Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Konferencja Edycja 45: Jak prawidłowo kalkulować i rozliczać koszty na produkty i klientów przedsiębiorstwa – Warszawa

Opis

Podczas konferencji dowiesz się:

Logo Doctor Coster 2017   qlik-logo

 

Adresatami konferencji są przedstawiciele biznesu oraz sektora publicznego, w szczególności:

 • Dyrektorzy Generalni i Właściciele przedsiębiorstw,
 • Członkowie Zarządów i Menedżerowie najwyższego szczebla kierowniczego,
 • Dyrektorzy i Kierownicy Controllingu,
 • Dyrektorzy Finansowi,
 • Główni Księgowi,
 • Pracownicy Działów Controllingu i Księgowości,
 • Kadra naukowa wyższych uczelni,
 • Studenci studiów podyplomowych z zakresu controllingu.

Tradycyjne rachunki kosztów w znacznym stopniu ignorują coraz bardziej precyzyjne potrzeby informacyjne kadry zarządzającej i nie są w stanie już dłużej objaśniać zjawisk zachodzących na współczesnych rynkach.

Podczas konferencji zaprezentowany będzie zaawansowany zasobowo-procesowy rachunek kosztów (resource and process consumption accounting – RPCA), który jest najnowszą światową koncepcją controllingową, gdzie istotą jest integracja założeń niemieckiego rachunku Grenzplankostenrechnung (GPK) i amerykańskiego activity based costing (ABC).

Zasobowo-procesowe podejście do rachunku kosztów rekomendowane jest przez największe globalne stowarzyszenia: controllerów IMA, księgowych IFAC i przedsiębiorstw CAM-I.

Wdrażanie koncepcji ZPRK realizowane jest z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych (Doctor Coster®) wspierających tworzenie wieloetapowych modeli rachunku kosztów z wykorzystaniem koncepcji reaktywności i przypisywalności, zapewniających zachowanie rozdzielczości kosztów oraz umożliwiających raportowanie kosztów i rentowności w ujęciu wieloblokowych i wielostopniowych marż pokrycia kosztów. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną doświadczenia wdrożeniowe koncepcji ZPRK z wykorzystaniem zaawansowanej platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster®.

Podczas konferencji dowiesz się:

 • Jaka jest rola nowoczesnych rachunków kosztów w zarządzaniu controllingowym przedsiębiorstwem
 • Jakie koncepcje rachunku kosztów są aktualnie wdrażane w nowoczesnych przedsiębiorstwach na świecie (ZPRK/ABC/RPCA/GPK)
 • Jakie są wady tradycyjnego rachunku kosztów, stosowanego przez ponad 75% polskich przedsiębiorstw!!!?
 • Czym jest platforma zarządczo-controllingowa DOCTOR COSTER® – jak warunkuje wdrożenie zarządzania controllingowego oraz nowoczesnego rachunku kosztów
 • Jakie są różnice pomiędzy platformą zarządczo – controllingową DOCTOR COSTER® narzędziami do budżetowania, systemami Business Intelligence i systemami ERP
 • Jakie możliwości menedżerskie i zarządcze niesie za sobą nowoczesny rachunek kosztów

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 11:00 Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA) – istota, zastosowania i korzyści – dr Tomasz M. Zieliński, ABC Akademia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prawie 100 lat temu opracowano założenia tradycyjnego rachunku kosztów, który niestety nadal stosowany jest przez zdecydowaną większość (75%) polskich przedsiębiorstw, a istotny dla zarządzania podział na koszty stałe i zmienne uzyskuje nieco ponad 20% firm [Zieliński T.M. 2012]. Aktualnie na świecie odchodzi się od tradycyjnego rachunku kosztów na rzecz bardziej zaawansowanych, przyczynowo-skutkowych koncepcji controllingowych jak ZPRK/RPCA/GPK/ABC. Rachunki te stają się podstawą do zarządzania controllingowego nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Podczas wykładu omówiona zostanie najbardziej zaawansowana, najnowsza koncepcja zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA) oraz korzyści wynikające z jej wdrażania.

11:00 – 11:30 Doświadczenia wdrożeniowe ZPRK oraz Doctor Coster® w Polsce – Krzysztof Szymański, ABC Akademia

Wdrażanie zaawansowanych systemów pomiarów kosztów i rentowności w przedsiębiorstwach to duże wyzwanie organizacyjne. Wyzwanie to dotyczy zarówno sfery Informatycznej jak i przełamania obaw i barier organizacyjnych.  Krzysztof Szymański, jeden z najbardziej doświadczonych Project Managerów wdrażających zaawansowane systemy controllingowe przedstawi doświadczenia wdrożeniowe zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych.

