Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

DOCTOR COSTER® – SQL for DOCTOR COSTER®

Opis

Szkolenie SQL for DOCTOR COSTER® to szkolenie, które pozwala w krótkim czasie zapoznać się zarówno z podstawami jak i z nieco bardziej złożonymi aspektami języka Structured Query Language (SQL).

Dzięki szkoleniu możliwa jest (po odbyciu szkolenia DOCTOR COSTER® – integracja i administracja) samodzielna automatyzacja zasilania oprogramowania DOCTOR COSTER® za pomocą kwerend SQL.

Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:

Informacje dodatkowe

•    Czas szkolenia wynosi 2 dni.
•    Każdy Uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych.
•    Dla zapewnienia wysokiej efektywności szkolenia, liczba miejsc jest ograniczona.

 

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób chcących rozpocząć swoją przygodę z językiem SQL w celach innych niż zasilanie oprogramowania DOCTOR COSTER® jak i dla tych, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu DOCTOR COSTER® – integracja i administracja.

Do wzięcia udziału w szkoleniu nie jest wymagana żadna wiedza informatyczna, dlatego w szkoleniu mogą brać udział na przykład pracownicy działów controllingu których zadaniem będzie zasilanie w dane oprogramowania DOCTOR COSTER®.

Zdobyta wiedza i umiejętności

 • Poznanie podstaw języka SQL
 • Poznanie technologii SQL Server, zasad działania baz danych i tabel oraz występujących w nich typów danych
 • Umiejętność pracowania w środowisku Microsoft SQL Server Management Studio
 • Umiejętność pisania kwerend w języku SQL, co może zostać wykorzystane do zasilania w dane oprogramowania DOCTOR COSTER®
 • Język SQL na poziomie wystarczającym do wzięcia udziału w szkoleniu DOCTOR COSTER® – integracja i administracja

Uczestnik szkolenia zapoznaje się z technologią SQL Server a także zdobywa stopniowo wiedzę jak za pomocą kwerend SQL wyświetlać dane z baz danych, jak je filtrować, sortować, grupować i agregować. Ponadto Uczestnik dowiaduje się, jakie typy danych występują w technologii SQL Server, jak pisać podkwerendy i jak modyfikować dane oraz całe zawierające je tabele.

 1. Wprowadzenie do technologii SQL Server
 2. Wprowadzenie do języka SQL
  1. Kategorie zapytań SQL
  2. Operatory i predykaty
  3. Funkcje
  4. Komentarze
 3. Wyświetlanie danych z baz danych
  1. Elementy zapytań SELECT
  2. Eliminowanie duplikatów z wyświetlanych wyników
  3. Aliasy kolumn i tabel
  4. Warunkowe wyświetlanie danych
 4. Łączenie wielu tabel w jedno źródło danych
  1. Wprowadzenie do JOIN
  2. INNER JOIN
  3. OUTER JOIN
  4. CROSS JOIN i SELF-JOIN
  5. Ćwiczenia podsumowujące z łączenia wielu tabel w jedno źródło danych
 5. Sortowanie i filtrowanie danych
  1. Sortowanie danych
  2. Filtrowanie wyselekcjonowanych danych
  3. Obsługa nieokreślonych wartości
  4. Ćwiczenia podsumowujące z sortowania i filtrowania danych
 6. Typy danych w SQL Server
  1. Wprowadzenie do typów danych SQL Server
  2. Praca na ciągach znaków
  3. Praca na zmiennych czasowych
 7. Grupowanie i agregacja
  1. Agregowanie danych
  2. Grupowanie danych
  3. Filtrowanie grup wierszy
 8. Podkwerendy
  1. Podkwerendy niezależne (Self-Contained Subqueries)
  2. Podkwerendy zależne (Correlated Subqueries)
 9. Modyfikowanie danych w baize danych
  1. Wstawianie nowych danych do table
  2. Zmienianie danych znajdujących się w tabelach
  3. Usuwanie danych z tabel
  4. Tworzenie i usuwanie tabel