Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Budżetowanie w przedsiębiorstwie budowlano – montażowym

Opis

Szkolenie jest poświęcone problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym.

W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

Zostaną również przedstawione problemy organizacyjne, które mają wpływ na sprawny proces tworzenia budżetu kontraktu.

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

 • kierowników kontraktów budowlanych
 • prezesów i dyrektorów działów operacyjnych przedsiębiorstwa
 • pracowników działów ekonomicznych i controllingu itp.

Zalety szkolenia:

 • trener przedstawia liczne przykłady wdrożonych narzędzi rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych
 • szkolenie cieszy się popularnością niezmiennie od 2000 roku

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom:

wiedzy z zakresu:

 • Znajomości kosztów budowy i procesów wspomagających

praktycznych umiejętności:

 • Sporządzania budżetu budowy
 • Sporządzania rachunku wyniku budowy
 • Korzystania z zakładowego planu kont

Budżetowanie w przedsiębiorstwie budowlano – montażowym

Program:

1 BUDŻETOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

 • Istota i cele budżetowania
 • System budżetowania przedsiębiorstwa
 • Budżet działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego
 • Korzyści z wdrożenia systemu budżetowania przedsiębiorstwem

2 BUDŻET KONTRAKTU BUDOWLANEGO

 • Koszty budowy
 • Kosztorys a budżet
 • Budżet kosztów budowy
 • Budżet kosztów budowy – zadanie
 • Organizacja systemu budżetowania w obszarze realizacji kontraktów budowlanych

3 KONTROLA BUDŻETOWA KONTRAKTU BUDOWLANEGO

 • Istota i system kontroli budżetowej przedsiębiorstwa
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu kontraktu
 • Ewidencja przychodów i kosztów kontraktu budowlanego dla potrzeb zarządzania kontraktem
 • Wpływ rozliczanych kosztów pośrednich na wynik kontraktu
 • Współpraca kierownika kontraktu z działem księgowości

Dr inż. Roman Kotapski

Prezes Zarządu, Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA Sp. z o.o.,konsultant w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie.

Autor programów szkoleniowych w zakresie rachunkowości, budżetowania, controllingu.

Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania, zarządzania kosztami oraz controllingu.

W tym zakresie współpracuje z przedsiębiorstwami z branży budowlano-montażowej.

Autor licznych publikacji w zakresie budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i rachunkowości na łamach wielu czasopism m.in. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Budownictwo Polskie.

Współautor książek Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wyd. MARINA 2006), Rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wyd. MARINA 2008), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014).