Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Cła i procedury celne - praktyczny warsztat

28-29.05.2020 Warszawa

 • <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'title' in <b>/home/users/adhd/public_html/adhd-dev/akademiacontrollingu/wp-content/themes/abc/single-appointment.php</b> on line <b>75</b><br />
2
 • <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'title' in <b>/home/users/adhd/public_html/adhd-dev/akademiacontrollingu/wp-content/themes/abc/single-appointment.php</b> on line <b>75</b><br />
2
 • <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'title' in <b>/home/users/adhd/public_html/adhd-dev/akademiacontrollingu/wp-content/themes/abc/single-appointment.php</b> on line <b>75</b><br />
2

Miejsce


Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota, Al. Jerozolimskie 181 B

Data


28-29.05.2020

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1490 zł netto*

* Cena dotyczy zgłoszeń nadesłanych na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie cena wzrasta o 200 zł netto. Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch podczas szkoleń. Promocje: Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu. Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) Dofinansowanie: Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

Opis

Szkolenie Cła i procedury celne jest obszerne, wyczerpujące temat, ale jednocześnie podane
w sposób przejrzysty i skondensowany. Zorganizowane w formie warsztatów opiera się na przykładach, które występują w codziennej pracy agentów celnych, bądź specjalistów d/s celnych pracujących w firmach zajmujących się obrotem towarowym z zagranicą.

Czy jednak wyłącznie wyżej wymienieni pracownicy potrzebują zgłębiania tejże tematyki? Codzienne życie pokazuje, że podstawowy brak wiedzy celnej występuje u służb logistycznych firm, działów handlowych czy też pracowników zajmujących się spedycją, a nawet absolwentów wydziału prawa i administracji. Wszyscy wiemy jak problematyka celna jest trudna do interpretacji, a także zawiła. Czy można ją przedstawić w prosty sposób?  Tak, jeżeli przekazywane treści będą poparte licznymi przykładami praktycznymi.

Program warsztatów jest obszerny, ale ułożony tak, żeby w sposób logiczny przedstawiać zależności występujące w cle. Najważniejszym celem jest podniesienie świadomości osób zajmujących się problematyką celną. Każdy znajdzie tematykę, która go zainteresuje, łącznie
z wyjaśnieniem zasad wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2, określania pola 46 SAD wartość statystyczna.

Cła 1

Szkolenie adresowane jest do:

 • agentów celnych,
 • specjalistów d/s celnych pracujących w firmach zajmujących się obrotem towarowym
  z zagranicy,
 • służb logistycznych firm,
 • pracowników działów handlowych,
 • pracowników zajmujących się spedycją,
 • również absolwentów wydziału prawa i administracji.

Udział w szkoleniu do doskonała możliwość:

 • zdobycia wyczerpującej i praktycznej wiedzy z zakresu cła i procedur,
 • poznanie licznych przykładów i caseów występujących w pracy agentów celnych, logistyków, spedytorów czy handlowców
 • zrozumienia zależności występujących w cle
 • poznania zasad wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2, określania pola 46 SAD wartość statystyczna

 

 

 

1. Akty prawne tworzące nowy porządek prawny od 01 maja 2016 r.

2. Podstawowe definicje zawarte w art. 5 UKC – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 m.in.: przedstawiciel celny, status celny, procedury celne, środki polityki handlowej, środki taryfowe, procesy przetwarzania, decyzja, prowizja od zakupu, itp.;

3. Elementy służące do ustalania wartości celnej towaru:

a/ metody wyznaczania wartosci celnej towaru – art. 70 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 UKC/UCC;
b/ kurs wymiany stosowany w celu ustalania wartości celnej towaru – art. 53 ust. 1 lit. a UKC/UCC plus art. 146 RW/IA ;
c/ wyznaczenie miejsca wprowadzenia na obszar celny UE – art. 137 RW/IA; koszt transportu lotniczego wliczany do wartości celnej towaru – zał. 23-01 RW;
d/ osoby powiązane – art. 127 ust. 1 RW/IA;
e/ użycie odpowiedniej taryfy celnej – Wspólna Taryfa Celna, Unijna Taryfa Celna (Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot Europejskich – TARIC), System ISZTAR; niekonwencjonalne metody taryfikacji;
f/ rodzaje stawek celnych;
g/ pochodzenie towarów – niepreferencyjne, preferencyjne;
h/ kurs stosowany w celu określenia klasyfikacji taryfowej i należnosci celnych przywozowych i wywozowych – art. 153 ust. 1 lit. b UKC/UCC plus art. 48 ust. 1 RW/IA.

4. Elementy wartości transakcyjnej art. 71 UKC/UCC – elementy dodawane, katalog zamknięty.

5. Elementy nie wliczane do wartości celnej art. 72 UKC/UCC – elementy odejmowane.

6. Incoterms 2020 jak należy stosować. Analiza porównawcza z warunkami dostaw Incoterms: 2000, 2010.

7. Omówienie dokumentowania pochodzenia towaru z uwzględnieniem uruchomionego od 01 stycznia 2017 r. systemu zarejestrowanych eksporterów REX.

