Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Akredytacja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Zgodnie z decyzją Nr 110.2.870.2015 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 września 2015r. Akademia Menedżera otrzymała akredytację dla działalności oświatowej prowadzonej na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, w formach pozaszkolnych, obejmujących zakres: Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – Zasobowo procesowy rachunek kosztów.

Korzyści z udziału w akredytowanym szkoleniu:
• korzystanie z usługi edukacyjnej na wysokim poziomie,
• podniesienie kwalifikacji i umocnienie pozycji na rynku pracy,
• możliwość otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia wydanego przez wiarygodną placówkę.