Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Prawo pracy dla menedżerów finansowych i controllerów

19-20.11.2019 Warszawa

 • <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'title' in <b>/home/users/adhd/public_html/adhd-dev/akademiacontrollingu/wp-content/themes/abc/single-appointment.php</b> on line <b>75</b><br />
2
 • <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'title' in <b>/home/users/adhd/public_html/adhd-dev/akademiacontrollingu/wp-content/themes/abc/single-appointment.php</b> on line <b>75</b><br />
2
 • <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'title' in <b>/home/users/adhd/public_html/adhd-dev/akademiacontrollingu/wp-content/themes/abc/single-appointment.php</b> on line <b>75</b><br />
2
 • <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'title' in <b>/home/users/adhd/public_html/adhd-dev/akademiacontrollingu/wp-content/themes/abc/single-appointment.php</b> on line <b>75</b><br />
2

Miejsce


Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota, Al. Jerozolimskie 181B

Data


19-20.11.2019

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1690 zł netto*

* Cena dotyczy zgłoszeń nadesłanych na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie cena wzrasta o 200 zł netto. Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch podczas szkoleń. Promocje: Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu. Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) Dofinansowanie: Wystarczą 3 proste kroki, by pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

Opis

Efektywne zarządzanie zespołem pracowników wymaga od menadżera praktycznej znajomości przepisów prawa pracy.

Już w trakcie pierwszej rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem do pracy menadżer rozpoczyna stosowanie przepisów prawa pracy. W okresie zatrudnienia pracownika musi zaś stawić czoło takim zagadnieniom jak organizacja czasu pracy, premiowanie lub degradacja pracowników, ustalenie obiektywnych kryteriów oceny pracowniczej, udzielanie urlopów od pracy, nakładanie kar porządkowych, a także często podjęciu tej najtrudniejszej decyzji - o rozstaniu z pracownikiem (od przygotowania dokumentu wypowiedzenia, po udział w spotkaniu z pracownikiem).

Istotą szkolenia jest przedstawienie menadżerom narzędzi i rozwiązań prawnych umożliwiających im zarządzanie zespołem pracowników w sposób sprawny, uwzględniający cele zespołowe oraz potrzeby organizacji.

Szkolenie jest adresowane do osób zarządzających zespołem pracowników (niezależnie od wielkości zespołu pracowników, jak i samej organizacji), w szczególności dla:

 • Dyrektorów Finansowych (CFO)
 • Dyrektorów / Kierowników / Liderów Controllingu
 • Kierowników Działu Analiz
 • Głównych Księgowych

Udział w szkoleniu z Prawa pracy dla menadżerów umożliwi menadżerowi nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych ze stosowaniem prawa pracy w jego bieżącej pracy związanej
z zarządzaniem pracownikami.

Znajomość narzędzi prawnych ułatwi menadżerowi organizowanie pracy pracowników oraz wpłynie pozytywnie na szybkość i efektywność podejmowanych przez niego decyzji
w sprawach pracowniczych.

Przygotowanie się w czasie szkolenia na trudne i niespodziewane problemy prawne związane z pracownikami zaoszczędzi menadżerowi czas w pracy przeznaczony na analizę problemu oraz zredukuje stres związany z konfrontacją z pracownikiem w sytuacjach konfliktowych w pracy.

Wiedza nabyta podczas szkolenia przyczyni się do ograniczenia ryzyka ewentualnych sporów sądowych z pracownikiem.

Celem szkolenia jest nabycie wyłącznie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych
ze stosowaniem prawa pracy.

 Należy przypomnieć, że:

„Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś” (Hans Georg Gadamer).

Język przepisów, a zwłaszcza język jakim posługują się prawnicy jest bardzo często niejasny
i powoduje mętlik w głowie osób, które w swojej codziennej pracy mają styczność z zagadnieniami związanymi z szeroko pojętym prawem pracy.

Tym samym, celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy w przystępny i ciekawy sposób.

Szkolenie ma charakter dynamiczny i jest skonstruowane tak, aby angażować uwagę uczestników, zachęcać ich do wymiany spostrzeżeń oraz pomysłów rozwiązań dotyczących przedstawianych przez trenera problemów prawnych (warsztaty, liczne ćwiczenia, scenki sytuacyjne i analiza tzw. case study etc.). W rezultacie  uczestnicy szkolenia nabywają umiejętność radzenia sobie z takimi zagadnieniami w ich codziennej pracy.

