Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Szkolenie dla klienta z branży usług finansowych

Dla naszego klienta z branży usług finansowych zrealizowaliśmy szkolenie pt. Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych z elementami storytelling i pracy z głosem.

Szkolenie miało na celu podniesienie świadomości indywidualnego potencjału autoprezentacyjnego oraz zbudowanie autentyczności i spójności przekazu w budowaniu personal branding. Szkolenie zawierało elementy storytelling, czyli jak opowiedzieć historię o mocy obrazu, skuteczniejszego niż tysiąc słów a także elementy autorskiego programu mój głos – moją wizytówką. Uczestnicy przeszli również intensywny trening głosu, emocji i ciała połączony z pracą nad świadomością, percepcją i samorozwojem.

Samo szkolenie, jak i trener Grzegorz Chołuj, zostało bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników szkolenia:

Bardzo inspirujące i energetyczne, trener znakomicie przygotowany.

Fantastyczne, inspirujące, zmieniające sposób myślenia.

Trener przygotowany bardzo profesjonalnie, przystępnie prezentował zagadnienia, dzielił się wiedzą, opiniował SUPER.

Absolutnie najlepsze miękkie szkolenie w jakim dotychczas uczestniczyłam. Pozwoliło mi nauczyć się wykraczać poza strefę komfortu co będę wykorzystywać aby realizować zamierzone cele.

Bardzo interesujący warsztat. Pełne zaangażowanie trenera, dużo przykładów. Możliwość przełożenia poznanej wiedzy na stopę czy to praktyczną czy zawodową.