Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Druga część artykułu „ZPRK w laboratorium – flexible budgeting”

Artykuł stanowi kontynuację publikacji „Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK) w laboratorium – case study”, która ukazała się w poprzednim wydaniu czasopisma „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” (11/2017) i na przykładzie outsourcingowego centrum usług  typu BPO (Business Process Outsourcing) omawia wykorzystanie zasobowo-procesowego rachunku kosztów standardowych oraz budżetowania elastycznego (flexible budgeting) do wyznaczania szczegółowych celów i monitorowania stopnia ich realizacji.

Celem obu artykułów było pokazanie na praktycznym przykładzie w formie case study wykorzystania koncepcji ZPRK w spółkach laboratoryjnych oraz nakreślanie problematyki branży w kalkulacji kosztów kontraktów usługowych, które wynikają ze stosowania tradycyjnych rachunków kosztów.

Zapraszamy do lektury!