Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Projekt szkoleniowy dla producenta przekaźników

Akademia Controllingu

Dla producenta przekaźników zorganizowaliśmy projekt szkoleniowy składający się z części edukacyjnej oraz procesu follow – up.

Część szkoleniowa to zarządzanie i optymalizacja kosztów procesów logistycznych, na którą składały się następujące tematy:

 • Wykorzystanie zasobowo-procesowego rachunku kosztów do zarządzania kosztami procesów logistycznych
 • Zasady wyceny kosztów zasobów logistycznych (urządzeń, pracowników, budynków, środków transportowych)
 • Zasady wyceny kosztów logistycznej obsługi klienta
 • Zasady funkcjonowania nowoczesnego rachunku kosztów logistyki (Logistics Costing)
 • Projektowanie i wdrażanie nowoczesnego rachunku kosztów logistyki w swoim przedsiębiorstwie

Szkolenie przeprowadzone było przy wykorzystaniu metody „Learning by design”, która polega na nauce zasad zasobowo-procesowego rachunku poprzez jego praktyczne zaprojektowanie.

slogan2

Szkolenie poprzedzone zostało badaniem potrzeb szkoleniowych, które wpłynęło na modyfikację ofertowego szkolenia.

Po szkoleniu stworzony został raport zawierający ewaluację oraz opis propozycji dalszego rozwoju uczestników szkolenia.

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny. Potwierdzeniem, czego są opinie uczestników w ankietach poszkoleniowych:

 • Zaangażowany, profesjonalny, sympatyczny
 • Profesjonalne podejście do zagadnień
 • Bardzo dobrze przygotowany
 • Osoba prowadząca szkolenie była w pełni przygotowana do jego przeprowadzenia, posiada bardzo duży zakres wiedzy na tematy podczas niego poruszone, potrafi odpowiedzieć na pytania uczestników
 • Kompetentny, rzeczowy, miły
 • Duża wiedza i zaangażowanie
 • Profesjonalny, uprzejmy, punktualny, merytorycznie przygotowany

Po szkoleniu uruchomiony został, trwający do 14 tygodni,  proces FOLLOW – UP .

W trakcie tego procesu uczestnicy otrzymują dodatkowe materiały edukacyjne, których celem jest ugruntowanie zdobytej wiedzy.
Na cały proces FOLLOW-UP składają się:

 • „check listy” – zestawy złotych reguł
 • treści merytoryczne
 • multmedialne pigułki wiedzy – filmy edukacyjne
 • dodatkowe zadania / casey / ćwiczenia do wykonania
 • dodatkowy kontakt z trenerem (telefoniczny, mailowy)
 • propozycje dalszego rozwoju edukacyjnego.