Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Pomagamy naszym Klientom rozwijać kompetencje miękkie i menedżerskie CZĘŚĆ 1

W ostatnim czasie zrealizowaliśmy trzy warsztaty z zakresu umiejętności miękkich: u czołowego producenta żywności, lidera branży FMCG oraz uznanego producenta podsystemów dla branży kolejowej.

We współpracy z prężnie rozwijającym się producentem żywności przeprowadzone zostało szkolenie „Jak skutecznie kierować zespołem i motywować do osiągania celu”. W trakcie warsztatu pracownicy mieli okazję rozwinąć swoje zdolności interpersonalne. Poznali zasady psychologii kierowania ludźmi, w tym techniki wywierania wpływu, metody radzenia sobie z trudnym pracownikiem. Poruszone zostały kwestie skutecznego rozwiązywania problemów, trafnego podejmowania decyzji. Słuchacze rozwinęli swoje umiejętności w zakresie budowania świadomości i odpowiedzialności swoich pracowników, dzięki odpowiedniemu motywowaniu.
Największe zainteresowanie słuchaczy wzbudził temat motywowania pracowników. Umiejętności z tego zakresu na pewno zostaną wykorzystane przez nich w codziennej pracy.

Wszystkie szkolenia poprzedziła dogłębna analiza potrzeb szkoleniowych. Ponadto zajęcia w całości opierały się pracy warsztatowej, z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania dorosłych – studia przypadków, testy, praca w zespołach, analiza scenek nagrywanych na video, podsumowania, odgrywanie ról, symulacje różnego rodzaju rozmów, filmy ilustrujące zagadnienie itp. Po szkoleniach dokonano szczegółowej ewaluacji , zdiagnozowano przeszkoloną grupę, powstały raporty poszkoleniowe, które pozwolą pracownikom działu HR na ocenę satysfakcji ze zrealizowanego szkolenia. Zaproponowana została również dalsza współpraca w zakresie procesu edukacyjnego pracowników.

Sami słuchacze bardzo pozytywnie ocenili trenera oraz przebieg warsztatów, co potwierdzają opinie z ankiet:

Bardzo pozytywny odbiór, dobre przygotowanie, jasny przekaz, sympatyczna atmosfera.
Trener był dobrze przygotowany i miał dobrze ułożony plan szkolenia.
Pełen profesjonalizm.
Widać, że trener ma doświadczenie w szkoleniu osób kierujących zespołem.
Bardzo miła atmosfera, profesjonalizm, komunikacja, merytoryczność, kompetencja itp.
Bardzo pozytywny odbiór, dobre przygotowanie, jasny przekaz, sympatyczna atmosfera
Cała wiedza zdobyta na tym szkoleniu pozwoli mi efektywniej komunikować się z osobami oraz w sposób prosty i zrozumiały przekazywać informacje.