Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Budżetowanie w przedsiębiorstwie - szkolenie online

01-15.10.2020 SZKOLENIE ONLINE

Miejsce


Data


01-15.10.2020

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1190 zł netto*

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby 3 sesjach online po 4 h każda, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Promocje: Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu. Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) Organizacja: Sesje odbędą się w godzinach 09:00 - 13.00 terminach: 01.10.2020 08.10.2020 15.10.2020  

Trener / trenerzy

dr Michał Chalastra,
Konsultant i wdrożeniowiec, wieloletni praktyk controllingu.
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

Na seminarium zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki stosowania budżetowania. Dzięki nim system ten może przynosić wymierne korzyści w poprawie wyników firmy zarówno syntetycznych jak i na poziomie pojedynczych zasobów. Omówione będą zasady konstrukcji poszczególnych narzędzi budżetowania oraz praktyczne metody ich zastosowania. Zajęcia prowadzone są w formie krótkich wykładów wspartych prezentacjami multimedialnymi.

Przebieg szkolenia

 1. Przekazanie przed szkoleniem uczestnikom materiałów w formie plików PDF
 2. Prezentacja przez prowadzącego materiałów w formie wykładu online.
 3. W trakcie tego wykładu istnieje możliwość interaktywnej wymiany informacji z trenerem poprzez zdawanie pytań przez uczestników.

Platforma IT – szkolenie realizowane będzie z wykorzystaniem systemu MS Teams.

Czas trwania - 3 sesje po 4 h.

Uczestnicy szkolenia: pracownicy odpowiedzialni za planowanie budżetów.

Cel szkolenia: wskazanie praktycznych metod stosowania budżetowania.

Wiedza i umiejętności:

Zdobycie wiedzy w stopniu umożliwiającym samodzielne zaprojektowanie narzędzi do tworzenia nowoczesnych budżetów w przedsiębiorstwie.

Sesja 1. Zarządzanie budżetem

Wykorzystanie nowoczesnych technik budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wykorzystanie budżetowania w zarządzaniu

Stopień uszczegóławiania budżetu przedsiębiorstwa

Planowanie budżetu uwzględniające cele strategiczne i operacyjne

Reguły tworzenia bezpiecznych struktur budżetu

Rodzaje budżetów i zalecane obszary ich stosowania

Budżetowanie elastyczne dopuszczające odchylenia w trakcie realizacji dla kosztów zmiennych i stałych

Ustalenie parametrów dopuszczalnych odchyleń w realizacji budżetu

Zmiany budżetu metodą planowania kroczącego w trakcie jego realizacji

Zasady przenoszenia niewykorzystanych środków budżetowych

Budżet tradycyjny i zadaniowy

Sesja 2. Budżet kosztów stałych

Tworzenia budżetu na poziomie centrów kosztów dla kosztów stałych

Identyfikacja centrów kosztów na potrzeby budżetowania

Struktury budżetu pojedynczych centrów kosztów

Centra odpowiedzialności za koszty a centra kosztów

Wady tradycyjnych struktur budżetów kosztów wykonane według reguł rachunkowości finansowej

Poszerzenie klasyfikacji kosztów na potrzeby budżetowania ponad wymogi rachunkowości finansowej

Ustalanie zakresu odpowiedzialności za koszty

Zadania kierowników w zakresie odpowiedzialności za koszty w ramach budżetowania

Identyfikacja osób planujących szczegółowe pozycje budżetowe

Budżetowanie metodą ekstrapolacji historycznych trendów

Budżetowanie na podstawie analiz strategicznych (na bazie zerowej)

Sesja 3. Budżet sprzedaży i kosztów zmiennych

Tworzenie budżetu podstawowej działalności przedsiębiorstwa

Wielowymiarowa struktura budżetu przychodów

Ilościowy plan produkcji

Wartościowy planowanie kosztów zmiennych produkcji

Planowanie wykorzystania zdolności produkcyjnych

Budżet zaopatrzenia

Planowanie ilościowe i wartościowe w budżetowaniu

Dynamiczna metoda budżetowania uwzgledniająca przesunięcia czasowe pomiędzy poszczególnymi powiązanymi planami

Budżet przepływów finansowych wykonany metodą kasową

Budżet rachunku zysków i strat wykonany metodą memoriałową

 

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

  Dane firmy

  Dane firmy do korespondencji

  skopiuj z danych powyżej

  Dane osoby kontaktowej

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  [recaptcha]