Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Lean Controlling

25-26.11.2021 Warszawa

Miejsce


Centrum szkoleniowe

Data


25-26.11.2021

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1690 zł netto**

* Cena dotyczy zgłoszeń nadesłanych na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie cena wzrasta o 200 zł netto. Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch. Promocje: Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu. Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)  

Trener / trenerzy

dr Michał Chalastra,
Konsultant i wdrożeniowiec, wieloletni praktyk controllingu.
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

Kryzys wymusza wiele pozytywnych dla przedsiębiorstw aktywności. Jednym z nich jest podejmowanie działań mających na celu redukcję zbędnych kosztów. Podczas szkolenia omówione zostaną nowoczesne narzędzia controllingu finansowego wspierające Lean Management w zakresie optymalizacji kosztów.

 

System Lean Managemnt nastawiony na optymalizację wyników, ciągłe usprawnienia czy ograniczenie niegospodarności wymaga wsparcia przez system rachunkowości zarządczej. Dzięki temu znane są obszary, w jakich warto jest przeprowadzać działania optymalizacyjne. Możliwe jest również ustalenie kosztów i efektów takich działań. Wymogi Lean Management wyznaczyły standardy funkcjonowania rachunkowości zarządczej określone przez Lean Accouting.

 

W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną reguły adaptacji systemu controllingu finansowego do specyficznych wymogów Lean Management. W szczególności przedstawione będą zasady identyfikacji kosztów istotnych zasobów, ustalanie ich wskaźników efektywności czy wykorzystania potencjału.  Zaprezentowane będą metody rozliczeń kosztów istotnych według szczegółowych reguł a kosztów mniejszej rangi w sposób uproszczony. Omówione będą zasady tworzenia budżetu nastawionego na optymalizację zarówno w zakresie operacyjnym jak i strategicznym.

Pracownicy działów controllingu, analiz finansowych oraz specjaliści Lean Management.

Zdobędziesz wiedzę z zakresu adaptacji narzędzia rachunku kosztów do potrzeb optymalizacji według koncepcji Lean Management.

Główny cel szkolenia: prezentacja narzędzi controllingu finansowego wykosztowanych w Lean Management.

 1. Rola controllingu finansowego w koncepcji Lean Management
 • Lean Management, Lean Accouting, i Lean Controlling
 • Wymogi stawiane rachunkowości przez koncepcję Lean Management
 • Wybrane przykłady różnic w tradycyjnym rachunku kosztów a metodzie Lean Accounting

 

 1. Controlling w optymalizacji procesów gospodarczych
 • Audyt efektywności zasobów i procesów
 • Klasyfikacja procesów
 • Systemu rachunkowości umożliwiającego optymalizację procesów
 • Mapowanie procesów gospodarczych i ustalanie kosztów pojedynczych etapów
 • Wskaźniki pomiaru efektywności i kosztochłonności zasobów oraz ich wykorzystanie w optymalizacji
 • Organizacja procesu optymalizacji

 

 1. Adaptacja rachunkowości do wymogów optymalizacji w zakresie MPK
 • Identyfikacja MPK na potrzeby optymalizacyjne
 • Prezentacja kosztów zasobów w układzie umożliwiającym ich optymalizację
 • Identyfikacja zawyżonych kosztów na poziomie danych szczegółowych pojedynczych zasobów

 

 1. Adaptacja rachunkowości do wymogów optymalizacji w zakresie kosztów produktów
 • Prezentacja kosztów produktów według potrzeb optymalizacyjnych
 • Wielowymiarowa analiza kosztów na potrzeby działań optymalizacyjnych

 

 1. Kalkulacja kosztów produktów metodą Lean Accounting
 • Szczegółowe techniki rozliczania kosztów istotnych
 • Uproszczone metody rozliczania kosztów mniejszej istotności
 • Okresy rozliczania kosztów pośrednich
 • Koszty przed i poprodukcyjne oraz metody ich rozliczania
 • Oddzielne rozliczanie kosztów gniazd produkcyjnych i ogólnowydziałowych
 • Rozliczania ogólnych kosztów okresu

 

 1. Koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
 • Rozliczanie kosztów według reguły normalnej zdolności produkcyjnej
 • Normalny i maksymalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnej
 • Podział kosztów wydziałowych na stałe i zmienne
 • Zakres identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału
 • Ewidencja na kontach księgowych kosztów niewykorzystanego potencjału
 • Rozliczanie na produkty kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
 • Wskaźniki wykorzystania zdolności produkcyjnej zasobów
 • Kategorie kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
 • Okresy rozliczania kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej zasobów
 • Analiza kosztów niewykorzystanego potencjału w skali całego przedsiębiorstwa
 • Prezentacja kosztów niewykorzystanego potencjału w raportach

 

 1. Rachunek kosztów dla działań optymalizacyjnych
 • Rachunek usprawnień pojedynczych cech produktu
 • Wyznaczenie kosztów i efektów usprawnienia produktu
 • Ustalenie progu rentowności usprawnienia produktu
 • Likwidacja nieefektywnych i niewykorzystywanych zasobów
 • Obniżka kosztów stałych a koncepcja szczupłego przedsiębiorstwa

 

 1. Studium przypadku – Prezentacja adaptacji narzędzi controllingu do potrzeb optymalizacji procesu
 • Mapowanie przebiegu procesu
 • Identyfikacja wskaźników określających efektywność zasobów i czynności
 • Optymalizacja kosztów czynności zasobów
 • Optymalizacja kosztów faz procesu
 • Ustalenie efektów optymalizacji

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

  Dane firmy

  Dane firmy do korespondencji

  skopiuj z danych powyżej

  Dane osoby kontaktowej

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  [recaptcha]