Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Zarządzanie samochodowym taborem ciężarowym – metody

Niniejszy artykuł jest drugim z cyklu trzech artykułów, jakie Autorzy pragną dedykować tematyce zarządzania samochodowym taborem ciężarowym. Artykuł ten prezentuje pięć ilościowych (optymalizacyjnych) metod rozwiązywania wybranych problemów zarządzania taborem wraz z definicjami każdego z owych problemów oraz opisem sposobów rozwiązywania. W artykule zaprezentowano szczegółowo liniowy model matematyczny problemu Make or Buy, nieliniowy model problemu liczebności/kompozycji taboru, liniowy model problemu wymiany taboru z dyskontowaniem, liniowy model problemu przydziału kierowców/pojazdów do zadań oraz liniowy, oparty o teorię grafów, model problemu marszrutyzacji (VRP). Niniejszy artykuł będzie kontynuowany w kolejnym, poświęconym kwestii praktycznych przykładów zastosowania zaprezentowanych metod.


czytaj cały artykuł

Pozostałe artykuły

Magazyn a szczyty sprzedażowe

autor:
dr inż. Adam Redmer
Czytaj

Branża transportowa w Polsce

autor:
dr inż. Adam Redmer
Czytaj

Zarządzanie samochodowym taborem ciężarowym – przykłady

autor:
Adam Redmer, Marcin Kiciński, Radosław Rybak
Czytaj

Zarządzanie samochodowym taborem ciężarowym – istota i zakres

autor:
dr inż. Adam Redmer
Czytaj