Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Jak zarząd może korzystać z informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym

Celem artykułu jest próba przedstawienia narzędzi analitycznych pozwalających liczbowo określić kondycję przedsiębiorstwa, użytecznych dla zarządu, a zwłaszcza MŚP zarządzanego przez właścicieli.

W praktyce przedsiębiorstwa dzielą się na dwie grupy: takie, w których funkcje zarządcze oddzielone są od właścicielskich, oraz przedsiębiorstwa, którymi zarządzają właściciele. W pierwszej grupie, kto inny zarządza (jest to zazwyczaj opłacany menedżer), a kto inny jest właścicielem przedsiębiorstwa; w drugiej grupie – jest to jedna i ta sama osoba lub grupa osób.

Czytając książki i artykuły na temat analizy sprawozdania finansowego, można odnieść wrażenie, że większość z nich dotyczy raczej pierwszej grupy przedsiębiorstw. Traktują one głównie o tym, jak ułożyć komunikację na temat przedsiębiorstwa między zarządem a właścicielami i powołanymi przez nich organami nadzoru bądź co zewnętrzny użytkownik sprawozdania finansowego może przy pomocy analizy z niego wyczytać.

>> Sprawdź pozostałe artykuły autora <<

Sprawdź nasze szkolenia z >> obszaru finanse i controlling <<


czytaj cały artykuł

Pozostałe artykuły

Źródła i obecne rozumienie controllingu w literaturze anglosaskiej

autor:
dr Andrzej Niemiec
Czytaj

Wielkości graniczne statycznych wskaźników płynności finansowej

autor:
dr Andrzej Niemiec
Czytaj

Relacja zysk–ryzyko w polskich przedsiębiorstwach

autor:
dr Andrzej Niemiec
Czytaj