Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Projekt szkoleniowy dla producenta żywności

Właśnie zakończyliśmy projekt szkoleniowy dla przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży spożywczej. Projekt obejmował 9 szkoleń, których głównym zamierzeniem było usprawnienie komunikacji w firmie, a w których uczestniczyli pracownicy produkcyjni, administracyjni a także Zarząd Spółki.

Szkolenia miały na celu m.in. wyposażenie Liderów w narzędzia i kompetencje w zakresie kierowania zespołem tj.:

 • poznania metod efektywnej pracy zespołowej
 • doskonalenie umiejętności precyzyjnego określania celów i oczekiwań
 • egzekwowania wykonywanych prac
 • rozwój umiejętności w zakresie motywowania – ze szczególnym uwzględnieniem sprzężenia zwrotnego
 • przygotowanie procedury wdrożenia nowego pracownika i opieki nad nim
 • opracowanie zakresu obowiązków pracowników obszaru produkcji
 • opracowanie zasad wyboru (awansowania)Liderów
 • przygotowanie ścieżek kariery
 • usprawnienie przepływu informacji, niwelowanie barier językowych

Ponadto zrealizowane zostały Treningi interpersonalne, które umożliwiły pracownikom:

 • świadome postrzeganie i rozumienie innych oraz samego siebie w budowaniu relacji
 • świadomą i asertywną komunikacje (m.in.: wyrażanie emocji, uważne słuchanie, wrażliwość na niewerbalne aspekty komunikacji)
 • radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich
 • uniezależnienie się od wpływu czynników zewnętrznych, związanych z oceną, presją i stresem
 • przyjmowanie i udzielanie wsparcia w obrębie grupy lub indywidualnie
 • wykorzystywanie potencjału doświadczeń osobistych w procesie ciągłego samodoskonalenia

Projekt zawierał również szkolenia z komunikacji, których program obejmował m.in. podstawowe elementy skutecznej komunikacji, modele komunikacji, rolę komunikacji niewerbalnej, rozwiązywanie konfliktów.

Wszystkie cele zostały osiągnięte, a warsztaty i trenerzy zostały pozytywnie ocenione przez uczestników w ankietach poszkoleniowych:

Bardzo kompetentny człowiek, w sposób ciekawy przekazał informacje, wchodził w interakcje ze słuchaczem

Jestem bardzo zadowolony, spełnia wszystkie oczekiwania

Trener zaangażowany w pracę z uczestnikami, odpowiedzi w pełni wyczerpujące temat, posiada ogromną wiedzę z wielu dziedzin nauki, psychologii itp.

Trener zaangażowany, doświadczony, chętnie udzielał odpowiedzi, reagował na bieżąco na interakcje uczestników

Najbardziej niesamowite szkolenie w jakim miałam okazję uczestniczyć. Ogromna empatia i przygotowanie trenera, warsztat dotykający tak istotnych a często pomijanych obszarów, zaskakujące metody, ogromne zaangażowanie trenera i grupy, wiele emocji i refleksji które pozostaną na długo nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale – pewnie głównie – również głęboko prywatnej.