11:30 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 13:00 Doctor Coster® – platforma zarządczo-controllingowa a wdrażanie nowoczesnego rachunku kosztów – dr Tomasz M. Zieliński, ABC Akademia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Doctor Coster® to platforma zarządczo-controllingowa zorientowana na wsparcie procesów zarządczych przedsiębiorstwa, która w odróżnieniu od systemów operacyjnych klasy ERP, CRM, WMS, stawia na efektywne dostarczanie kluczowych informacji finansowych i operacyjnych wspierających osiąganie doskonałości operacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych. W czasie wykładu zaprezentowane zostaną kluczowe funkcjonalności Corporate Performance Management (CPM) oraz Business Intelligence and Analytics (BI & A) oraz przestawione zostaną korzyści płynące z wdrażania gotowych platform zarządczo-controllingowych jak Doctor Coster®.

13:00 – 14:00 Panel ekspertów „Systemy Business Intelligence a wdrażanie ZPRK” 

Przedstawiciele przedsiębiorstw, uczelni oraz ABC Akademia podzielą się z uczestnikami konferencji swoimi spostrzeżeniami związanymi z wdrażaniem Systemów klasy BI oraz ZPRK. Uczestnikami dotychczasowych paneli dyskusyjnych byli przedstawiciele takich Firm jak LOTOS Kolej, First Data, Qlik Polska, Profim, EUROTAX.pl, Spomlek, Hanplast, Business Global Consulting Polska.

14:00 – 14:05 Akademia Controllingu – programy szkoleniowe ZPRK i Doctor Coster®

14:05 – 14:10 Podsumowanie konferencji

14:10 – 14:45 Prezentacje platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster® na stanowiskach demonstracyjnych oraz rozmowy i indywidualne konsultacje z doradcami ABC Akademia

Po zakończeniu zapraszamy do bliższego zapoznania się z oprogramowaniem Doctor Coster® oraz indywidualnych konsultacji z doradcami ABC Akademia dotyczącymi wdrażania zaawansowanego controllingu.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu

dr T.M.Zieliński - foto

dr Tomasz M. Zieliński, Prezes Zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.

 • Prezes Zarządu firmy ABC Akademia Sp. z o.o. – lidera wdrożeń ZPRK/RPCA w Polsce,
 • Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dziedzina: finanse, specjalność: controlling, rachunkowość,
 • Ekspert w zakresie systemów controllingowych do zarządzania kosztami i rentownością,
 • Autor koncepcji Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów (ZPRK) wdrażanego w przedsiębiorstwach takich jak: ORLEN Laboratorium, Lotos Kolej, Energa Obrót, Electrolux, FirstData Poland (Polcard), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Spomlek, Kupiec i inne,
 • Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Łódzkim oraz firm szkoleniowych.

przemek_zabludowski

Przemek Zabłudowski, OEM Manager Eastern Europe

 • Zarządza Programem Partnerskim OEM w Europie Wschodniej od stycznia 2017 roku, ale z firmą Qlik związany jest od prawie 3 lat.
 • Głęboko wierzy, że podejmowanie racjonalnych decyzji musi być podparte analizą dostępnych danych. Stąd jego przekonanie, że każda aplikacja operująca na danych musi oferować jej użytkownikom końcowym możliwość intuicyjnej eksploracji, analizy i wizualizacji danych.
 • Przemek pracował wcześniej w firmie Compuware w obszarze rozwiązań APM, a swoją karierę rozpoczynał pracując w kilku małych polskich Software House’ach.
 • Przemek posiada tytułu magistra inżyniera Informatyki Stosowanej uzyskany na Politechnice Warszawskiej.

Grażyna Knap

Grażyna Knap – Kierownik Wydziału Controllingu, Analiz Ekonomicznych i Budżetowania, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Wcześniej pracująca w przedsiębiorstwach DB Schenker Rail Polska S.A., PCC Tabor SZCZAKOWA Sp. z o.o., Dom Maklerski Banku Śląskiego S.A. Dom Maklerski Elimar S.A, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.

W swojej pracy odpowiedzialna za:
•    plany finansowe
•    badanie rentowności
•    rozliczanie kosztów
•    współpracę z bankami, biegłym rewidentem i brokerem ubezpieczeniowym
•    ocenę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
•    obsługę nowych emisji akcji na rynku publicznym i niepublicznym
•    analizy ekonomiczne
•    business plany
•    programy restrukturyzacyjne
•    nadzorowanie przedsiębiorstw będących w zarządzie komisarycznym i likwidacji

Renata Nogaj

Renata Nogaj, Kierownik Działu Controllingu, SUN GARDEN

• Renata Nogaj, Kierownik Działu Controllingu, SUN GARDEN
• Z firmą SUN Garden związana od 20 lat, pierwsze kroki stawiała w działach produkcyjnych, następnie pracowała w dziale definiowania i wprowadzania danych podstawowych do systemu oraz odpowiadała za definiowanie BOM, kolejnym etapem kariery był dział analiz metod pracy, gdzie zajmowała się normowaniem czasu pracy, a od ponad 10 lat pracuje w dziale kontrolingu – zaczynając jako referent, następnie jako specjalista a obecnie jako Kierownik Działu Controllingu.
• Obecnie jej zadaniem jest rozwój controllingu a priorytetem jest zasobowo – procesowy rachunek kosztów.

Warszawa, Multikino Złote Tarasy, ul. Złota 59