Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Analiza opłacalności inwestycji – szkolenie online

Opis

Analiza opłacalności inwestycji – szkolenie online

Szkolenie ukierunkowane na zbudowanie kompetencji niezbędnych do kompleksowej oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego.

W trakcie szkolenia wykorzystywane będą:

 • Dostarczamy know-how

Uczestnicy zapoznają się z narzędziami analitycznymi (w Excel), a po zakończonym szkoleniu otrzymają poznane arkusze kalkulacyjne, które mogą wykorzystywać w swojej pracy

 

 • Budujemy kontekst biznesowy

Omawiane zagadnienia ilustrujemy przykładami. Dzięki temu rozwiązywane problemy  i  ćwiczenia są realistyczne, a nabyte umiejętności łatwo wykorzystać w pracy.

Zaprezentowanie uczestnikom oraz przećwiczenie metodologii prognozowania korzyści i kosztów inwestycji oraz analizy uzyskanych wyników i wskaźników oceniających efektywność projektu.

Dzięki temu szkoleniu:

 • będziesz świadomie uczestniczyć w analizie i ocenie finansowych efektów przedsięwzięć inwestycyjnych (np. wprowadzenie nowego produktu, usługi, zmiana technologii).
 • Będziesz wiedzieć czego nie można pominąć w szacowaniu korzyści i kosztów działań inwestycyjnych i poznasz logikę prac analitycznych
 • Będziesz dostawcą wiarygodnych informacji planistycznych dla kadry innych działów,
 • Będziesz w stanie rozstrzygać: czy i kiedy zwróci się inwestycja oraz jaki przyniesie zwrot

Moduł I – 4 godziny

 1. Słowniczek inwestycyjny
 2. Specyfika projektu, skala i ryzyko projektu – a zakres niezbędnych analiz.
 3. Prognozowanie przepływów pieniężnych – Harmonogram i struktura przepływów.
 4. Metody i wskaźniki oceny opłacalności inwestycji:
  • – metody wstępne i statyczne: rachunek porównawczy kosztów, stopa zwrotu z inwestycji (ROI), okres zwrotu (PP),
  • – metody dynamiczne: zdyskontowany okres zwrotu (DPP), wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR i MIRR), wskaźnik zyskowności (PI)
 5. Analiza Business Case’ów

Moduł II – 4 godziny

 1. Charakterystyka inwestycji w aktywa trwałe i metody amortyzacji.
 2. Struktura kosztów projektu inwestycyjnego:
  • CAPEX v OPEX  – wpływ na wyniki projektu i wyniki firmy.
  • Koszty stałe i zmienne, bezpośrednie i pośrednie w prognozowaniu przepływów.
 3. Szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (Working Capital Requirement)
  • Koszt „inwestycji w zapasy i w należności”,
 4. Źródła finansowania projektów a koszt kapitału:
  • Dyskontowanie przepływów gotówkowych.
  • Koszt kapitału zaangażowanego w projekt. WACC.
 5. Analiza Business Case’ów

Dariusz Czarnecki

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i podyplomowych studiów z Bankowości Inwestycyjnej na London Guildhal University.

Doświadczenie zdobywał jako, analityk finansowy w biurze maklerskim, Project Manager, przedsiębiorca, wykładowca finansów i ekonomiki przedsiębiorstw na uczelniach wyższych (min. Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, Wyższa Szkoła Bankowa).

Jest autorem biznes planów przedsięwzięć inwestycyjnych, wycen wartości przedsiębiorstw, audytów i wdrożeń systemów controllingu finansowego.

Realizował projekty szkoleniowe i doradcze m.in. dla:

ABB Elbud, ADB Polska, Alior Bank, Altkom Akademia, Antalis, Bristol Myers Squibb, Bank Millennium, BUDIMEX, CEMEX, Ceramika PARADYŻ, KB Doraco, DPD, Elektrociepłowania Białystok, Elektrownia Bełchatów, Energa, Energa Kogeneracja, Ergo Hestia, GAEU, GDN Airport Services, Geis, GPEC, Harper Hygienics, HOCHTIEF, ING Bank Śląski, ING Nationale Nederlanden, WIKA-KFM Manometry, KROSS Rowery, Leroy Merlin, LPP, PLL LOT, NETIA,  NMVO, Nyborg Mawent, ORANGE, PCC Rokita, PERN „Przyjaźń”, Polska Grupa Farmaceutyczna, Philips Kętrzyn, Philips Piła, PKN Orlen, T-Mobile, PPG Deco (Polifarb Cieszyn, Wrocław), PGE, PSE, PSE Centrum, PTE Bankowy, PZU S.A, Rieber Foods Polska, Suzuki Motor Poland, Svenska Fónster, Thomson, Toyota Motor Poland, Telekomunikacja Polska SA, TP EmiTel, UTC, VECTRA, Volkswagen Poznań, Volkswagen Bank, Volvo Polska, Zelmer, Grupa Żywiec.