Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem – podstawy

Opis

Logistyka jest dziedziną, która wymaga od menedżerów i pracowników myślenia w kategoriach kompleksowego zarządzania systemem, nie zaś tylko jego częścią. Orientacja logistyczna polega na kompleksowym zarządzaniu wszystkimi powiązanymi działaniami przepływu materiałów i dóbr od źródeł zaopatrzenia aż do ostatecznego konsumenta w celu zaspokojenia jego potrzeb przy zadowalającym poziomie kosztów. Logistyczne postrzeganie procesów biznesowych jest jedną z najbardziej pożądanych przez menedżerów cech pracowników.

Szkolenie adresowane jest do osób wchodzących w problematykę logistyki, w tym początkujących pracowników średniego i wyższego szczebla magazynów, działów transportu i logistyki, a także dla pracowników innych działów przedsiębiorstw, dla których zrozumienie istoty logistyki stanowić ma podstawę kontaktu z tym obszarem funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza pracowników działów: produkcji, kontrolingu i finansów, przetwarzania zamówień, zaopatrzenia oraz planowania.

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne doświadczenia prelegenta z kierowania i uczestnictwa w projektach konsultingowych z obszaru logistyki, w tym magazynowania i transportu, projektach zrealizowanych m.in. dla następujących przedsiębiorstw: Cussons Polska S.A., Warszawa; El-Centrum S.A., Poznań; Koala Sp. z o.o., Janikowo k. Poznania. Szkolenie prowadzone w formie wykładów i wspólnych dyskusji uzupełniane będzie ćwiczeniami mającymi na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu logistyki.

Celem szkolenia jest:

 • Uporządkowanie, ugruntowanie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu logistyki przedsiębiorstw, w tym pełne zrozumienie istoty logistyki i przebiegu procesów logistycznych.
 • Przygotowanie pracowników działów nielogistycznych do współpracy z obszarem logistyki przedsiębiorstw oraz zewnętrznymi usługodawcami logistycznymi.
 • Wyposażenie słuchaczy w narzędzia i metody analizy jakościowej i ilościowej.

Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem – podstawy

Program

Dzień 1 (10:00 – 17:00)

 1. Wprowadzenie:
      a. Istota logistyki;
      b. Rys historyczny;
      c. Podstawowe definicje
      d. Łańcuch dostaw – koncepcja ECR.
 2. Proces logistyczny
      a. Przepływy materiałowe, informacyjne i finansowe;
      b. Przetwarzanie zamówień, magazynowanie, transport.
 3. Magazynowanie:
      a. Podstawowe technologie magazynowe (typy magazynów, struktura zagospodarowania przestrzennego);
      b. Zasady FIFO i LIFO;
      c. Zasada pierwiastka kwadratowego;
      d. Systemy PUSH i PULL;
      e. Koncepcja Just-in-Time.
 4. Magazynowanie (c.d.):
      a. Elementy gospodarki zapasami, w tym analiza ABC/XYZ;
      b. Ćwiczenia.

Dzień 2 (09:00 – 15:30)

 1. Transport:
      a. Tabor (podstawowa charakterystyka, liczebność);
      b. Wymagania wobec taboru (ADR, ATP);
      c. Czas pracy kierowców;
      d. Ćwiczenia.
 2. Logistyka zaopatrzenia a logistyka dystrybucji:
      a. Planowanie zapotrzebowania materiałowego dla produkcji – system MRP;
      b. Planowanie zapotrzebowania towarowego w dystrybucji – system DRP;
      c. Ćwiczenia.
 3. Outsourcing:
      a. Istota, zalety i wady oraz przebieg procesu;
      b. Outsourcing w transporcie – problem „do or buy”, czyli transport własny czy obcy, wybór przewoźnika / usługodawcy logistycznego, warunki współpracy z przewoźnikami w transporcie krajowym (dokumenty transportowe), międzynarodowym (reguły INCOTERMS 2000), koncepcje 3PL i 4PL.
 4. Outsourcing (c.d.):
      a. Outsourcing w magazynowaniu – funkcji magazynowych, powierzchni składowych;
      b. Ćwiczenia.
 5. Podsumowanie i dyskusja.

dr inż. Adam Redmer

Autor i prowadzący szkolenia z zakresu: zarządzania magazynem i transportem, logistyki dystrybucji, zarządzania produkcją i logistyką, zarządzania zapasami, w tym uczestnik oraz współautor polskiej wersji szkolenia „Praktyczne kształcenie nauczycieli logistyki w Polsce” zorganizowanego w ramach programu TRANSFORM Rządu Republiki Federalnej Niemiec przy współpracy prof. H. Ch. Pfohl’a z Politechniki w Darmstadt. Doradca Biznesowy i Lider Centrum Kompetencyjnego Zarządzanie Logistyczne w firmie doradczej ABC Akademia.