Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Doskonałość w projektowaniu raportów

Opis

raportowanie zarządcze

Kadra menedżerska oczekuje od działów controllingowych i analitycznych informacji, które efektywnie i skutecznie wspomogą proces podejmowania decyzji. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w ramach obszaru Reporting Design oraz przekazanie wiedzy jak skutecznie przekazywać informacje w celu podejmowania optymalnych decyzji zarządczych. Przedstawione zostaną również najbardziej skuteczne rodzaje raportów pod względem treści i wizualizacji.

Weź udział w certyfikowanym kursie – dowiedz się jak skutecznie raportować dla zarządu i poznaj najefektywniejsze rodzaje raportów finansowych.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają standardy i rekomendacje dotyczące tworzenia skutecznych raportów wypracowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV). Standardy te dotyczą zasad projektowania:

Szkolenie obejmuje również szeroki zakres problematyki raportowania zarządczego i analizy case studies obejmujące tematykę Digital Boardroom, raportowania w controllingu inwestycji oraz raportowania w obszarze controllingu logistyki.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Controllerów
 • Analityków
 • Specjalistów ds. raportowania
 • Dyrektorów finansowych CFO
 • Księgowych zajmujących się raportowaniem
 • Specjalistów i projektantów Business Intelligence

W dzisiejszym środowisku raportowym wymaga się od controllerów i analityków przetwarzania dużych ilości danych w taki sposób, aby menedżerowie byli w stanie szybko i dokładnie wyciągnąć z nich niezbędne wnioski. W związku z tym, obok aspektów merytorycznych, na pierwszy plan wysuwa się kwestia projektowania raportów (ang. Reporting Design).

Dzisiaj dzięki wykorzystaniu narzędzi ery digitalizacji możliwości controllerów w prowadzeniu zaawansowanych controllingowych systemów raportowania zarządczego znacząco wzrosły i zmienia się ich rola w kierunku bycia kluczowym partnerem biznesowym kadry zarządzającej.

Dynamiczny rozwój funkcjonalności systemów controllingowych, coraz większa dostępność szczegółowych danych finansowych i operacyjnych sprawiają, że dzisiejszy controller dysponuje szybkim dostępem do informacji.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają również rekomendacje i wskazówki, w jaki sposób można opracować standard projektowania raportów, który będzie optymalnie dostosowany do wymagań danego przedsiębiorstwa i tym samym pozwoli osiągnąć znaczną poprawę efektywności i skuteczności systemu raportowania.

Niniejsze szkolenie prezentuje aktualny stan nowoczesnego konceptu Reporting Design i tym samym pozwoli uczestnikom szkolenia skutecznie wspierać kadrę zarządzającej w podejmowaniu decyzji.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w obszarze Reporting Design opartymi na wytycznych Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV). Ponadto celem jest przekazanie uczestnikom umiejętności i wiedzy z zakresu projektowania jak najbardziej skutecznych raportów pod względem treści i wizualizacji oraz przedstawienie najlepszych praktyk i przykładów raportowania zarządczego.

1 dzień szkolenia Doskonałość w projektowaniu raportów

Proces raportowania zarządczego w Controlling Process Model 2.0

Doskonałość w projektowaniu raportów – publikacja Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

Percepcja ludzka, wielomagazynowy model pamięci i przeciążenie informacyjne

Kryteria jakości dotyczące projektowania raportów (skuteczność, efektywność, atrakcyjność)

Optymalizacja projektowania raportów:

 • Proces optymalizacji z wykorzystaniem eye-trackingu
 • Wybór odpowiedniego rodzaju wizualizacji – tabela czy wykres?
 • Projektowanie poszczególnych elementów raportu zoptymalizowane pod kątem percepcji
 • Struktura raportu i optymalne rozmieszczenie elementów
 • Standaryzacja projektowania raportów w przedsiębiorstwie

Standardy projektowania tabel:

 • Proste tabele
 • Tabele z elementami graficznymi

Standardy projektowania wykresów:

 • Wykresy kolumnowe
 • Wykresy słupkowe (poziome)
 • Wykresy liniowe
 • Wykresy kołowe
 • Wykresy kaskadowe
 • Wykresy typu inbar
 • Wykresy kombu
 • Małe multiwykresy

Wykorzystanie i projektowanie wybranych interaktywnych wizualizacji Big Data:

 • Mapy drzewa
 • Wizualizacja Sankeya
 • Wizualizacja słonecznikowa
 • Wykres współrzędnych równoległych

Standardy raportowania w przedsiębiorstwach:

 • przykłady standardów raportowania wyniku finansowego,
 • przykłady standardów raportowania struktur sprzedaży
 • przykłady standardów raportowania zmian wartości w czasie.

