Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling sprzedaży

07-08.12.2020 SZKOLENIE ON-LINE

Miejsce


Data


07-08.12.2020

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1690 zł netto*

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Promocje: Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu. Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) Organizacja: Sesje odbędą się w godzinach 09:00 – 15.30.

Opis

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zdobędziesz wiedzę z zakresy controllingu sprzedaży.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się nie tylko jak prawidłowo planować, monitorować i analizować wyniki zespołów handlowych, ale również jak stale doskonalić pracę sił sprzedaży i gdzie poszukiwać możliwości zwiększenia rentowności sprzedaży. Program szkolenia łączy w sobie również zagadnienia strategiczne i operacyjne. Szczególną uwagę poświęcimy polityce cenowej i zagadnieniom marżowości oraz wskaźnikom marketingowym, wykorzystywanym w controllingu sprzedaży.

Szkolenie uzupełnione będzie o praktyczne studia przypadków, a także szereg ćwiczeń, pomagających zrozumieć i utrwalić omawiane zagadnienia.

– Dyrektorzy Controllingu

– Controllerzy

– Dyrektorzy i menedżerowie działów sprzedaży

– Członkowie Zarządów i właściciele przedsiębiorstw

– zdobycie wiedzy z zakresu controllingu sprzedaży

– zrozumienie czynników determinujących skuteczność i efektywność pracy zespołów sprzedażowych

– poznanie narzędzi wykorzystywanych do planowania, analizy i oceny działań sprzedażowych, w tym wskaźników w sprzedaży

– poznanie zagadnień zarządzania marżą oraz strategii cenowo-rabatowych

– zdobycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność uczestników na rynku pracy

I DZIEŃ

 1. Pojęcie controllingu w kontekście sprzedaży, orientacja controllingu
 • czym jest controlling sprzedaży
 • rola controllingu sprzedaży
 • controlling sprzedaży w różnych modelach biznesowych
 • elementy controllingu sprzedaży
 1. Controlling strategiczny a operacyjny w sprzedaży i marketingu
 • cele strategiczne a cele operacyjne
 • narzędzia controllingu na poziomie strategicznym i operacyjnym
 • Zrównoważona Karta Wyników
 1. Warunki prawidłowo funkcjonującego controllingu sprzedaży
 2. Analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstwa
 • analiza Kluczowych Czynników Sukcesu
 • Mapy Grup Strategicznych
 • metody portfelowe
 • pozostałe narzędzia analizy pozycji rynkowej
 1. Procesowe ujęcie sprzedaży – implikacje dla controllingu
 • czym jest proces sprzedaży
 • analiza procesu sprzedaży
 • wąskie gardła w procesie sprzedaży
 • jak projektować skuteczne i efektywne procesy sprzedaży
 1. Determinanty efektywności sprzedaży
 • skuteczność a efektywność
 • model filarów dobrej sprzedaży
 • okiem praktyka: obszary, w których najczęściej pozostaje pole do usprawnień

II DZIEŃ

 1. Planowanie
 • metody planowania sprzedaży – ilościowe oraz jakościowe
 • budżetowanie kosztów sprzedaży
 • wyniki biznesowe, cele sprzedaży a aktywności handlowe
 1. Monitorowanie i analiza
 • podstawowa analiza wyników sprzedaży
 • pozostałe wskaźniki realizacji strategii i zadań sprzedażowych
 • mierniki relacji z klientami
 • wskaźniki w obszarze komunikacji marketingowej
 1. Udzielanie informacji zwrotnej
 • projektowanie właściwego obiegu informacji zwrotnej
 • kokpit menedżerski
 1. Doskonalenie
 • koncepcja ciągłego doskonalenia w sprzedaży
 1. Polityka cenowo-rabatowa i zarządzanie marżą
 • pojęcie marży, analiza marży na różnych poziomach pokrycia
 • strategie cenowe
 • polityka rabatowa i jej wpływ na rentowność sprzedaży
 1. Narzędzia wspierające controlling sprzedaży

 

dr Anna Sperska Dyrektor Zarządzająca w firmie doradztwa strategicznego oraz pracownik Katedry Biznesu Międzynarodowego na Uniwersytecie Gdańskim. Praktyk biznesu z ponad 12-letnim doświadczeniem menedżerskim. Jako Dyrektor Sprzedaży, a później konsultant skutecznie prowadziła restrukturyzacje obszarów handlowych. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym oraz zarządzaniu sprzedażą, ze szczególnym uwzględnieniem controllingu sprzedaży i ukierunkowaniem na wzrost efektywności procesów. Menedżer, konsultant, autor artykułów oraz wykładowca akademicki.

Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym oraz zarządzaniu sprzedażą i marketingiem ze szczególnym uwzględnieniem controllingu oraz finansowych aspektów sprzedaży. Pracę naukową dodatkowo poświęca badaniu źródeł konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, w tym roli sprzedaży i marketingu w procesie ekspansji międzynarodowej.

Dr Anna Sperska posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania, sprzedaży i marketingu, w tym 12-letnie na stanowiskach menedżerskich jako Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Sprzedaży, Pełnomocnik Zarządu i Prokurent, a wcześniej Kierownik Działu Marketingu i Kierownik Projektu. Jako Dyrektor Sprzedaży oraz Pełnomocnik Zarządu zarządzała kilkudziesięcioosobowymi zespołami sprzedaży, marketingu i analiz, skutecznie podnosząc efektywność podległych zespołów. Brała udział w projektach restrukturyzacyjnych oraz w dostosowaniu spółki do wymogów giełdowych. Ściśle współpracowała z Zarządem firmy przy tworzeniu i realizacji projektów strategicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach C.Hartwig Gdynia S.A., Danfoss LPM oraz Oldendorff Carriers GmbH, a także podczas realizacji wielu projektów doradczych dla firm różniej wielkości, z różnych branż. Jako konsultant prowadziła skuteczne procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw oraz zespołów sprzedażowych.

Od 2018 roku związana również ze środowiskiem akademicki, obecnie jest wykładowcą w Instytucie Handlu Zagranicznego, na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Gdyni. Jest też twórcą i opiekunem merytorycznym Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Sprzedażą w Przedsiębiorstwie” w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

Absolwentka Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim, Studium Podyplomowego „Zarządzanie Marketingowe na Rynku B2B” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, programu typu MBA „Management” realizowanego przez Canadian Management Institute (obecnie ICAN) oraz wielu szkoleń w obszarze sprzedaży i zarządzania. W 2019 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie Ekonomia i Finanse na Uniwersytecie Gdańskim.

Prywatnie mama 4-letniego Michała, pasjonatka sportów kynologicznych i jeździectwa.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

  Dane firmy

  Dane firmy do korespondencji

  skopiuj z danych powyżej

  Dane osoby kontaktowej

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  [recaptcha]