Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Doskonalenie kompetencji kierowniczych – szkolenie w formie 4 sesji on-line

Opis

Kopia Mailing AC ogólny nagłówek - harmonogram szkoleń jesień 2019

 

Wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom – zapraszamy na certyfikowany kurs online z zakresu zarządzania zespołem. To będzie doskonała okazja, by rozwinąć i utrwalić kompetencje społeczne, niezbędne do bycia skutecznym liderem! Szczególny nacisk położymy na umiejętności niezbędne do kierowania zespołem w warunkach pracy zdalnej. Szkolenie w całości prowadzone jest online.

Zachęcamy – #zostanwdomu i rozwijaj swoje umiejętności z Akademią Controllingu!

Nie pasują Ci podane terminy? Skontaktuj się z nami! Na pewno znajdziemy rozwiązanie.

Zapraszamy na szkolenie w formie sesji on-line. Dzięki udziałowi w szkoleniu zdalnym:

 1. Utrwalisz wiedzę dotyczącą postępowania lidera – szczególnie w warunkach konieczności pracy zdalnej
 2. Przeanalizujesz środowisko pracy zespołów – wypracujesz strategię rozwiązywania problemów związanych z użyciem systemu pracy zdalnej
 3. Dokonasz własnej refleksji nad indywidualnym stylem kierowania – bilans zasobów lidera w konkretnych sytuacjach
 4. Dowiesz się jak wykorzystać sytuację kryzysową do diagnozy organizacji pracy w organizacji w celu wdrożenia usprawnień w kolejnych okresach pracy

Proponujemy wygodną, ale też skuteczną i efektywną formułę zajęć:

 1. Przed spotkaniem on-line uczestnicy otrzymują zadanie do samodzielnej pracy (poprzez maila)
 2. Każde spotkanie dedykowanej jest konkretnej umiejętności kierowniczej
 3. Po spotkaniu on-line ustalamy wspólnie listę zadań do przygotowania na następne spotkanie

JEST TO SZKOLENIE DLA MENEDŻERÓW I KIEROWNIKÓW, KTÓRZY CHCĄ LEPIEJ PRZEWODZIĆ SWOIM ZESPOŁEM I SKUTECZNIEJ ZARZĄDZAĆ ZADANIAMI.

Weź udział w szkoleniu online i zdobądź niezbędne kompetencje, by zarządza zespołem w sytuacjach kryzysowych oraz przy konieczności wprowadzenia pracy zdalnej. Dowiedz się jak:

 1. Kontrolować stres i emocje w sytuacji kryzysowej
 2. Koncentrować i mobilizować energię w środowisku zdalnym
 3. Lepiej zrozumieć możliwości działania w nowej sytuacji
 4. Wykorzystać kryzys do diagnozy organizacji pracy w organizacji w celu wdrożenia usprawnień w kolejnych okresach pracy

Spotkanie 1 – Planowanie pracy zespołu

 1. Tworzenie harmonogramów, planów, specyfikacji zadań
 2. Wyznaczanie celów zgodnych z metodą SMART, GROW, PDCA
 3. Określanie i efektywne wykorzystywanie dostępnych zasobów ludzkich, finansowych, technicznych
 4. Planowanie operacyjne – krótkoterminowe i strategiczne – długoterminowe
 5. Łączenie różnych perspektyw organizacji w planowaniu działań
 6. Rozwiązywanie problemów poprzez poszukiwania optymalnych rozwiązań
 7. Wybór jasnych priorytetów strategicznych
 8. Stosowanie różnych narzędzi ułatwiających planowanie (macierze, arkusze, tabele, zestawienia, analizy)
 9. Budowanie działań spójnych koncepcyjnie z priorytetami strategicznymi

Spotkanie 2 – Zlecanie zadań

 1. Oczekiwanie zlecającego i przyjmującego zadanie dotyczące komunikacji
 2. Mosty i pułapki komunikacyjne – szczególnie w sytuacji pracy zdalnej
 3. Układanie struktury rozmowy i struktury zadań
 4. Fakty i mity na temat delegowania
 5. Ustalanie mierników wykonania
 6. Badanie sytuacji pracownika
 7. Używanie różnych stylów kierowania w procesie zlecanie zadań
 8. Ocena realizacji zadań (ilościowa i jakościowa)
 9. Techniki przekazywanie informacji zwrotnej

Spotkanie 3 – Rozwiązywanie problemów

 1. Analiza sytuacji i środowiska pracy
 2. Identyfikacja problemów
 3. Intuicyjne vs. metodyczne podejście do rozwiązywania problemów
 4. Kontrola i świadome użycie emocji w procesie rozwiązywania problemów
 5. Techniki pobudzania kreatywności
 6. Używanie różnych stylów negocjacyjnych w sytuacjach problemowych
 7. Tworzenie planów w oparciu o nowe fakty zgłaszane przez pracownika

Spotkanie 4 – Rozwijanie pracowników

 1. Rozmowy on-line: bilans korzyści i zagrożeń
 2. Prowadzenie rozmów przekrojowych i operacyjnych – zasadnicze różnice
 3. Techniki rozwoju kompetencji w czasie rozmowy podsumowującej
 4. Coaching w procesie zdalnym
 5. Motywowanie i docenianie w procesie rozwoju
 6. Tworzenie indywidualnego profilu pracownika
 7. Dobór narzędzi i zasad dalszego rozwoju kompetencji