Podsumowanie

2 dzień szkolenia Doskonałość w projektowaniu raportów

Istota i cele raportowania zarządczego

Trendy w „reporting design” – zasady, trafność, wizualizacja i skuteczność raportów

Raportowanie strategiczne – narzędzia, formy i skuteczność prezentacji

Raportowanie operacyjne – narzędzia, formy i skuteczność prezentacji

Rachunkowość finansowa jako centralne źródło informacji zarządczej

Przykłady: rodzaje i zawartość raportów – płynność, RZIS, zapasy, KPIs

Digital Boardroom – process projektowania i wdrożenie – case study

Raportowanie w controllingu inwestycji (investment reporting) – case study

Raportowanie w obszarze controllingu logistyki (logistics reporting) – case study

Organizacja procesu raportowania w controllingu (struktura, częstotliwość, odpowiedzialność, integracja z IT, odbiorcy)

Podsumowanie

Zdjęcie w tle LinkedIn 800 x 200

Małgorzata Podskarbi

Dynamiczna menedżer obszarów finansowych i operacyjnych z ogromnym doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach.

Małgorzata Podskarbi posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania. Najważniejsze punkty jej doświadczenia to:

2012 – 2018 – Kierownik Controllingu Zakładowego w Volkswagen Poznań

2012 – Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

2009 – 2012  Koordynator ds. controllingu inwestycyjnego w Volkswagen Poznań

2011 – Lider Grypy Roboczej ICV Poznań – Berlin Brandenburg

2009 – Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów

2003 – 2008 – Controller ds. logistyki w Volkswagen Poznań

2001 – 2003    MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz na Europäische Wirtschaftshochschule w Berlinie

„Każdy controller może być agentem zmian w przedsiębiorstwie, bo do tworzenia innowacyjnych rozwiązań nie potrzeba kosmicznych narzędzi, tylko odpowiedniego nastawienia. Do dokonania zmian potrzebne jest odpowiednie nastawienie. Czasami trzeba umieć spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość świeżym okiem. Po prostu zastosuj i zobacz, co sprawdza się najlepiej.”

„Raportowanie zarządcze? To klucz do podejmowania trafnych decyzji. W obecnych czasach, kiedy technologie wspierają nasze przedsiębiorstwa w odpowiednim agregowaniu danych, potrzebujemy „smart controllers”, którzy wesprą nas – managerów w ich analizie i interpretacji.”

 

0

dr Tomasz M. Zieliński

 

Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA (International Association of Controllers – ICV).

Prezes Zarządu i opiekun merytoryczny w Akademii Controllingu Sp. z o.o. – wyłącznego przedstawiciela i partnera strategicznego ICV w Polsce.

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dziedzina: finanse, specjalność: controlling, rachunkowość.  Stały współpracownik Katedry Controllingu Analizy Finansowej i Wyceny w UEP.

Autor zaawansowanej koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA) wdrażanej w dużych grupach kapitałowych oraz przedsiębiorstwach z wielu branż produkcyjnych, handlowych, finansowych i usługowych. Jego koncepcja z obszaru zarządzania i controllingu spotkała się z uznaniem takich firm jak: ORLEN Laboratorium, LOTOS Kolej, Energa Obrót, Electrolux, FirstData Poland (POLCARD), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Blachotrapez, Spomlek, Sun Garden, Komputronik, Kupiec i inne.

Jest autorem pierwszej książki o koncepcji ZPRK: Zieliński, T.M., 2017, Zasobowo-procesowy rachunek kosztów, Akademia Controllingu, Poznań, (967 stron) oraz wielu artykułów z obszaru controllingu, zarządzania procesowego oraz business intelligence.

dr Tomasz M. Zieliński to charyzmatyczny wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Łódzkim oraz w Akademii Controllingu Sp. z o.o.

Hampton by Hilton, Poznań

Ibis, Wrocław

Adgar, Warszawa