pod wpływem presji czasu.

8. Motywowanie zespołu
Co motywuje lidera – co podwładnych?
Konsekwencje nastawienia liderów (McGregor). Motywatory i czynniki higieny (Herzberg) – determinanty niezadowolenia z pracy. Osiąganie satysfakcji.
Motywowanie poza finansowe Lista motywatorów.
Dobór działań motywujących w zależności od członków zespołu.

9. Automotywacja
Analiza własnych zasobów. Techniki automotywacyjne. Budowanie pozytywnego obrazu siebie.

10. Delegowanie uprawnień

Argumenty za i przeciw delegowaniu. Poziomy delegowania w zależności od stopnia odpowiedzialności pracownika i kontroli kierownika. Opory przed delegowaniem.
Formuła delegowania. Kontrola realizacji. Rozwijająca i motywująca funkcja delegowania.

11. Zakończenie szkolenia
Podsumowanie, potrzeby dotyczące dalszych szkoleń.

 

Dr Paweł Błaszkiewicz

Konsultant, praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

W pracy doktorskiej zajmował się problematyką motywacji do pracy pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ukończył socjologię, podyplomowe studia z doradztwa personalnego oraz Studium Menedżerów Personalnych w Gdańsku.

Wykładowca na studiach podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Politechnice Gdańskiej, Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Bankowej.
Zanim rozpoczął pracę jako trener-konsultant, zdobył doświadczenie w pracy w działach personalnych dużych firm produkcyjnych: Philips Consumer Electronics Industries w Kwidzynie oraz Flextronics International w Tczewie.

Uczestniczył w transferze najlepszych metod zarządzania zasobami ludzkimi na grunt polskiego przedsiębiorstwa (zarządzanie kompetencjami, wycena zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki, wskaźniki biznesowe w dziale personalnym). Pełnił role menedżerskie kierując projektami doradczymi i szkoleniowymi w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku.
Od 2001 roku realizował projekty szkoleniowo-doradcze m.in. dla:

Avans, Agalight S.A., Budimex S.A., Bank Zachodni WBK, Boehringer Ingelheim Pharma, C.Hartiwg Gdynia, Delecta, DeLaval Polska, Elektrociepłownia Gdynia, Goodyear Polska, Geofizyka Toruń, GPEC, Instytut Marka Kamińskiego, International Paper Kwidzyn, Invest Komfort, Kujawska Fabryka Manometrów, Legro, LOT, LOTOS, Lukas Bank S.A., Polar Wrocław, Philips Piła, Port Gdynia, Pipelife Polska, PZU, Provident Polska, Prokom Software S.A., Skok im. Mikołaja Kopernika, Strabag S.A. Thompson Polkolor, Poczta Polska, Synthos Oświęcim, Torfarm S.A, Tensho Corporation, ThyssenKrupp Energostal, Telekomunikacja Polska, Organika S.A., Unilever Poznań, Viterra Energy Servises, Wojewódzki Urząd Pracy, Związek Pracodawców Kolejowych, Żabka Polska S.A. i innych organizacji.

W sumie przeprowadził ponad 300 warsztatów w czasie 15 lat pracy trenerskiej.

Uczestnicy jego szkoleń doceniają w ankietach dużą ilość przykładów praktycznych, podoba się forma zajęć praca w grupach, symulacje. Podkreślają kompetencje, profesjonalizm, doświadczenie i jego zaangażowanie.