Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Zarządzanie zmianą

Opis

Po szkoleniu uczestnicy:

 • Poznają metody badania reakcji ludzi na zmiany
 • Nauczą się komunikować zmiany różnym grupom pracowników
 • Opracują własne sposoby ułatwiania przejścia zmian
 • Udoskonalą umiejętności bycia liderem w procesie zmian
 • Rozwiną umiejętności rozpoznawania oporu wobec
 • Zmotywują innych do pozytywnego podejścia
 • Lepiej zaplanują przejście przez proces zmian

Zarządzanie zmianą

Program:

1. Motywacja w procesie zmiany

 • Błędy popełniane w czasie wdrażania zmian, które najsilniej demotywują pracowników
 • Rola komunikacji w motywowaniu
 • Zarządzanie oczekiwaniami informacyjnymi pracowników
 • Mity motywacji

2. Psychologia oporu wobec zmian

 • Prawdziwe i iluzoryczne źródła lęków
 • Ukryte, niejawne warstwy oporu
 • Stres jako główny czynnik leku wobec zmian
 • Techniki przeformułowania oporu
 • Doskonalenie technik aktywnego słuchania oponentów w procesie zmian.
 • Praca z emocjami, stresem, wypaleniem, lękiem, bólem

3. Trudne sytuacje w procesie zmiany

 • Sytuacje kryzysowe w czasie prac przy realizacji zmiany
 • Błędy kadry kierowniczej wywołujące silny opór
 • Opracowanie awaryjnych scenariuszy na wypadek przewidywanych utrudnień w realizacji zadań
 • Rozwiązywanie praktycznych sytuacji kryzysowych związanych z błędnym zaplanowanie prac, zmian w harmonogramach, konfliktami w zespole, zmianie wymagań klienta wewnętrznego i zewnętrznego, konieczności przebudowania narzędzi wdrażania zmian

4. Sztuka „sprzedaży” zmiany

 • Wizja zmiany jako motywator
 • Cechy skutecznej prezentacji
 • Prezentacja zmiany w zależności od audytorium
 • Techniki sprzedaży korzyści zmian
 • Zastrzeżenia i obiekcje pracowników
 • Techniki Public Relations w kreowaniu zmiany

5. Analiza zmiany w podejściu systemowym

 • Zmian w całości – analiza sytuacji.
 • Kto zyska, kto straci na zmianie?
 • Diagnoza własnego stylu zarządzania w procesie realizacji zmiany
 • Praca nad ciągnięciem za sobą członków zespołu zamiast popychania ich do pracy
 • Źródła oporu przed zmianą
 • Redukowanie oporu przed zmianami
 • Typowy przebieg reakcji na zmianę

6. Techniki coachingu i elementy psychologii praktycznej w procesie zmian

 • Inspiracja przykładami
 • Zadawanie pytań nakierowanych na rozwiązania
 • Przewidywanie reakcji odbiorców
 • Dbanie o własną energie w procesie zmian

Dr Paweł Błaszkiewicz

Konsultant, praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

W pracy doktorskiej zajmował się problematyką motywacji do pracy pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ukończył socjologię, podyplomowe studia z doradztwa personalnego oraz Studium Menedżerów Personalnych w Gdańsku.

Wykładowca na studiach podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Politechnice Gdańskiej, Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Bankowej.
Zanim rozpoczął pracę jako trener-konsultant, zdobył doświadczenie w pracy w działach personalnych dużych firm produkcyjnych: Philips Consumer Electronics Industries w Kwidzynie oraz Flextronics International w Tczewie.

Uczestniczył w transferze najlepszych metod zarządzania zasobami ludzkimi na grunt polskiego przedsiębiorstwa (zarządzanie kompetencjami, wycena zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki, wskaźniki biznesowe w dziale personalnym). Pełnił role menedżerskie kierując projektami doradczymi i szkoleniowymi w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku.
Od 2001 roku realizował projekty szkoleniowo-doradcze m.in. dla:

Avans, Agalight S.A., Budimex S.A., Bank Zachodni WBK, Boehringer Ingelheim Pharma, C.Hartiwg Gdynia, Delecta, DeLaval Polska, Elektrociepłownia Gdynia, Goodyear Polska, Geofizyka Toruń, GPEC, Instytut Marka Kamińskiego, International Paper Kwidzyn, Invest Komfort, Kujawska Fabryka Manometrów, Legro, LOT, LOTOS, Lukas Bank S.A., Polar Wrocław, Philips Piła, Port Gdynia, Pipelife Polska, PZU, Provident Polska, Prokom Software S.A., Skok im. Mikołaja Kopernika, Strabag S.A. Thompson Polkolor, Poczta Polska, Synthos Oświęcim, Torfarm S.A, Tensho Corporation, ThyssenKrupp Energostal, Telekomunikacja Polska, Organika S.A., Unilever Poznań, Viterra Energy Servises, Wojewódzki Urząd Pracy, Związek Pracodawców Kolejowych, Żabka Polska S.A. i innych organizacji.

W sumie przeprowadził ponad 300 warsztatów w czasie 15 lat pracy trenerskiej.

Uczestnicy jego szkoleń doceniają w ankietach dużą ilość przykładów praktycznych, podoba się forma zajęć praca w grupach, symulacje. Podkreślają kompetencje, profesjonalizm, doświadczenie i jego zaangażowanie.