Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Szkolenie dedykowane dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych

_DSC4266

W dniach 08-09.09.2015 organizowaliśmy szkolenie dla przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych pt. Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – istota, zastosowania, etapy oraz korzyści z wdrożenia zasobowo-procesowego rachunku kosztów.

Celem szkolenia było przekazanie wiedzy w zakresie:

1. Samodzielnego projektowania i wdrażania nowoczesnych rachunków kosztów:

  • Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK)
  • Resource Consumption Accounting (RCA)
  • Activity Based Costing (ABC)
  • Grenzplankostenrechnung (GPK)
  • Time Driven ABC
  • Rachunek kosztów stałych i zmiennych
  • Rachunek kosztów niewykorzystanych zasobów i inne

2. Zasad projektowania i wdrażania nowoczesnych rachunków kosztów ZPRK/ABC/GPK/RCA

3. Wykorzystania Modelu 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów opracowanego przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) do oceny zaawansowania rachunku kosztów

4. Realizacji wdrożeń najnowszych koncepcji rachunku kosztów w dużych i średnich polskich firmach

Szkolenie przeprowadzone było przy wykorzystaniu metody „Learning by design”, która polega na nauce zasad zasobowo-procesowego rachunku poprzez jego praktyczne zaprojektowanie oraz wykonanie zadania domowego.

slogan2

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z merytorycznymi aspektami zarządzania kosztami w oparciu o zasobowo-procesowy rachunek kosztów oraz prezentacja struktury rachunku kosztów jaki posiada przedsiębiorstwo.

Po szkoleniu stworzony został raport zawierający ewaluację oraz opis propozycji dalszego rozwoju uczestników szkolenia.

Uczestnicy szkolenia zwrócili uwagę, że wartością dodaną jest rozpoczęcie mówienia o kosztach tym samym językiem oraz uwidoczniona konieczność rozmowy o efektywności i możliwości wykorzystywania rachunku kosztów celem poprawy osiąganych rezultatów z działalności całego przedsiębiorstwa.