Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

PROJEKTOWE PODEJŚCIE DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

30-31.01.2020 Warszawa

Miejsce


Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota, Al. Jerozolimskie 181 B

Data


30-31.01.2020

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1290 zł netto*

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch. Promocje: Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu. Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) Dofinansowanie: Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!  

Trener / trenerzy

dr Paweł Błaszkiewicz,
Trener umiejętności menedżerskich
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

Problem to stres i zagrożenie, ale też wyzwanie i okazja do nauki. Wszystko zależy od tego czy szuka się winnych czy rozwiązań. Jeszcze lepiej gdy w tym szukaniu widać jasny plan działania, oparty o metodykę projektów. Takie postępowanie porządkuje informacje, angażuje ludzi i stwarza pole do kreatywności. Pewne jest, że wiedzę ze szkolenia będzie można szybko użyć w praktyce, bo problemy wszystkich nas lubią. Warto więc dowiedzieć się:

- jak dobrze zrozumieć przyczyny problemu

- jak zaplanować pogłębienie danych

- jak skorzystać z najlepszych praktyk w zakresie tego tematu

- kogo warto zaprosić do współpracy przy planowaniu rozwiązań

- jak kontrolować wdrożenie rozwiązania

Cele szkolenia:

 • wdrożenie systemowego podejścia do rozwiązywania problemów
 • wykorzystanie metodyki zarządzania projektami
 • opanowanie metodyki rozwiązywania problemów
 • zwiększenie kreatywność i innowacyjności w organizacji
 • zmiana postaw w sytuacji wyzwania zawodowego
 • podejście proaktywne w miejsce reaktywnego
 • budowanie zespołowego rozwiązywania problemów
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami

1. Metodyczne vs. doraźne podejście do problemów
Typowe fazy przebiegu sytuacji problemowej w organizacji.
Zagrożenia i ryzyka związane z eskalacją problemu.
Świadomość zasobów i ograniczeń w podejściu do pracy na rozwiązywaniem problemów.
Model systemowego podejścia.
Rola ujęcia zadaniowego i emocjonalnego.

2. Etapy zarządzania projektem
Techniki zbierania informacji o problemie.
Analiza symptomów.
Pułapki i ryzyka na etapie rozpoznania sytuacji.
Wybrane metodyki pracy projektowej.

3. Kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań
Metody pobudzania kreatywność.
Systemowe podejście do innowacji.
Czynniki sprzyjające kreatywności.
Tworzenie środowiska wzmacniającego twórczość pracowników.
Testowanie prototypów.
Wyciągania wniosków na przyszłość.

4. Zespołowe rozwiązywanie problemów
Budowanie zespołów projektowych.
Etapy rozwoju grupy.
Zachowania konstruktywne i destrukcyjne dla pracy grupy.
Rola lidera zespołu.
Rytuały w życiu grupy.
Humor i nastrój jako czynniki sprzyjające kreatywności.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

  Dane firmy

  Dane firmy do korespondencji

  skopiuj z danych powyżej

  Dane osoby kontaktowej

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  [recaptcha]