Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

DOCTOR COSTER® – Modeling Basics

Opis

SZKOLENIE SKUPIA SIĘ NA PRZEKAZANIU PRAKTYCZNEJ WIEDZY UMOŻLIWIAJĄCEJ EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE „MODUŁU KALKULACJE” PLATFORMY ZARZĄDCZO – CONTROLLINGOWEJ DOCTOR COSTER®

Logo DC Kalkulacje

Formuła szkolenia polega na realizowaniu praktycznych ćwiczeń w module kalkulacyjnym Doctor Coster® KALKULACJE.

Szkolenie kładzie nacisk na aktywny udział uczestników przygotowując jednocześnie do samodzielnej obsługi modułu Doctor Coster® – KALKULACJE w zakresie kalkulacji i analizy kosztów i rentowności produktów oraz klientów.

Każdy Uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych oraz dostęp do pomocy oprogramowania (Doctor Coster® – Video Center oraz klasyczny Help).
Dla zapewnienia wysokiej efektywności szkolenia, liczba miejsc jest ograniczona.

SZKOLENIE OBEJMUJE ĆWICZENIA PRZY WYKORZYSTANIU WŁASNYCH KOMPUTERÓW  

Szkolenie skierowanie jest do pracowników firm z wszystkich branż rozpoczynających lub zainteresowanych pracą z zaawansowanym modułem KALKULACJE platformy zarządczo – controllingowej Doctor Coster®.

UCZESTNIK ZDOBYWA PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI OBSŁUGI MODUŁU KALKULACJE PLATFORMY ZARZĄDCZO – CONTROLLINGOWEJ DOCTOR COSTER® W OBSZARZE KALKULACJI ORAZ ANALIZY KOSZTÓW I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:

  • Projektowanie i modyfikowanie struktury rachunku kosztów oraz ścieżek alokacji kosztów,
  • Zasilanie modelu w dane operacyjne i finansowe z plików MS Excel,
  • Zaawansowane symulacje,
  • Analiza i interpretacja generowanej informacji wynikowej.

02

ZDOBYTA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

1.Samodzielne zaprojektowanie ścieżek alokacji kosztów:
•    sprzedanych produktów i grup produktowych,
•    sprzedanych usług i grup usług,
•    obsługi klientów i segmentów klientów,
•    zarządzania przedsiębiorstwem.

2.Modyfikowanie istniejących ścieżek alokacji kosztów.

3.Interpretowanie danych operacyjnych i finansowych generowanych w Doctor Coster® KALKULACJE.

4.Śledzenie wykonywanych rozliczeń.

5.Przygotowanie plików MS Excel do importu danych do oprogramowania.

6.Importowanie danych do oprogramowania z plików MS Excel.

7.Eksportowanie całego modelu rachunku kosztów lub jego poszczególnych elementów do pliku MS Excel.

8.Bazując na bibliotece kokpitów menadżerskich modułu Doctor Coster® DASHBOARDS wyszukiwanie i interpretowanie danych operacyjnych i finansowych o:
•    kosztach i wykorzystaniu zasobów,
•    kosztach i efektywności działań sprzedażowych, logistycznych, marketingowych oraz usług wewnętrznych w obszarze sprzedaży,
•    kosztach i zyskowności produktów / usług i grup produktowych / usługowych,
•    kosztach i zyskowności klientów i segmentów klientów,
•    kosztach i zyskowności całego przedsiębiorstwa.

9.Korzystanie z zestawu pomocy oprogramowania:
•    Doctor Coster® Video Center,
•    Help Doctor Coster® Kalkulacje.

DOCTOR COSTER® KALKULACJE

1.    ZAPOZNANIE ZE STRUKTURĄ MODELU RACHUNKU KOSZTÓW I INTERPRETOWANIE PREZENTOWANYCH DANYCH:

a.    Moduł zasobów,
b.    Moduł działań,
c.    Moduł obiektów kosztowych.
d.    Śledzenie ścieżek rozliczania kosztów.

2.    TWORZENIE PIERWSZEGO (UPROSZCZONEGO) MODELU RACHUNKU KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA TECHNIKĄ WPROWADZANIA DANYCH BEZPOŚREDNIO DO OPROGRAMOWANIA:

a.    Poznanie mechanizmu dodawania obiektów grupowania kosztów (zasobów, działań, obiektów kosztowych),
b.    Określanie zmienności kosztów w oprogramowaniu,
c.    Rozliczanie kosztów sprzedaży między obiektami grupowania kosztów.

3.    ANALIZA I WYSZUKIWANIE KONKRETNYCH DANYCH W OPARCIU O ZESTAW KOKPITÓW MENADŻERSKICH Z NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW:

a.    Rentowność (z rozdzielczością do sprzedanych produktów, świadczonych usług, grup produktowych/usługowych, klientów i segmentów klientów):
•    Analiza rentowności,
•    Analiza kosztów,
•    Analiza przychodów.
b.     Działania i procesy sprzedażowe oraz zarządcze:
•    Analiza kosztów i stawek,
•    Analiza zmienności,
•    Symulacja rozliczenia kosztów niewykorzystanych na działania.
c.    Zasoby, komórki organizacyjne, piony organizacyjne:
•    Analiza kosztów rodzajowych,
•    Analiza kosztów i stawek,
•    Analiza zmienności,
•    Analiza wykorzystania kosztów.

 

Pudełko Doctor Coster