Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora w terminie 5 dni przed datą szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proformy.

Podana cena za udział dotyczy zgłoszeń nadesłanych na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie cena wzrasta o 200 zł netto.

W przypadku rezygnacji w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia organizator zobowiązuje się do zwrotu 50% wpłaconej kwoty. Po tym terminie kwota opłaty za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia z jednoczesnym zwrotem wpłaconych przez uczestników kwot.