Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!
UCZESTNIK ZDOBYWA PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI OBSŁUGI "MODUŁU KALKULACJE" PLATFORMY ZARZĄDCZO – CONTROLLINGOWEJ DOCTOR COSTER® W OBSZARZE KALKULACJI ORAZ ANALIZY KOSZTÓW I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA.

DOCTOR COSTER® - Modeling Basics

16.01.2020 Warszawa

 • <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'title' in <b>/home/users/adhd/public_html/adhd-dev/akademiacontrollingu/wp-content/themes/abc/single-appointment.php</b> on line <b>75</b><br />
1
 • <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'title' in <b>/home/users/adhd/public_html/adhd-dev/akademiacontrollingu/wp-content/themes/abc/single-appointment.php</b> on line <b>75</b><br />
1

Miejsce


Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota, Al. Jerozolimskie 181 B

Data


16.01.2020

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


99 zł netto*

* Cena dotyczy zgłoszeń nadesłanych na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie cena wzrasta o 200 zł netto. Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, przerwy kawowe oraz lunch..

Opis

SZKOLENIE SKUPIA SIĘ NA PRZEKAZANIU PRAKTYCZNEJ WIEDZY UMOŻLIWIAJĄCEJ EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE "MODUŁU KALKULACJE" PLATFORMY ZARZĄDCZO – CONTROLLINGOWEJ DOCTOR COSTER®

Logo DC Kalkulacje

Formuła szkolenia polega na realizowaniu praktycznych ćwiczeń w module kalkulacyjnym Doctor Coster® KALKULACJE.

Szkolenie kładzie nacisk na aktywny udział uczestników przygotowując jednocześnie do samodzielnej obsługi modułu Doctor Coster® - KALKULACJE w zakresie kalkulacji i analizy kosztów i rentowności produktów oraz klientów.

Każdy Uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych oraz dostęp do pomocy oprogramowania (Doctor Coster® - Video Center oraz klasyczny Help).
Dla zapewnienia wysokiej efektywności szkolenia, liczba miejsc jest ograniczona.

SZKOLENIE OBEJMUJE ĆWICZENIA PRZY WYKORZYSTANIU WŁASNYCH KOMPUTERÓW  

Szkolenie skierowanie jest do pracowników firm z wszystkich branż rozpoczynających lub zainteresowanych pracą z zaawansowanym modułem KALKULACJE platformy zarządczo – controllingowej Doctor Coster®.

UCZESTNIK ZDOBYWA PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI OBSŁUGI MODUŁU KALKULACJE PLATFORMY ZARZĄDCZO – CONTROLLINGOWEJ DOCTOR COSTER® W OBSZARZE KALKULACJI ORAZ ANALIZY KOSZTÓW I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:

 • Projektowanie i modyfikowanie struktury rachunku kosztów oraz ścieżek alokacji kosztów,
 • Zasilanie modelu w dane operacyjne i finansowe z plików MS Excel,
 • Zaawansowane symulacje,
 • Analiza i interpretacja generowanej informacji wynikowej.

02

ZDOBYTA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

1.Samodzielne zaprojektowanie ścieżek alokacji kosztów:
•    sprzedanych produktów i grup produktowych,
•    sprzedanych usług i grup usług,
•    obsługi klientów i segmentów klientów,
•    zarządzania przedsiębiorstwem.

2.Modyfikowanie istniejących ścieżek alokacji kosztów.

3.Interpretowanie danych operacyjnych i finansowych generowanych w Doctor Coster® KALKULACJE.

4.Śledzenie wykonywanych rozliczeń.

5.Przygotowanie plików MS Excel do importu danych do oprogramowania.

6.Importowanie danych do oprogramowania z plików MS Excel.

7.Eksportowanie całego modelu rachunku kosztów lub jego poszczególnych elementów do pliku MS Excel.

8.Bazując na bibliotece kokpitów menadżerskich modułu Doctor Coster® DASHBOARDS wyszukiwanie i interpretowanie danych operacyjnych i finansowych o:
•    kosztach i wykorzystaniu zasobów,
•    kosztach i efektywności działań sprzedażowych, logistycznych, marketingowych oraz usług wewnętrznych w obszarze sprzedaży,
•    kosztach i zyskowności produktów / usług i grup produktowych / usługowych,
•    kosztach i zyskowności klientów i segmentów klientów,
•    kosztach i zyskowności całego przedsiębiorstwa.

9.Korzystanie z zestawu pomocy oprogramowania:
•    Doctor Coster® Video Center,
•    Help Doctor Coster® Kalkulacje.

DOCTOR COSTER® KALKULACJE

1.    ZAPOZNANIE ZE STRUKTURĄ MODELU RACHUNKU KOSZTÓW I INTERPRETOWANIE PREZENTOWANYCH DANYCH:

a.    Moduł zasobów,
b.    Moduł działań,
c.    Moduł obiektów kosztowych.
d.    Śledzenie ścieżek rozliczania kosztów.

2.    TWORZENIE PIERWSZEGO (UPROSZCZONEGO) MODELU RACHUNKU KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA TECHNIKĄ WPROWADZANIA DANYCH BEZPOŚREDNIO DO OPROGRAMOWANIA:

a.    Poznanie mechanizmu dodawania obiektów grupowania kosztów (zasobów, działań, obiektów kosztowych),
b.    Określanie zmienności kosztów w oprogramowaniu,
c.    Rozliczanie kosztów sprzedaży między obiektami grupowania kosztów.

3.    ANALIZA I WYSZUKIWANIE KONKRETNYCH DANYCH W OPARCIU O ZESTAW KOKPITÓW MENADŻERSKICH Z NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW:

a.    Rentowność (z rozdzielczością do sprzedanych produktów, świadczonych usług, grup produktowych/usługowych, klientów i segmentów klientów):
•    Analiza rentowności,
•    Analiza kosztów,
•    Analiza przychodów.
b.     Działania i procesy sprzedażowe oraz zarządcze:
•    Analiza kosztów i stawek,
•    Analiza zmienności,
•    Symulacja rozliczenia kosztów niewykorzystanych na działania.
c.    Zasoby, komórki organizacyjne, piony organizacyjne:
•    Analiza kosztów rodzajowych,
•    Analiza kosztów i stawek,
•    Analiza zmienności,
•    Analiza wykorzystania kosztów.

 

Pudełko Doctor Coster

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

  Dane firmy

  Dane firmy do korespondencji

  skopiuj z danych powyżej

  Dane osoby kontaktowej

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  [recaptcha]