Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Konferencja Edycja 46: Jak prawidłowo kalkulować i rozliczać koszty na produkty i klientów przedsiębiorstwa – Warszawa

Opis

46 EDYCJA KONFERENCJI LI

Podczas konferencji dowiesz się:

Logo Doctor Coster 2017   qlik-logo

Patronat ICV POLSKA

Konferencja realizowana jest pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV).

Konferencję prowadzi dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA

W związku z patronatem będzie okazja do zapoznania się z filozofią controllingu promowaną przez ICV oraz spotkania się na stoisku ICV POLSKA.

Controlling - Kreujemy Przyszłość (2)

Adresatami konferencji są przedstawiciele biznesu oraz sektora publicznego, w szczególności:

 • Dyrektorzy Generalni i Właściciele przedsiębiorstw,
 • Członkowie Zarządów i Menedżerowie najwyższego szczebla kierowniczego,
 • Dyrektorzy i Kierownicy Controllingu,
 • Dyrektorzy Finansowi,
 • Główni Księgowi,
 • Pracownicy Działów Controllingu i Księgowości,
 • Kadra naukowa wyższych uczelni,
 • Studenci studiów podyplomowych z zakresu controllingu.

Tradycyjne rachunki kosztów w znacznym stopniu ignorują coraz bardziej precyzyjne potrzeby informacyjne kadry zarządzającej i nie są w stanie już dłużej objaśniać zjawisk zachodzących na współczesnych rynkach.

Podczas konferencji zaprezentowany będzie zaawansowany zasobowo-procesowy rachunek kosztów (resource and process consumption accounting – RPCA), który jest najnowszą światową koncepcją controllingową, gdzie istotą jest integracja założeń niemieckiego rachunku Grenzplankostenrechnung (GPK) i amerykańskiego activity based costing (ABC).

Zasobowo-procesowe podejście do rachunku kosztów rekomendowane jest przez największe globalne stowarzyszenia: controllerów IMA, księgowych IFAC i przedsiębiorstw CAM-I.

Wdrażanie koncepcji ZPRK realizowane jest z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych (Doctor Coster®) wspierających tworzenie wieloetapowych modeli rachunku kosztów z wykorzystaniem koncepcji reaktywności i przypisywalności, zapewniających zachowanie rozdzielczości kosztów oraz umożliwiających raportowanie kosztów i rentowności w ujęciu wieloblokowych i wielostopniowych marż pokrycia kosztów. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną doświadczenia wdrożeniowe koncepcji ZPRK z wykorzystaniem zaawansowanej platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster®.

Podczas konferencji dowiesz się:

 • Jaka jest rola nowoczesnych rachunków kosztów w zarządzaniu controllingowym przedsiębiorstwem
 • Jakie koncepcje rachunku kosztów są aktualnie wdrażane w nowoczesnych przedsiębiorstwach na świecie (ZPRKRPCA/RCA/ABC/GPK)
 • Jakie są wady tradycyjnego rachunku kosztów, stosowanego przez ponad 75% polskich przedsiębiorstw!!!?
 • Czym jest platforma zarządczo-controllingowa DOCTOR COSTER® – jak warunkuje wdrożenie zarządzania controllingowego oraz nowoczesnego rachunku kosztów
 • Jakie są różnice pomiędzy platformą zarządczo – controllingową DOCTOR COSTER® narzędziami do budżetowania, systemami Business Intelligence i systemami ERP
 • Jakie możliwości menedżerskie i zarządcze niesie za sobą nowoczesny rachunek kosztów

Partnerami konferencji są:

Partner Merytoryczny

Logo ABC Akademia 2017

Firma ABC Akademia Sp. z o.o. to centrum kompetencyjne oraz lider wdrażania zaawansowanych platform zarządczo-controllingowych.

Firma jest producentem nowoczesnego oprogramowania Doctor Coster®, które aktualnie wdrażane jest w największych grupach kapitałowych oraz przedsiębiorstwach z wielu branż (produkcja, handel, finanse, usługi).

 

Logo Doctor Coster 2017

Doctor Coster® to zaawansowana platforma zarządczo-controllingowa ukierunkowana na wsparcie procesów zarządczych przedsiębiorstw:

 • produkcyjnych,
 • usługowych BPO, SSC i in.,
 • banków i sektora finansowego,
 • handlowych,
 • służby zdrowia,
 • administracji publicznej.

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:05 Otwarcie konferencji

10:00 – 11:15 Czy wiesz jak nowocześnie zarządzać swoim przedsiębiorstwem? Filozofia controllingu według ICV oraz zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA) – istota, zastosowania i korzyści – dr Tomasz M. Zieliński, ABC Akademia, Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów – ICV)

Jak filozofia ICV pomaga w rozwoju biznesu? Jak menedżer wspólnie z controllerem realizują zaawansowany proces zarządczy?

Controller jako partner biznesowy kadry zarządzającej zapewnia wiarygodne informacje zarządcze oraz utrzymuje przyczynowo-skutkowy zasobowo-procesowy rachunek kosztów ZPRK/RPCA!

Prawie 100 lat temu opracowano założenia tradycyjnego rachunku kosztów, który niestety nadal stosowany jest przez zdecydowaną większość (75%) polskich przedsiębiorstw a istotny dla zarządzania podział na koszty stałe i zmienne uzyskuje tylko nieco ponad 20% firm [Zieliński T.M. 2012].

