Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

3 proste kroki do dofinansowania

Szanowni Państwo,

Wystarczą 3 proste kroki, by pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na nasze szkolenie Controlling i nowoczesny rachunek kosztów:

Krok 1 – Wyszukaj w Bazie Usług Rozwojowych – BUR http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ nasze szkolenie CONTROLLING I NOWOCZESNY RACHUNEK KOSZTÓW – szkolenie II stopniowe, z Egzaminem Kompetencji Zawodowych

Krok 2 – Wypełnij Formularz zgłoszeniowy oraz złóż go do Operatora regionalnego (zgodnie z miejscem rejestracji firmy lub rejestracji filii lub oddziału firmy).

Krok 3 – Podpisz z Operatorem umowę na refundację kosztów szkolenia

Uwaga: Środki unijne przeznaczone są wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, z dofinansowań wyłączone są województwa: mazowieckie i pomorskie.

Przykład: w subregionie poznańskim (powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, śremski i średzkim) limit dofinansowania na pracownika wynosi 3000 zł, na firmę 9000 zł. Refundacja kosztów szkolenia jest na poziomie:
– 80% dla mikro przedsiębiorstw
– 70% dla małych przedsiębiorstw
– 50% dla średnich przedsiębiorstw
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się co miesiąc, termin składania do 8 dnia każdego miesiąca.

Więcej informacji pod nr 61 852 33 53 – Marta Elimer, Koordynator Szkoleń.