Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Konferencja Ed. 42/43: Jak prawidłowo kalkulować i rozliczać koszty na produkty i klientów przedsiębiorstwa – Warszawa

Opis

 Podczas konferencji dowiesz się:

doctor-coster-small       qlik-logo

A ponadto podczas konferencji w Warszawie: dowiesz się z ust eksperta ds. wdrażania systemu ERP Janusza Pieklika, czym się kierować dokonując wyboru i wdrażając nowoczesne systemy klasy ERP, aby uniknąć w przyszłości rozczarowań, a specjalnie zaproszeni Goście konferencji, z takich firm jak First Data Polska (POLCARD), LOTOS Kolej i Poczta Polska, podzielą się swoimi doświadczeniami wdrożeniowymi w zakresie zaawansowanych systemów controllingowych.

Zobacz również konferencję w Poznaniu – 15.11.2016, Multikino Stary Browar

Adresatami konferencji są przedstawiciele biznesu oraz sektora publicznego, w szczególności:

 • Dyrektorzy Generalni i Właściciele przedsiębiorstw,
 • Członkowie Zarządów i Menedżerowie najwyższego szczebla kierowniczego,
 • Dyrektorzy i Kierownicy Controllingu,
 • Dyrektorzy Finansowi,
 • Główni Księgowi,
 • Pracownicy Działów Controllingu i Księgowości,
 • Kadra naukowa uczelni wyższych
 • Studenci studiów podyplomowych z zakresu controllingu.

Tradycyjne rachunki kosztów w znacznym stopniu ignorują coraz bardziej precyzyjne potrzeby informacyjne kadry zarządzającej i nie są w stanie już dłużej objaśniać zjawisk zachodzących na współczesnych rynkach.

Podczas konferencji zaprezentowany będzie zaawansowany zasobowo-procesowy rachunek kosztów (resource consumption accounting), który jest najnowszą światową koncepcją controllingową, gdzie istotą jest integracja założeń niemieckiego rachunku Grenzplankostenrechnung (GPK) i amerykańskiego activity based costing (ABC).

Zasobowo-procesowe podejście do rachunku kosztów rekomendowane jest przez największe globalne stowarzyszenia: controllerów – IMA, księgowych – IFAC i przedsiębiorstw – CAM-I.

Wdrażanie koncepcji ZPRK realizowane jest z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych (Doctor Coster®) wspierających tworzenie wieloetapowych modeli rachunku kosztów z wykorzystaniem koncepcji reaktywności i przypisywalności, zapewniających zachowanie rozdzielczości kosztów oraz umożliwiających raportowanie kosztów i rentowności w ujęciu wieloblokowych i wielostopniowych marż pokrycia kosztów. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną doświadczenia wdrożeniowe koncepcji ZPRK z wykorzystaniem zaawansowanej platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster®.

Podczas konferencji dowiesz się:

 • Jaka jest rola nowoczesnych rachunków kosztów w zarządzaniu controllingowym przedsiębiorstwem?
 • Jakie koncepcje rachunku kosztów są aktualnie wdrażane w nowoczesnych przedsiębiorstwach na świecie (ZPRK/ABC/RCA/GPK)?
 • Jakie są wady tradycyjnego rachunku kosztów, stosowanego przez ponad 75% polskich przedsiębiorstw!!!?
 • Czym jest platforma zarządczo-controllingowa DOCTOR COSTER® – jak warunkuje wdrożenie zarządzania controllingowego oraz nowoczesnego rachunku kosztów?
 • Jakie są różnice pomiędzy platformą zarządczo – controllingową DOCTOR COSTER® narzędziami do budżetowania, systemami Business Intelligence i systemami ERP?
 • Jakie możliwości menedżerskie i zarządcze niesie za sobą nowoczesny rachunek kosztów?

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 11:00 Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RCA) – istota, zastosowania i korzyści
– dr Tomasz M. Zieliński, ABC Akademia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

11:00 – 11:40 Business Intelligence a wdrażanie nowoczesnego rachunku kosztów na przykładzie Doctor Coster® – oprogramowanie klasy ABC/RCA
– dr Tomasz M. Zieliński, ABC Akademia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

11:40 – 12:00 Przerwa

12:00 – 12:30 Doświadczenia wdrożeniowe ZPRK w oparciu o oprogramowanie  Doctor Coster® w przedsiębiorstwach produkcyjnych
– Krzysztof Szymański, ABC Akademia

12:30 – 13:00 Systemy ERP a nowoczesny rachunek kosztów
– Janusz Pieklik, Business Global Consulting Polska Sp. z o.o.

13:00 – 13:40 Panel dyskusyjny ekspertów „Wdrażanie zaawansowanych koncepcji rachunku kosztów – fakty i mity”
– przedstawiciele nauki i biznesu – Agnieszka Trembecka – First Data Polska (POLCARD), Paweł Kwiatkowski – LOTOS Kolej, prof. Tomasz Cicirko – SGH i Poczta Polska, Janusz Pieklik – BGC Polska, dr Tomasz M. Zieliński – UEP i ABC Akademia

13:40 – 13:50  Akademia Controllingu – nowoczesne, certyfikowane programy szkoleniowe

13:50 – 14:00 Podsumowanie konferencji

14:00 – 14:30 Rozmowy indywidualne z doradcami ABC Akademia

 

Zobacz również konferencję w Poznaniu – 15.11.2016, Multikino Stary Browar

Prelegenci konferencji:

 • Agnieszka Trembecka – Dyrektor Departamentu Planowania i Controllingu w First Data Polska (POLCARD),
 • prof. Tomasz Cicirko – Szkoła Główna Handlowa, Dyrektor Biura Rachunkowości Zarządczej i Płynności Finansowej w Poczcie Polskiej,
 • Paweł Kwiatkowski – Szef Biura Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych w LOTOS Kolej,
 • Janusz Pieklik – ekspert w Business Global Consulting Polska,
 • Krzysztof Szymański, Wiceprezes Zarządu w ABC Akademia,
 • dr Tomasz M. Zieliński – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Prezes Zarządu w ABC Akademia, autor koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK).

 

Zobacz również konferencję w Poznaniu – 15.11.2016, Multikino Stary Browar

Warszawa, Multikino Złote Tarasy – 22 listopada 2016

Poznań, Multikino Stary Browar – 15.11.2016,