8. Praktyczne przykłady wyznaczania wartości celnej, uwzględniające: rabaty, licencje, montaż urządzenia na terenie UE.

9. Skrótowe omówienie procedur celnych art. 5 pkt 16 UKC/UCC oraz procedur specjalnych art. 210 UKC/UCC m.in. zrozumienie funkcjonowania procedury tranzytu i wywozu.

10. Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2. Wyznaczanie pola 46 wartość statystyczna.

11. Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego. Obwieszczenie M.F. w sprawie zgłoszeń celnych Dz. U. 2018 poz. 2262.

12. Wprowadzanie towarów na obszar celny UE.

13. Składowanie czasowe towarów celnych. Magazyn czasowego składowania a procedura składu celnego. Co powinna zawierać ewidencja magazynu czasowego składowania a co składu celnego – art. 178 RD ?

14. Procedury uproszczone – uproszczone zgłoszenie celne art. 166 ust. 1 UKC/UCC -zgłoszenie uproszczone sporadyczne, ust. 2 – regularne oraz art. 182 UKC/UCC – wpis do rejestru zgłaszającego.
Proces wnioskowania o udzielenie pozwolenia.
Warunki i kryteria uzyskania pozwolenia: zgłoszenie uproszczone – art. 145 RD, wpis do rejestru zgłaszającego – art. 150 RD.
Miejsce uznane w pozwoleniach na stosowanie uproszczenia wpis do rejestru zgłaszającego.
Zakazy i ograniczenia .
Rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej.

15. Wiążąca Informacja Taryfowa i Wiążąca Informacja o Pochodzeniu.

16. Wydawanie decyzji celnych na podstawie UKC/UCC.

Podział decyzji art. 22 UKC/UCC na decyzje:
* wydawane na wniosek albo z urzędu, oraz na
* decyzje korzystne albo niekorzystne dla zainteresowanej osoby/wnioskodawcy.

17. Wspólnotowy System Zwolnień Celnych – Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 r. z dnia 16 listopada 2009 r. oraz Ustawa Prawo Celne Dz.U. 2018, poz.167 od art. 36 do art.50:

a. mienie przesiedlenia;
b. przesyłki o niewielkiej wartości;
c. przesyłki wysyłane osobom fizycznym przez inne osoby fizyczne;
d. towary przywożone do celów promocji handlu.

18. Status upoważnionego przedsiębiorcy AEO (Authorised Economic Operator):
– w zakresie uproszczeń celnych – AEOC;
– w zakresie bezpieczeństwa i ochrony – AEOS;
– w zakresie uproszczeń celnych i bezpieczeństwa i ochrony – AEOF.

a. kryteria przyznawania statusu upoważnionego przedsiębiorcy:

– AEOC – kryteria z art. 39 lit. a, b, c oraz d UKC;
– AEOS – kryteria z art. 39 lit. a, b, c oraz e UKC;

b. kwestionariusz samoeceny przedsiębiorcy – Dz.U. 2017 poz. 721;
c. korzyści płynące z posiadania pozwolenia AEO.

19.  Brexit co się zmieniło po 01 stycznia 2021 roku.

mgr inż. Andrzej Wąsik – ekspert i wykładowca celny, prowadzący własną Kancelarię Celną.

Zajmuje się prowadzeniem kursów dotyczących cła jak również szkoleń dotyczących branży TSL (Transport Spedycja Logistyka). Działalność związaną z tą tematyką prowadzi od 1993 roku.
Zaczynał od organizacji i prowadzenia szkoleń agentów celnych. Jest twórcą najskuteczniejszej metody nauczania przepisów celnych związanych z obrotem towarowym z zagranicą. Ta „uniwersalna metoda nauczania” zagwarantowała jego kursantom najwyższą zdawalność na egzaminie państwowym.
W chwili obecnej egzaminów już nie ma. Zainteresowanie kursem jednak nie słabnie, dlatego jest on ciągle unowocześniany i wzbogacany np. o specjalnie opracowane zadania praktyczne, które są odzwierciedleniem codziennych spraw jakie spotyka w pracy agent celny czy też specjalista d/s celnych. Uczestnikami kursów są nie tylko osoby zaczynające naukę od zera, ale również już pracujące w zawodzie.
Nasz ekspert przeszkolił tysiące osób w tym zawodzie. Sam jest czynnym agentem celnym. Jest
w stanie pomóc i rozwiązać każdy problem związany z cłem.

Oprócz kształcenia w zawodzie agenta celnego zajmuje się również kształceniem w zawodach spedytora i logistyka według nowej formuły egzaminów zawodowych. Zajęcia na tych kursach cechuje nowatorskie podejście do trudnych zagadnień oraz rozwiązywanie skomplikowanych codziennych problemów zawodowych.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

  Dane firmy

  Dane firmy do korespondencji

  skopiuj z danych powyżej

  Dane osoby kontaktowej

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  [recaptcha]