Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling inwestycji - analiza opłacalności inwestycji

17-18.05.2021 SZKOLENIE ONLINE

Miejsce


Data


17-18.05.2021

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1690 zł netto*

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Promocje: Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu. Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) Dofinansowanie: Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

Trener / trenerzy

dr Bartłomiej Cegłowski,
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, partner w firmie doradczej.
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

1280 x 400 zdjęcia do działów szkoleń (2)

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów komputerowych, wszystkie zadania rozwiązane zostaną z wykorzystaniem MS Excel.

W trakcie ćwiczeń uczestnicy będą mogli zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z oceną opłacalności inwestycji. Na przykładach liczbowych pokazane zostanie, co to są: NPV, IRR i okres zwrotu, oraz jak te miary prawidłowo interpretować, ale też m.in.: jak budżety przychodów, kosztów, kapitału obrotowego, nakładów inwestycyjnych i źródeł finansowania prawidłowo połączyć w prognozę przepływów pieniężnych a następnie jaką stopę procentową dobrać do ich dyskontowania.

Przykładowe zagadnienia, o których będzie można również porozmawiać w trakcie zajęć to:

 • Czy ujemne NPV zawsze oznacza, że inwestycja nie powinna być realizowana?
 • Która miara jest ważniejsza: NPV czy IRR?
 • Co zrobić, gdy w kolejnych latach realizacji inwestycji pojawiają się kolejne ujemne przepływy pieniężne (np. nakłady odtworzeniowe)?
 • Czy do oceny opłacalności inwestycji powinien być wykorzystany WACC projektu, czy firmowy?
 • Jak w kalkulacjach uwzględniać nakłady, które zostały poniesione przed rozpoczęciem inwestycji?

Warto podkreślić, że controlling inwestycji jest zagadnieniem szerszym, niż samo liczenie NPV czy IRR. W trakcie szkolenia pokazane zostanie również, jak przeprowadzić analizę wykonalności i ryzyka (wrażliwości, scenariuszową), oraz zwrócimy uwagę na to, że inwestycje warto badać nie tylko przed przystąpieniem do realizacji, ale również w trakcie i po ich zakończeniu.

Szkolenie dedykowane przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z podejmowaniem prawidłowych decyzji w zakresie rozpoczynania lub zaniechania inwestycji w przedsiębiorstwie. Jest to wiedza przydatna dla pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, które dysponują budżetami inwestycyjnymi i osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie analizy finansowej projektów inwestycyjnych, zarówno rozwojowych, jak również tych o charakterze modernizacyjno – odtworzeniowym.

1. Istota oceny projektów inwestycyjnych
– Definicja celów i identyfikacja projektu
– Etapy przygotowania projektu
– Analizy: wykonalności, opłacalności, ryzyka
– Specyfika oceny opłacalności projektów: rozwojowych i modernizacyjno – odtworzeniowych, małych i dużych

2. Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych
– Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych:
okres zwrotu (PP)
wartość bieżąca netto (NPV)
wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)
zdyskontowany okres zwrotu (DPP)
wybór najlepszych metod oceny projektów inwestycyjnych
– Tworzenie budżetów cząstkowych projektu:
kalkulacja przychodów i kosztów projektu
szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (kalkulacja zmiany stanu zapasów, należności i zobowiązań)
przygotowanie budżetu nakładów inwestycyjnych oraz budżetu kapitałowego
– Szacowanie przepływów pieniężnych (FEFE i FCFF) na potrzeby oceny opłacalności finansowej:
charakterystyka przepływów przyrostowych
ujęcie w przepływach nakładów poniesionych w poprzednich okresach
kalkulacja przepływów metodą FCFE i FCFF
– Kalkulacja kosztu kapitału.

3. CASE STUDY – badanie opłacalności finansowej projektu inwestycyjnego z wykorzystaniem modelu w Excelu

1690 zł netto

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

  Dane firmy

  Dane firmy do korespondencji

  skopiuj z danych powyżej

  Dane osoby kontaktowej

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  [recaptcha]