Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

IBCS® with SUCCESS Successful Reports, Presentations and Dashboards - UNDERSTAND

25.11.2019 Warszawa

Miejsce


Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota, Al. Jerozolimskie 181 B

Data


25.11.2019

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


500 euro netto*

*Udział w szkoleniu opłacany jest w PLN i przeliczany po średnim kursie podawanym przez Narodowy Bank Polski z dnia wystawienia faktury Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch. Dofinansowanie: Wystarczą 3 proste kroki, by pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

Trener / trenerzy

Edyta Szarska,
IBCS Certified Consultant, członek zespołu trenerów IBCS Institute
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

Jednodniowe szkolenie wprowadzające zostało przygotowane dla osób, które chcą zrozumieć czym są standardy IBCS®. Jest to przedstawienie uniwersalnych wskazówek i różnorodnych praktycznych przykładów. Udział w tym szkoleniu to pierwszy i niezbędny krok dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem kompetencji IBCS®.

Międzynarodowe Standardy Komunikacji Biznesowej (IBCS® lub Standardy IBCS®) to praktyczne propozycje dotyczące zasad projektowania w obszarze komunikacji biznesowej. Jeden z głównych aspektów dotyczy odpowiedniego konceptualnego, percepcyjnego i semantycznego opracowywania wykresów i tabel w raportach, prezentacjach oraz kokpitach menedżerskich.

PRZEPIS NA SUKCES WEDŁUG STANDARDÓW IBCS®

Komunikacja Biznesowa spełnia Standardy IBCS® jeśli jest zgodna z zasadami siedmiu obszarów, które tworzą akronim SUKCES (ang. SUCCESS):

Obszary siedmiu zasad formuły SUCCESS można podzielić na trzy kategorie, które stanowią następujące trzy części Standardów IBCS®:

AY                                Przekaż wiadomość: Każdy raport i prezentacja powinny przekazywać wiadomość. Wymaga to wprowadzenia do tematu oraz przedstawienia wiarygodnych dowodów wspierających przekaz.

 

U NIFY                           Zastosuj zapis semantyczny: Elementy, które mają to samo znaczenie, powinny również tak samo wyglądać. Ta zasada dotyczy wszystkich treści, m.in. terminologii, pomiarów, analiz, wyróżnień itp.

 

C ONDENSE                    Przekaż informację w zwięzły sposób: Wszystkie informacje niezbędne do zrozumienia treści powinny być, w miarę możliwości, zamieszczone na jednej stronie. Wymaga to dobrego wykorzystania przestrzeni i zastosowania małych, ale łatwo rozpoznawalnych obiektów i elementów.

 

C HECK                          Zachowaj spójność wizualną: Informacje powinny być przedstawione
w możliwie najbardziej wiarygodny i najłatwiej zrozumiały sposób, unikając niewłaściwego skalowania, manipulowania sposobem prezentacji oraz wprowadzających w błąd wizualizacji.

 

E XPRESS                       Wybierz odpowiedni sposób wizualizacji: Wybrane obiekty (np. diagramy, tabele, zdjęcia) powinny przekazywać zamierzony komunikat
i podstawowe fakty w możliwie najbardziej intuicyjny sposób.

 

S IMPLIFY                       Unikaj nieładu: Należy unikać wszelkich elementów i właściwości, które są zbyt skomplikowane, zbędne, rozpraszające lub wyłącznie dekoracyjne.

 

S TRUCTURE                   Uporządkuj treść: Treść powinna mieć logiczną strukturę. Analogiczne elementy powinny być spójne, wyczerpujące i nie mogą się pokrywać.

 

Obszary siedmiu zasad formuły SUCCESS można podzielić na trzy kategorie, które stanowią następujące trzy części Standardów IBCS®:

 • Zasady konceptualne pomagają przekazać treść w przejrzysty sposób, przy wykorzystaniu odpowiedniego scenariusza. Obejmują zestawy zasad SAY (przekaż wiadomość) i STRUCTURE (uporządkuj treść) i opierają się na pracy autorów takich jak np. Barbara Minto[1]. Ich powszechna akceptacja wynika z naukowego, eksperymentalnego i praktycznego doświadczenia.
 • Zasady percepcyjne pomagają przekazać treść w przejrzysty sposób, przy wykorzystaniu odpowiedniej koncepcji wizualnej. Obejmują zestawy zasad: EXPRESS (wybierz odpowiedni sposób wizualizacji), SIMPLIFY (unikaj nieładu), CONDENSE (przekaż informację w zwięzły sposób), CHECK (zachowaj spójność wizualną) i opierają się na pracy autorów takich jak: William Playfair[2], Willard Cope Brinton[3], Gene Zelazny[4], Edward Tufte[5] oraz Stephen Few[6]. Ich powszechna akceptacja również wynika z naukowego, eksperymentalnego i praktycznego doświadczenia.
 • Zasady semantyczne pomagają przekazać treści w przejrzysty sposób, poprzez stosowanie jednolitego zapisu (zapis IBCS®). Obejmują zestaw zasad UNIFY (zastosuj zapis semantyczny), oparty o pracę Rolfa Hicherta i innych współautorów IBCS Association.
  W związku z tym, że są wyrażane jako konwencja, a nie doświadczenie naukowe czy praktyczne, zasady semantyczne muszą być najpierw szerzej powszechnie akceptowane, aby mogły stać się standardem.

STOWARZYSZENIE IBCS

Standardy IBCS® są udostępniane do użytku publicznego w ramach Międzynarodowej Licencji Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 (CC BY-SA) na stronie www.ibcs.com/standards.