 1. Wstęp do prawa pracy:

  a. definicja stosunku pracy – art. 22 Kodeksu pracy
  b. pojęcie „podporządkowania” (kierownictwo pracodawcy)
  c. pojęcie „podporządkowania autonomicznego”

 2. Umowa o pracę, a umowy cywilnoprawne

  a. treść i forma umowy o pracę
  b. umowa o pracę, a umowa o dzieło
  c. umowa o pracę, a umowa zlecenie

 3. Rodzaje umów o pracę

  a. katalog umów o pracę
  b. umowa na okres próbny – problemy praktyczne
  c. umowa na czas określony – limit czasu trwania i liczby umów
  d. umowa na czas nieokreślony

 4. Nawiązywanie stosunku pracy

  a. zakres danych osobowych żądanych od kandydata do pracy
  b. przebieg rozmowy kwalifikacyjnej – pytania niedozwolone
  c. tzw. background screening – zakres dopuszczalności
  d. umowa przedwstępna w prawie pracy oraz list intencyjny – problemy praktyczne

 5. Czas pracy

  a. podstawowe pojęcia (w tym pojęcie czasu pracy, doby pracowniczej, ewidencji czasu pracy)
  b. podstawowe systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe (krótka charakterystyka);
  c. godziny nadliczbowe (polecenie pracy w godzinach, rekompensata czasu pracy w godzinach nadliczbowych – czas wolny vs. wynagrodzenie z dodatkiem),
  d. przerwy od pracy,
  e. odpracowanie zwolnienia pracownika udzielonego w celu załatwienia spraw osobistych”, okresy rozliczeniowe,
  f. praca zmianowa,
  g. „ruchomy czas pracy” – zasady wprowadzenia
  h. zwolnienia od pracy i nieobecność w pracy

 6. Podróże służbowe – problemy praktyczne

 7. Monitoring pracy pracowników – prawne ramy działania pracodawcy, w tym w świetle RODO

 8. Odpowiedzialność porządkowa

  a. katalog kar porządkowych
  b. tryb nakładania kar porządkowych

 9. Odpowiedzialność materialna

  a. zasady i limity odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy; mieniu podmiotu trzeciego; w mieniu powierzonym.

 10. Działalność konkurencyjna pracownika

  b. pojęcie działalności „konkurencyjnej”
  c. umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania i po ustaniu stosunku pracy

 11. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników

  a. tzw. umowa lojalnościowa
  b. zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji przez pracownika

 12. Rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy Pracodawcy

  a. porozumienie stron
  b. wypowiedzenie umowy o pracę – forma oraz treść uzasadnienia
  c. „dyscyplinarka”
  d. rozwiązanie bez wypowiedzenia bez winy pracownika (długie L4);
  e. likwidacja stanowiska pracy;
  f. Pracowniczy Plan Naprawczy – najczęstsze błędy

 13. Urlopy wypoczynkowe

  a. tzw. urlop na żądanie
  b. odwołanie/przerwanie/przesunięcie urlopu, a zwrot kosztów pracownikowi

 14. Uprawnienia związane z rodzicielstwem – w kontekście efektywnej organizacji pracy przez menadżera

Radca prawny Ewelina Natalia Sikora

Ewelina Natalia Sikora

 • Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • Wieloletni praktyk prawa pracy (obsługujący zarówno międzynarodowe korporacje, jaki
  i firmy z kapitałem polskim z różnych branż, w tym firmy budowlane, logistyczne, farmaceutyczne, z dziedziny IT i wiele innych);
 • Koordynator procesów restrukturyzacji i reorganizacji (w tym procedury zwolnień grupowych i zwolnień indywidualnych)
 • Pełnomocnik procesowy w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • Z doświadczeniem jako trener zewnętrzny i wewnętrzny;
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz studiów podyplomowych (Szkoła Prawa Hiszpańskiego organizowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Prawa Własności Intelektualnej organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H.Grocjusza)

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

  Dane firmy

  Dane firmy do korespondencji

  skopiuj z danych powyżej

  Dane osoby kontaktowej

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  [recaptcha]