Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Pomagamy naszym Klientom rozwijać kompetencje miękkie i menedżerskie CZĘŚĆ 3

W ostatnim czasie zrealizowaliśmy trzy warsztaty z zakresu umiejętności miękkich: u czołowego producenta żywności, lidera branży FMCG oraz uznanego producenta podsystemów dla branży kolejowej.

We współpracy z producentem podsystemów dla branży kolejowej przeprowadziliśmy szkolenie „Od kolegi do menadżera”. Dzięki warsztatom słuchacze poznali różnorodne narzędzia i metody komunikacji, które ułatwią im realizację zadań w zespole, nauczyli się metod budowania autorytetu. Ponadto rozwinęli swoje umiejętności z zakresu zarządzania (m.in. kwestie dotyczące metod organizacji pracy, podziału obowiązków, analizy procesów organizacyjnych oraz dopasowania planu pracy do różnych sytuacji). Na szkoleniu poruszono również ważne tematy dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysu oraz konfliktu.
Najbardziej interesującymi kwestiami dla słuchaczy okazały się: odpowiednie podejście do pracownika – uwzględniające jego charakter, sposoby przekazywania wiedzy, sposoby komunikacji z nowym pracownikiem.

Wszystkie szkolenia poprzedziła dogłębna analiza potrzeb szkoleniowych. Ponadto zajęcia w całości opierały się pracy warsztatowej, z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania dorosłych – studia przypadków, testy, praca w zespołach, analiza scenek nagrywanych na video, podsumowania, odgrywanie ról, symulacje różnego rodzaju rozmów, filmy ilustrujące zagadnienie itp. Po szkoleniach dokonano szczegółowej ewaluacji , zdiagnozowano przeszkoloną grupę, powstały raporty poszkoleniowe, które pozwolą pracownikom działu HR na ocenę satysfakcji ze zrealizowanego szkolenia. Zaproponowana została również dalsza współpraca w zakresie procesu edukacyjnego pracowników.

Sami słuchacze bardzo pozytywnie ocenili trenera oraz przebieg warsztatów, co potwierdzają opinie z ankiet:

Bardzo pozytywny odbiór, dobre przygotowanie, jasny przekaz, sympatyczna atmosfera.
Trener był dobrze przygotowany i miał dobrze ułożony plan szkolenia.
Pełen profesjonalizm.
Widać, że trener ma doświadczenie w szkoleniu osób kierujących zespołem.
Bardzo miła atmosfera, profesjonalizm, komunikacja, merytoryczność, kompetencja itp.
Bardzo pozytywny odbiór, dobre przygotowanie, jasny przekaz, sympatyczna atmosfera
Cała wiedza zdobyta na tym szkoleniu pozwoli mi efektywniej komunikować się z osobami oraz w sposób prosty i zrozumiały przekazywać informacje.