Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Artykuł: Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK) w laboratorium – case study

W numerze specjalistycznego czasopisma „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” (11 2017) ukazał się artykuł dr Tomasza M. Zielińskiego dotyczący zastosowania zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK) w laboratorium.

Artykuł ma formę praktycznego Case Study i pokazuje istotę, zastosowanie, potencjał informacyjny i możliwości wykorzystania zasobowo-procesowego rachunku kosztów do prawidłowej kalkulacji kosztów i osiągania doskonałości operacyjnej na przykładzie outsourcingowego centrum usług typu BPO (Business Process Outsourcing).

Celem artykułu jest pokazanie wykorzystania koncepcji ZPRK w spółkach laboratoryjnych oraz nakreślanie problematyki branży w kalkulacji kosztów kontraktów usługowych, które wynikają ze stosowania tradycyjnych rachunków kosztów.

Zapraszamy do lektury!