Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

IBCS® with SUCCESS Successful Reports, Presentations and Dashboards - UNDERSTAND + APPLY

09-11.03.2020 Warszawa

<br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'title' in <b>/home/users/adhd/public_html/adhd-dev/akademiacontrollingu/wp-content/themes/abc/single-appointment.php</b> on line <b>86</b><br />
2

Miejsce


Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota, Al. Jerozolimskie 181 B

Data


09-11.03.2020

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1500 euro netto*

*Udział w szkoleniu opłacany jest w PLN i przeliczany po średnim kursie podawanym przez Narodowy Bank Polski z dnia wystawienia faktury. Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w trzydniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch. Dofinansowanie: Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

Trener / trenerzy

Edyta Szarska,
IBCS Certified Consultant, członek zespołu trenerów IBCS Institute
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

Szkolenie: Standardy IBCS®

Trzydniowe warsztaty pozwalają nauczyć się stosować formułę IBCS® SUCCESS w praktyce. Szkolenie to zawiera wiele praktycznych przykładów i ćwiczeń bez użycia komputerów. Szkolenie adresujemy do wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy zajmują się raportowaniem, prezentacją i wizualizacją danych.

Międzynarodowe Standardy Komunikacji Biznesowej (IBCS® lub Standardy IBCS®) to praktyczne propozycje dotyczące zasad projektowania w obszarze komunikacji biznesowej. Jeden z głównych aspektów dotyczy odpowiedniego konceptualnego, percepcyjnego i semantycznego opracowywania wykresów i tabel w raportach, prezentacjach oraz kokpitach menedżerskich.

PRZEPIS NA SUKCES WEDŁUG STANDARDÓW IBCS®

Komunikacja Biznesowa spełnia Standardy IBCS® jeśli jest zgodna z zasadami siedmiu obszarów, które tworzą akronim SUKCES (ang. SUCCESS):

S AY                                Przekaż wiadomość: Każdy raport i prezentacja powinny przekazywać wiadomość. Wymaga to wprowadzenia do tematu oraz przedstawienia wiarygodnych dowodów wspierających przekaz.

 

U NIFY                           Zastosuj zapis semantyczny: Elementy, które mają to samo znaczenie, powinny również tak samo wyglądać. Ta zasada dotyczy wszystkich treści, m.in. terminologii, pomiarów, analiz, wyróżnień itp.

 

C ONDENSE                    Przekaż informację w zwięzły sposób: Wszystkie informacje niezbędne do zrozumienia treści powinny być, w miarę możliwości, zamieszczone na jednej stronie. Wymaga to dobrego wykorzystania przestrzeni i zastosowania małych, ale łatwo rozpoznawalnych obiektów i elementów.

 

C HECK                          Zachowaj spójność wizualną: Informacje powinny być przedstawione
w możliwie najbardziej wiarygodny i najłatwiej zrozumiały sposób, unikając niewłaściwego skalowania, manipulowania sposobem prezentacji oraz wprowadzających w błąd wizualizacji.

 

E XPRESS                       Wybierz odpowiedni sposób wizualizacji: Wybrane obiekty (np. diagramy, tabele, zdjęcia) powinny przekazywać zamierzony komunikat
i podstawowe fakty w możliwie najbardziej intuicyjny sposób.

 

S IMPLIFY                       Unikaj nieładu: Należy unikać wszelkich elementów i właściwości, które są zbyt skomplikowane, zbędne, rozpraszające lub wyłącznie dekoracyjne.

 

S TRUCTURE                   Uporządkuj treść: Treść powinna mieć logiczną strukturę. Analogiczne elementy powinny być spójne, wyczerpujące i nie mogą się pokrywać.

Obszary siedmiu zasad formuły SUCCESS można podzielić na trzy kategorie, które stanowią następujące trzy części Standardów IBCS®:

 • Zasady konceptualne pomagają przekazać treść w przejrzysty sposób, przy wykorzystaniu odpowiedniego scenariusza. Obejmują zestawy zasad SAY (przekaż wiadomość) i STRUCTURE (uporządkuj treść) i opierają się na pracy autorów takich jak np. Barbara Minto[1]. Ich powszechna akceptacja wynika z naukowego, eksperymentalnego i praktycznego doświadczenia.
 • Zasady percepcyjne pomagają przekazać treść w przejrzysty sposób, przy wykorzystaniu odpowiedniej koncepcji wizualnej. Obejmują zestawy zasad: EXPRESS (wybierz odpowiedni sposób wizualizacji), SIMPLIFY (unikaj nieładu), CONDENSE (przekaż informację w zwięzły sposób), CHECK (zachowaj spójność wizualną) i opierają się na pracy autorów takich jak: William Playfair[2], Willard Cope Brinton[3], Gene Zelazny[4], Edward Tufte[5] oraz Stephen Few[6]. Ich powszechna akceptacja również wynika z naukowego, eksperymentalnego i praktycznego doświadczenia.
 • Zasady semantyczne pomagają przekazać treści w przejrzysty sposób, poprzez stosowanie jednolitego zapisu (zapis IBCS®). Obejmują zestaw zasad UNIFY (zastosuj zapis semantyczny), oparty o pracę Rolfa Hicherta i innych współautorów IBCS Association.
  W związku z tym, że są wyrażane jako konwencja, a nie doświadczenie naukowe czy praktyczne, zasady semantyczne muszą być najpierw szerzej powszechnie akceptowane, aby mogły stać się standardem.