Aktualnie na świecie odchodzi się od tradycyjnego rachunku kosztów na rzecz bardziej zaawansowanych, przyczynowo-skutkowych rachunków kosztów jak ZPRK/RCA/GPK/ABC. Rachunki te stają się podstawą do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Podczas wykładu przedstawiona będzie filozofia ICV oraz omówiona zostanie zaawansowana koncepcja zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA) oraz korzyści wynikające z jej wdrażania przede wszystkim zwiększenie konkurencyjności i zyskowności.

11:15 – 11:30 Doświadczenia wdrożeniowe ZPRK oraz Doctor Coster® w Polsce – Krzysztof Szymański, ABC Akademia

Wdrażanie zaawansowanych systemów zarządczych w przedsiębiorstwach to duże wyzwanie organizacyjne. Wyzwanie to dotyczy zarówno sfery informatycznej jak i przełamania obaw i barier organizacyjnych. Krzysztof Szymański, jeden z najbardziej doświadczonych Project Managerów wdrażających zaawansowane systemy controllingowe przedstawi doświadczenia wdrożeniowe zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych.

11:30 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 13:00 Doctor Coster® – platforma zarządczo-controllingowa, a wdrażanie nowoczesnego rachunku kosztów – Dr Tomasz M. Zieliński, ABC Akademia, Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA, Krzysztof Szymański, ABC Akademia

Doctor Coster® to platforma zarządczo-controllingowa zorientowana na wsparcie procesów zarządczych przedsiębiorstwa, która w odróżnieniu od systemów operacyjnych klasy ERP, CRM, WMS, stawia na efektywne dostarczanie kluczowych informacji finansowych i operacyjnych wspierających osiąganie doskonałości operacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych. W czasie wykładu zaprezentowane zostaną kluczowe funkcjonalności Corporate Performance Management (CPM) oraz Business Intelligence and Analytics (BI & A) oraz przestawione zostaną korzyści płynące z wdrażania gotowych platform zarządczo-controllingowych jak Doctor Coster®.

13:00 – 14:00 Panel ekspertów „Systemy Business Intelligence a wdrażanie ZPRK”

Przedstawiciele przedsiębiorstw, Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV), uczelni oraz ABC Akademia podzielą się z uczestnikami konferencji swoimi spostrzeżeniami związanymi z wdrażaniem Systemów klasy BI oraz ZPRK. Uczestnikami dotychczasowych paneli dyskusyjnych byli przedstawiciele takich firm jak LOTOS Kolej, First Data, Qlik Polska, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Profim, EUROTAX.pl, Spomlek, Sun Garden, Hanplast, Business Global Consulting Polska.

14:00 – 14:05 Akademia Controllingu oraz ICV – programy szkoleniowe ZPRK i Doctor Coster®

14:05 – 14:10 Podsumowanie konferencji

14:10 – 14:45 Prezentacje platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster® na stanowiskach demonstracyjnych oraz rozmowy i indywidualne konsultacje z doradcami ABC Akademia

Po zakończeniu zapraszamy do bliższego zapoznania się z oprogramowaniem Doctor Coster® oraz indywidualnych konsultacji z doradcami ABC Akademia dotyczącymi wdrażania zaawansowanych rozwiązań zarządczo-controllingowych.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu

dr T.M.Zieliński - foto

dr Tomasz M. Zieliński, Prezes Zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.

 • Prezes Zarządu firmy ABC Akademia Sp. z o.o. – lidera wdrożeń ZPRK/RPCA w Polsce,
 • Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dziedzina: finanse, specjalność: controlling, rachunkowość,
 • Ekspert w zakresie systemów controllingowych do zarządzania kosztami i rentownością,
 • Autor koncepcji Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów (ZPRK) wdrażanego w przedsiębiorstwach takich jak: ORLEN Laboratorium, Lotos Kolej, Energa Obrót, Electrolux, FirstData Poland (Polcard), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Spomlek, Kupiec i inne,
 • Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Łódzkim oraz firm szkoleniowych.

krzysztof-szymanski-640x350

Krzysztof Szymański, Wiceprezes Zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.

 • Wiceprezes Zarządu firmy ABC Akademia Sp. z o.o. – lidera wdrożeń ZPRK/RCA w Polsce,
 • Jeden z najlepszych specjalistów posiadający praktyczne doświadczenia w wykorzystaniu i wdrażaniu zasobowo-procesowego rachunku kosztów w obszarze logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych i logistycznych,
 • Jest wykładowcą Studiów Podyplomowych Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw  oraz Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor wielu publikacji i artykułów z zakresu zarządzania kosztami i rentownością przedsiębiorstw,
 • Od ponad 14 lat bierze udział, jako menedżer projektów, w kilkudziesięciu projektach związanych z wdrożeniami systemów zarządzania kosztami, sprzedażą oraz logistyką w przedsiębiorstwach z wielu branż.

przemek_zabludowski

Przemek Zabłudowski, OEM Sales Manager – Emerging Markets

 • Zarządza Programem Partnerskim OEM w Europie Wschodniej
 • Przemek pracował wcześniej w firmie Compuware w obszarze rozwiązań APM, a swoją karierę rozpoczynał pracując w kilku małych polskich Software House’ach.
 • Przemek posiada tytułu magistra inżyniera Informatyki Stosowanej uzyskany na Politechnice Warszawskiej.

Warszawa, Multikino Złote Tarasy, ul. Złota 59