Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej! ACBP

Organizator:

Patronat:

O programie

1280 x 400 zdjęcia do działów szkoleń (18)

Control = the power to …

Control oznacza moc podejmowania decyzji (Macmillan Dictionary) oraz moc wpływania na lub kierowania zachowaniem ludzi (Oxford Dictionary). W nowoczesnym rozumieniu controllingu chodzi o orientację na przyszłość, osiąganie celów, transparentność oraz siłę lepszego argumentu. Controller jako partner biznesowy wspiera kadrę zarządzającą w kluczowym procesie zarządczym polegającym na definiowaniu celów, planowaniu oraz sterowaniu organizacją w sposób gwarantujący osiąganie wyznaczonych celów. Złożoność dzisiejszych przedsiębiorstw, skomplikowanie procesów zarządczych w przedsiębiorstwach sprawia, że menedżerowie potrzebują profesjonalnego i wiarygodnego wsparcia. W coraz większej liczbie przedsiębiorstw wsparciem tym są wysoko cenione zespoły interdyscyplinarnych, doskonale wykształconych controllerów – partnerów biznesowych.

Zostań wysoko cenionym partnerem biznesowym

Dzisiaj, dzięki wykorzystaniu narzędzi ery digitalizacji, możliwości controllerów w prowadzeniu zaawansowanych systemów controllingowych znacząco wzrosły. Zmienia się również rola controllerów w kierunku bycia kluczowymi partnerami biznesowymi kadry zarządzającej. Dynamiczny rozwój funkcjonalności systemów controllingowych, coraz większa dostępność szczegółowych danych finansowych i operacyjnych sprawiają, że dzisiejszy controller dysponuje szybkim dostępem do informacji oraz rozwija zarówno swoje kompetencje twarde, analityczne jak i kompetencje miękkie, społeczne. Controller – partner biznesowy staje się wewnętrznym konsultantem, który posiada wysokie umiejętności komunikacyjne i consultingowe oraz analityczne i narzędziowe.

Zdobądź prestiżowy Dyplom ACBP – to się opłaca!

Wysokie kompetencje controllerów – partnerów biznesowych sprawiają, że w przedsiębiorstwach zauważany jest wzrost znaczenia działów controllingu oraz doceniana jest wartość, jaką społeczność controllerów daje organizacji. Controller – interdyscyplinarny partner biznesowy – posiadający równocześnie twarde kompetencje analitycznie oraz kompetencje miękkie, społeczne jest dzisiaj bardzo pożądanym i wysoko wynagradzanym specjalistą. Dzięki prestiżowemu dyplomowi Advanced Controlling Business Partner (ACBP) potwierdzisz swoje wysokie kompetencje i zdobędziesz pozycję bardzo cenionego oraz poszukiwanego specjalisty na rynku pracy.

 

Program ACBP

Poznaj i zastosuj najnowsze trendy w controllingu i rachunkowości zarządczej

Realizowany przez Akademię Controllingu Sp. z o.o (ICV POLSKA) program ACBP, jako jedyny na polskim rynku szkoleń controllingowych, oparty jest na nowoczesnej, aktualnej i praktycznej wiedzy controllingowej wypracowywanej przez najważniejsze światowe organizacje zajmujące się controllingiem: International Association of Controllers (ICV) oraz International Group of Controlling (IGC). Ponadto w programie zawarte są zagadnienia zarówno wypracowane przez organizacje zajmujące się rachunkowością zarządczą (management accounting) – Institute of Management Accounting (IMA) jak i księgowością –International Federation of Accountants (IFAC). Podczas programu szkoleniowego będziesz miał okazję zapoznać się z najnowszym know-how wypracowywanym przez te organizacje oraz skorzystać z praktycznego doświadczenia naszych trenerów oraz uczestników prestiżowego programu ACBP. Oznacza to, że poznasz zarówno najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie controllingu, które zostały wypracowywane na gruncie europejskim, jak i te dotyczące rachunkowości zarządczej (management accounting) wywodzące się z USA. Podczas programu ACBP pozyskasz wiedzę z obszaru controllingu i rachunkowości zarządczej, praktyczne rozwiązania które odniosły sukcesy i są rozpowszechniane w najlepszych gospodarkach świata.