To co jest proste w odbiorze, wcale nie jest łatwe w przygotowaniu. Ćwiczenia z projektowania raportów zgodnie z IBCS® to graficzne przedstawienie komunikatów, tak aby były one zrozumiane zgodnie z percepcją odbiorców szybko i jednoznacznie – dzięki temu raportowanie danych staje się przejrzyste i przystępne. IBCS® with SUCCESS Successful Reports, Presentations and Dashboards - UNDERSTAND + APPLY to kurs kierowany do analityków biznesowych, analityków finansowych, controllerów, dyrektorów finansowych oraz wszystkich osób, które chcą nauczyć się lepiej prezentować dane i raporty. Szkolenie poprowadzi Edyta Szarska - IBCS® Certified Consultant, członek zespołu trenerów IBCS Institute.

STOWARZYSZENIE IBCS

Standardy IBCS® są udostępniane do użytku publicznego w ramach Międzynarodowej Licencji Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 (CC BY-SA) na stronie www.ibcs.com/standards.

Zmiany i dalszy rozwój Standardów IBCS® to ciągły proces nadzorowany przez Stowarzyszenie IBCS. Stowarzyszenie IBCS jest organizacją not-for-profit, która publikuje Standardy bezpłatnie
i angażuje się w szeroko zakrojone konsultacje oraz dyskusje przed wydaniem nowych wersji. Działania te obejmują również ogólnoświatowe zaproszenie do publicznej dyskusji na temat standardów.

[1] Minto, Barbara: The Pyramid Principle, wydanie 3, 2002

[2] Playfair, William: The Commercial and Political Atlas, 1786

[3] Brinton, Willard Cope: Graphic Methods for Presenting Facts, 1914

[4] Zelazny, Gene: Say it with charts, wydanie 4, 2001

[5] Tufte, Edward: The Visual Display of Quantitative Information, wydanie 2, 2011

[6] Few, Stephen: Show Me the Numbers, wydanie 2, 2012

Szkolenie jest dedykowane osobom, które na co dzień zajmują się przygotowaniem raportów zarządczych. Uczestnikami  najczęściej są osoby zarządzające finansami i controllingiem, controllerzy, analitycy, konsultanci pracujący w projektach związanych z raportowaniem.  Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące m.in. następujące stanowiska:

 • Dyrektor finansowy
 • Dyrektor/ kierownik controllingu
 • Controller biznesowy/ finansowy
 • Specjalista ds. raportowania i analiz
 • Analityk finansowy
 • Specjalista ds. raportowania zarządczego
 • Specjalista ds. Business Intelligence

Warsztat kształtujący umiejętność zastosowania formuły SUCCESS wg IBCS® w praktyce to czas, kiedy uczestnicy zderzają się z faktem, że to co jest proste w odbiorze, wcale nie jest łatwe w przygotowaniu. Ćwiczenia z projektowania raportów zgodnie z IBCS® to graficzne przedstawienie komunikatów, tak aby były one zrozumiane zgodnie z percepcją odbiorców szybko i jednoznacznie.

 

Zobacz relacje uczestników

Szkolenie ma na celu zgłębianie 98 zasad koncepcyjnych, percepcyjnych i semantycznych dla łatwiejszego tworzenia i lepszego rozumienia raportów i prezentacji zarządczych z wykorzystaniem wielu przykładów i ćwiczeń. Uczestnicy mogą na koniec zdać test, który pozwoli na uzyskanie certyfikatu: IBCS® Certified Analyst.