Zmiany i dalszy rozwój Standardów IBCS® to ciągły proces nadzorowany przez Stowarzyszenie IBCS. Stowarzyszenie IBCS jest organizacją not-for-profit, która publikuje Standardy bezpłatnie
i angażuje się w szeroko zakrojone konsultacje oraz dyskusje przed wydaniem nowych wersji. Działania te obejmują również ogólnoświatowe zaproszenie do publicznej dyskusji na temat standardów.

[1] Minto, Barbara: The Pyramid Principle, wydanie 3, 2002

[2] Playfair, William: The Commercial and Political Atlas, 1786

[3] Brinton, Willard Cope: Graphic Methods for Presenting Facts, 1914

[4] Zelazny, Gene: Say it with charts, wydanie 4, 2001

[5] Tufte, Edward: The Visual Display of Quantitative Information, wydanie 2, 2011

[6] Few, Stephen: Show Me the Numbers, wydanie 2, 2012

Szkolenie jest dedykowane zarówno osobom, które na co dzień zajmują się przygotowaniem raportów zarządczych, jak i ich odbiorcom, którzy chcą zaoszczędzić czas spędzany na spotkaniach zarządczych. Uczestnikami są najczęściej osoby zarządzające finansami i controllingiem, controllerzy, analitycy, jak i konsultanci pracujący w projektach związanych z raportowaniem. Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące m.in. następujące stanowiska:

 • Dyrektor finansowy
 • Dyrektor/ kierownik controllingu
 • Controller biznesowy/ finansowy
 • Specjalista ds. raportowania i analiz
 • Analityk finansowy
 • Specjalista ds. raportowania zarządczego
 • Specjalista ds. Business Intelligence

Jako ekspert swojej profesji wielokrotnie przetwarzałeś ważne i właściwe dane. Jednakże znacznie trudniej jest odpowiednio zaprezentować te dane dla managementu czy dla klientów. W takiej sytuacji trzeba się skupić na odpowiednim przekazie, gdyż odbiorcy zrozumieją Ciebie tylko wówczas, kiedy naprawdę powiesz to co musi być przekazane. Raporty zarządcze wymagają jasnych oznaczeń, analogicznie jak mapy geograficzne czy nuty.

Zobacz relacje uczestników 

Głównym celem pierwszego dnia szkolenia jest przedstawienie uniwersalnych standardów projektowania raportów, prezentacji i dashboardów, co pomoże uczestnikom w przyszłości skutecznie raportować i prezentować. Szkolenie zawiera wiele praktycznych przykładów przed i po, zaczerpniętych z codziennego życia biznesowego. Dowiedz się dlaczego wielkie organizacje, w tym SAP i Philips z sukcesem ustandaryzowały swoje raporty wg formuły Międzynarodowych Standardów Komunikacji Biznesowej IBCS®.

 

08:30 Rejestracja uczestników i przekazanie materiałów

09:00 Wprowadzenie: Podstawy komunikacji biznesowej

 • Raporty zarządcze: Raporty powinny być interesujące
 • Prezentacje: Kultura PowerPoint musi być podana w wątpliwość
 • Formuła SUCCESS wg International Business Communication Standards (IBCS®)

11:00 SAY: Przekazuj komunikat

 • Skup się na przekazie
 • Wykrywaj, wyjaśniaj lub sugeruj
 • Uzasadniaj komunikat

11:30 STRUCTURE: Organizuj zawartość

 • Użyj zgodnych, niezachodzących na siebie i wyczerpujących elementów
 • Zbuduj hierarchiczną strukturę
 • Pokaż logikę struktury

12:00 EXPRESS: Dobierz odpowiednią wizualizację

 • Użyj właściwych typów wykresów
 • Dodawaj porównania i odchylenia
 • Wyjaśniaj przyczyny

12:30 Lunch 

13:30 EXPRESS: Dobierz odpowiednią wizualizację (ciąg dalszy)

 • Zmień niewłaściwe typy wykresów

14:00 SIMPLIFY: Unikaj bałaganu

 • Unikaj hałasu
 • Unikaj wszystkiego co zbędne

14:30 CONDENSE: Zwiększaj zagęszczenie informacji

 • Oczyść przestrzeń
 • Dodaj dane, element i obiekty

15:30 CHECK: Zapewnij wizualną integralność

 • Unikaj zmanipulowanych elementów
 • Używaj jednakowej skali

16:00 UNIFY: Zastosuj ujednolicone oznaczenia

 • Ujednolić terminologię
 • Ujednolić wizualizacje

16:30 Podsumowanie

 • Zastosowanie w praktyce
 • Kolejne kroki

17:00 Zakończenie 

Edyta Szarska

IBCS_Logo_GREY_long_RGB

 

 

IBCS_CERTIFIED_TRAINER_oh_2500_mediumIBCS_CERTIFIED_CONSULTANT_oH_medium

Prezes firmy Controlling Partner, IBCS Certified Consultant, członek zespołu trenerów IBCS Institute. Koncentruje się na wprowadzeniu standardów IBCS® na polskim rynku. Jej zawodowa wizja to praca nad ciągłym podwyższaniem poziomu świadomości na temat controllingu poprzez dzielenie się praktycznymi rozwiązaniami dla top menedżerów. Uczestniczy w tworzeniu kultury szybkiej i jasnej informacji dla podejmowania decyzji. Wie, że najwięcej można dostać dając i dzieląc się.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

  Dane firmy

  Dane firmy do korespondencji

  skopiuj z danych powyżej

  Dane osoby kontaktowej

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  [recaptcha]