Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Identyfikacja zasobów przedsiębiorstwa odzieżowego na potrzeby budowy modelu rachunku kosztów działań

Zasoby przedsiębiorstwa są jednym z trzech podstawowych elementów rachunku kosztów działań. Właściwa identyfikacja zasobów i przypisanie ich do wykonywanych procesów i działań stanowi warunek konieczny prawidłowej kalkulacji kosztów w modelu rachunku kosztów działań. W artykule opisano zasoby średniej wielkości przedsiębiorstwa z branży odzieżowej wraz z przypisanymi do nich kosztami rodzajowymi. Omówiono też sposoby rozliczania kosztów zasobów na działania zdefiniowane w modelu rachunku kosztów działań opracowanym dla badanego przedsiębiorstwa.

SPRAWDŹ NASZE SZKOLENIA Z >> OBSZARU FINANSE I CONTROLLING <<


czytaj cały artykuł

Pozostałe artykuły

Identyfikacja procesów przedsiębiorstwa odzieżowego na potrzeby budowy modelu rachunku kosztów działań

autor:
dr hab. Arkadiusz Januszewski
Czytaj