Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Relacja zysk–ryzyko w polskich przedsiębiorstwach

Istota relacji zysk–ryzyko jest stosunkowo dobrze opisana w literaturze przedmiotu. Celem artykułu była diagnoza polskich przedsiębiorstw w latach 2002–2012 pod kątem zależności rentowność–ryzyko.

Jak wykazują badania, zależność pomiędzy ryzykiem i rentownością jest silnie dodatnia i zależy w większym stopniu od przyjętego wskaźnika rentowności, a w mniejszym od przyjętej miary zmienności. Brak paradoksu Bowmana może wiązać się z szeregiem pozytywnych wniosków odnośnie do konkurencyjności i poziomu zarządzania polskich przedsiębiorstw w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej i późniejszego kryzysu.

>> Sprawdź pozostałe artykuły autora <<

Sprawdź nasze szkolenia z >> obszaru finanse i controlling <<


czytaj cały artykuł

Pozostałe artykuły

Jak zarząd może korzystać z informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym

autor:
dr Andrzej Niemiec
Czytaj

Źródła i obecne rozumienie controllingu w literaturze anglosaskiej

autor:
dr Andrzej Niemiec
Czytaj

Wielkości graniczne statycznych wskaźników płynności finansowej

autor:
dr Andrzej Niemiec
Czytaj