Pozyskaj interdyscyplinarne i unikatowe kompetencje

Jeżeli chcesz kompleksowo i skutecznie wspierać menedżerów oraz zostać controllerem – partnerem biznesowym kadry zarządzającej to musisz rozwijać szerokie spektrum interdyscyplinarnych umiejętności. Dotyczy to zarówno twardych umiejętności analitycznych, znajomości narzędzi i koncepcji controllingowych oraz znajomości biznesu jak i miękkich kompetencji komunikacyjnych, behawioralnych. Decydujące znaczenie w byciu partnerem biznesowym mają wyraźna chęć do podejmowania działań i umiejętność tworzenia bodźców, zdolność podejmowania inicjatyw oraz kompetencje wdrożeniowe. Program ACBP przygotowany został w ten sposób, aby każde ze szkoleń oraz realizowane analizy przypadków rozwijały te kompetencje w sposób łączący aspekty twarde z miękkimi.

1280 x 400 zdjęcia do działów szkoleń (17)

Patronat Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

Program ACBP posiada patronat największego na świecie Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV). Patronat ICV oznacza, że program dyplomowy jest zgodny z wytycznymi i filozofią controllingu promowaną przez ICV. Dodatkowo uczestnicy programu otrzymują pakiet kluczowych i najnowszych publikacji z bazy wiedzy ICV GLOBAL takich jak: ICV Statements oraz Dream Car Reports. Akademia Controllingu Sp. z o.o. (ICV POLSKA) jest partnerem strategicznym i wyłącznym przedstawicielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) w Polsce, co gwarantuje uczestnikom programu ACBP wysoką jakość oraz dostęp do praktycznego i najnowszego know-how. Informacja o patronacie ICV zawarta jest zarówno na certyfikatach kompetencji zawodowych wieńczących poszczególne moduły programu jak i na końcowym prestiżowym Dyplomie: Advanced Controlling Business Partner (ACBP).

Controlling Process Model 2.0

Podstawą programu ACBP jest Controlling Process Model 2.0 opracowany przez międzynarodową organizację International Group of Controlling (IGC). Model CPM 2.0 jest kompleksowym standardem dotyczącym nowoczesnego controllingu, który wynika z praktyki najlepszych przedsiębiorstw oraz wpisuje się w aktualny nurt wykorzystania podejścia procesowego w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Model CPM 2.0. definiuje controlling jako proces zarządczy, w którym controller pełni rolę kluczowego, interdyscyplinarnego, równorzędnego partnera biznesowego kadry zarządzającej, współodpowiedzialnego za osiąganie celów. Akademia Controllingu Sp. z o.o. (ICV Polska) jest również członkiem organizacji IGC, co zapewnia uczestnikom programu ACBP dostęp do najbardziej aktualnego know-how z dziedziny controllingu.

Poznaj i zastosuj sprawdzone rozwiązania

Program ACBP ma charakter bardzo praktyczny i opiera się na wielu case studies i analizach przypadków zaczerpniętych z międzynarodowych i krajowych branż produkcyjnych, usługowych i handlowych. Podejście to pozwala na spojrzenie na problem controllingu z różnych perspektyw, co daje absolwentom szerokie oraz interdyscyplinarne spojrzenie na problemy i ułatwia zdobycie pozycji cenionego partnera biznesowego. Analizy przypadków, które realizowane są w ramach programu ACBP mają na celu praktyczne przygotowanie uczestników do jak najlepszego przeniesienia efektów szkolenia do własnych firm. Program ACBP zakłada również realizację dwóch projektów: jednego z obszaru „twardego” controllingu oraz drugiego, „miękkiego”, dotyczącego komunikacji i prezentacji wyników. Projekty te mają na celu osiągnięcie realnego progresu edukacyjnego, potwierdzenie kompetencji oraz pełne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas programu ACBP.

ACBP

Najlepsi trenerzy – eksperci w swoich dziedzinach

Chcesz poznać wyjątkowych ekspertów? To doskonale się składa, ponieważ program ACBP prowadzą trenerzy, którzy mają bardzo duże doświadczenie praktyczne oraz są członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV). Ich działalność biznesowa, edukacyjna oraz zaangażowanie w ICV sprawia, że są to wybitni eksperci w swoich dziedzinach, którzy mają wielobranżowe i interdyscyplinarne doświadczenie.

Pobierz opis Advanced Controlling Business Partner

Program ACBP objęty jest patronatem największego na świecie Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

Akademia Controllingu Sp. z o.o. jest partnerem strategicznym i wyłącznym przedstawicielem ICV w Polsce oraz członkiem IGC