Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

DOCTOR COSTER® – Dashboards

Opis

UCZESTNIK ZDOBYWA PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI OBSŁUGI PLATFORMY ZARZĄDCZO – CONTROLLINGOWEJ DOCTOR COSTER® W ZAKRESIE OBSŁUGI I INTERPRETOWANIA DANYCH PREZENTOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM KOKPITÓW MENEDŻERSKICH OPARTYCH NA TECHNOLOGII QLIKVIEW.

 

Wykorzystywane metody prowadzenia szkolenia:

•    Wykład – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
•    Metody kształcenia aktywnego: warsztaty i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem oprogramowania Doctor Coster® Dashboards.

Informacje dodatkowe
•    Czas szkolenia obejmuje 2 dni.
•    Każdy Uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych.
•    Dla zapewnienia wysokiej efektywności szkolenia, liczba miejsc jest ograniczona

 

Szkolenie skierowanie jest do pracowników firm z wszystkich branż rozpoczynających lub zainteresowanych pracą z modułem Dashboards platformy zarządczo – controllingowej Doctor Coster®.

Zdobyta wiedza i umiejętności

 • Filtrowanie i wyszukiwanie wybranych zakresów danych,
 • Interpretowanie prezentowanych danych,
 • Wykorzystanie funkcjonalności data discovery,
 • Drillowanie danych,
 • Wykorzystanie cyklicznych grup,
 • Wykorzystanie interaktywnych tabel, wykresów i wskaźników,
 • Tworzenie zakładek (Bookmark).

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do wykorzystania potencjału raportowego kokpitów menedżerskich. Forma szkolenia opiera się na praktycznych ćwiczeniach realizowanych w module Dashboards platformy zarządczo – controllingowej Doctor Coster®. Wykorzystywane są zestawy gotowych kokpitów menedżerskich.

 1. Zapoznanie ze środowiskiem QlikView:
  1. Podstawowe zasady poruszania się po kokpitach menedżerskich,
  2. Filtrowanie i wyszukiwanie danych,
  3. Wykorzystanie funkcjonalności interaktywnych wykresów, tabel, wskaźników.
 2. Interpretowanie i analizowanie danych operacyjnych i finansowych prezentowanych w gotowych kokpitach menedżerskich z zakresu:
  1. Analizy kosztów i rentowności:
   • Sprzedanych produktów,
   • Świadczonych usług,
   • Sprzedanych grup produktowych,
   • Sprzedanych grup usług,
   • Klientów,
   • Segmentów klientów,
   • Całego przedsiębiorstwa.
  2. Analizy działań i procesów:
   • Poziom kosztów i stawek działań podstawowych i usług wewnętrznych,
   • Analiza kosztów stałych i zmiennych,
   • Wielkości nośników kosztów działań,
   • Symulacja rozliczenia kosztów niewykorzystanych na działania,
   • Szczegółowa dekompozycja kosztów i stawek działań.
  3. Analizy zasobów, komórek organizacyjnych i pionów organizacyjnych:
   • Poziom kosztów i stawek,
   • Analiza kosztów stałych i zmiennych,
   • Analiza potencjałów i wykorzystania zasobów,
   • Wielkości nośników kosztów zasobów,
   • Szczegółowa dekompozycja kosztów i stawek zasobów.