PROGRAM DZIEŃ  1

08:30 Rejestracja uczestników i przekazanie materiałów

09:00 Wprowadzenie: Podstawy komunikacji biznesowej

 • Raporty zarządcze: Raporty powinny raportować coś interesującego
 • Prezentacje: Kultura PowerPoint musi być podana w wątpliwość
 • Formuła SUCCESS wg International Business Communication Standards (IBCS®)

11:00 SAY: Przekazuj komunikat

 • Skup się na przekazie
 • Wykrywaj, wyjaśniaj lub sugeruj
 • Uzasadniaj komunikat

11:30 STRUCTURE: Organizuj zawartość

 • Użyj zgodnych, niezachodzących na siebie i wyczerpujących elementów
 • Zbuduj hierarchiczną strukturę
 • Pokaż logikę struktury

12:00 EXPRESS: Dobierz odpowiednią wizualizację

 • Użyj właściwych typów wykresów
 • Dodawaj porównania i odchylenia
 • Wyjaśniaj przyczyny

13:30 EXPRESS: Dobierz odpowiednią wizualizację (ciąg dalszy)

 • Zmień niewłaściwe typy wykresów

14:00 SIMPLIFY: Unikaj bałaganu

 • Unikaj hałasu
 • Unikaj wszystkiego co zbędne

14:30 CONDENSE: Zwiększaj zagęszczenie informacji

 • Oczyść przestrzeń
 • Dodaj dane, element i obiekty

15:30 CHECK: Zapewnij wizualną integralność

 • Unikaj zmanipulowanych elementów
 • Używaj jednakowej skali

16:00 UNIFY: Zastosuj ujednolicone oznaczenia

 • Ujednolić terminologię
 • Ujednolić wizualizacje

16:30 Podsumowanie

 • Zastosowanie w praktyce
 • Kolejne kroki

17:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

PROGRAM DZIEŃ 2

09:00 Wprowadzenie do praktycznego stosowania standardów raportowania i prezentowania

 • Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia: formuła SUCCESS wg IBCS®
 • Cel i przegląd zagadnień warsztatu

09:45 Przekazuj komunikat (SAY)

 • Opracowanie zasad budowania fabuły, stosowanie odpowiednich sformułowań i wyróżnianie komunikatów
 • Indywidualne ćwiczenia dotyczące formułowania przekazu

11:00 Organizuj zawartość (STRUCTURE)

 • Opracowanie reguł dla spójnej, wzajemnie wykluczającej się i zbiorczo wyczerpującej struktury
 • Ćwiczenie grupowe nad poprawą słabo ustrukturyzowanego tekstu

13:30 Dobierz odpowiednią wizualizację (EXPRESS)

 • Opracowanie zasad właściwego wyboru wykresów i typów tabel
 • Ćwiczenie grupowe z wykorzystaniem studium przypadku

15:30 Unikaj bałaganu (SIMPLIFY)

 • Opracowanie reguł dla oczyszczania wzorca
 • Indywidualne ćwiczenia usuwania bałaganu z wykresów i tabel

16:15 Zwiększaj zagęszczenie informacji (CONDENSE)

 • Opracowanie zasad dodawania danych i elementów do wykresów i tabel oraz obiektów do ekranów i stron
 • Ćwiczenie grupowe z wykorzystaniem studium przypadku

17:00 Zakończenie drugiego dnia szkolenia

PROGRAM DZIEŃ 3

09:00 Zapewnij wizualną integralność (CHECK)

 • Opracowanie zasad unikania mylących wizualizacji, w szczególności niewłaściwego skalowania
 • Dyskusja na temat właściwego skalowania dla typowych wyzwań z życia biznesowego

11:00 Zastosuj ujednolicone oznaczenia (UNIFY)

 • Opracowanie reguł dla spójnych oznaczeń semantycznych
 • Ćwiczenie: Wspólny projekt wykresu zgodnego z IBCS®

12:00 Tworzenie podręcznika oznaczeń dla korporacji

 • Opracowanie zawartości i treści oznaczeń raportów korporacyjnych
 • Przykład: Podręcznik oznaczeń HICHERT + FAISST IBCS®

13:30 Studium przypadków

 • Ćwiczenia grupowe: Projektowanie stron raportu przekazującego odpowiednie komunikaty
 • Prezentacja wyników

16:00 Umożliwienie adaptacji standardów IBCS® w organizacjach

 • Opracowanie wymagań dotyczących zastosowania standardów w praktyce organizacji
 • Podsumowanie i perspektywy

17:00 Zakończenie szkolenia

Edyta Szarska

IBCS_Logo_GREY_long_RGB

 

 

IBCS_CERTIFIED_TRAINER_oh_2500_mediumIBCS_CERTIFIED_CONSULTANT_oH_medium

Prezes firmy Controlling Partner, IBCS Certified Consultant, członek zespołu trenerów IBCS Institute. Koncentruje się na wprowadzeniu standardów IBCS® na polskim rynku. Jej zawodowa wizja to praca nad ciągłym podwyższaniem poziomu świadomości na temat controllingu poprzez dzielenie się praktycznymi rozwiązaniami dla top menedżerów. Uczestniczy w tworzeniu kultury szybkiej i jasnej informacji dla podejmowania decyzji. Wie, że najwięcej można dostać dając i dzieląc się.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

  Dane firmy

  Dane firmy do korespondencji

  skopiuj z danych powyżej

  Dane osoby kontaktowej

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  [recaptcha]